Giới thiệu Hongta

Tổng quan về KHÁI QUÁT VỀ HỒNG THÁP

NỖ LỰC GÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI, ĐÂY LÀ DANH HIỆU MÀ HỒNG THÁP QUYẾT TÂM, CŨNG LÀ MỤC TIÊU PHẤN ĐẦU.
Công ty TNHH (Tập đoàn) thuốc lá Hồng Tháp thành lập năm 1956 tại “Quê...

Trách nhiệm xã hội

 
Rừng trồng nguyên liệu Phòng thực nghiệm

Tập đoàn thương hiệu

TRỤ SỞ CỦA TẬP ĐOÀN Công ty TNHH (Tập đoàn) thuốc lá Hồng Tháp

Số 118, Đại lộ Hồng Tháp, Thành phố Ngọc Khê,tỉnh Vân Nam.
Mã số bưu chính: 653100
Điện thoại:+086 0877 2968165
+086 0877 2968562
Số điện thoại Tìm kiếm: +86 0877 2969999

HỖ TRỢCông ty TNHH (Tập đoàn) thuốc lá Hồng Tháp

Xác định thuốc lá thật giả:+086 0877 2967286
E-mail:mhs@hongta.com
Bộ phận lễ tân:+086 0877 2968989
E-mail:ryh@hongta.com
Bộ phận nhân sự:+086 0877 2968457
E-mail:fishbaby@hongta.com
Thời báo Hồng Tháp:+086 0877 2968922
Email:wubo@hongta.com Website tập đoàn :+086 0877 2965023 2968784
Email:webmaster@hongta.com