Giới thiệu Hongta

Tổng quan về KHÁI QUÁT VỀ HỒNG THÁP

NỖ LỰC GÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI, ĐÂY LÀ DANH HIỆU MÀ HỒNG THÁP QUYẾT TÂM, CŨNG LÀ MỤC TIÊU PHẤN ĐẦU.
Công ty TNHH (Tập đoàn) thuốc lá Hồng Tháp thành lập năm 1956 tại “Quê...

Trách nhiệm xã hội

 
Rừng trồng nguyên liệu Phòng thực nghiệm

Tập đoàn thương hiệu

Nếu bạn là người dưới 18 tuổi thì theo quy định của pháp luật, bạn không nên truy cập vào trang web này.

THÔNG BÁO PHÁP LÝ BAO GỒM BA PHẦN: Điều khoản thông thường, thông báo bản quyền và điều khoản sử dụng thông thường.

Nếu có bất kỳ vấn đề gì với trang web này hoặc công ty TNHH (Tập đoàn) thuốc lá Hồng Tháp, xin vui lòng kích vào “Liên hệ với chúng tôi”, gửi E-mail cho chúng tôi; hoặc trực tiếp liên hệ với Bộ phận công tác Đảng Ủy của công ty TNHH (Tập đoàn) thuốc lá Hồng Tháp:

Địa chỉ: Phòng tuyên truyền – Bộ phận công tác Đảng Ủy ,Công ty TNHH (Tập đoàn) thuốc lá Hồng Tháp.Đại lộ Hồng Tháp, Thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam.Điện thoại liên hệ: +86 0877-2968939,+86 0877-2968920

1. Thông tin của Quý vị

Vì tôn trọng bí mật của người dùng trang web này nên bạn không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân gì khi vào trang web này. Nhưng đôi khi, một số hoạt động của trang web này yêu cầu bạn nhập thông tin cá nhân, như tên, địa chỉ và hòm thư điện tử của bạn… để chúng tôi có thể gửi thông tin cho bạn hoặc gửi tặng bạn tặng phẩm hoặc phần thưởng, nếu bạn muốn tham gia thì vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác và chân thực của bạn.

Các thông tin các nhân mà chúng tôi thu thập được trên trang web này đều sẽ được xử lý theo thông báo pháp lý này.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân của bạn trong phần "Liên hệ với chúng tôi" và trong một số hoạt động trên trang web mà bạn tự nguyện tham gia, đồng thời chỉ dùng để trả lời những người đã đưa ra các câu hỏi cho công ty TNHH (Tập đoàn) thuốc lá Hồng Tháp hoặc đưa ra câu hỏi cho trang web này, hoặc dùng để gửi tặng phần thưởng và tặng phẩm cho những người chiến thắng hoặc những cá nhân may mắn trong các hoạt động.

Ngoài các thông tin cá nhân thì tất cả các câu hỏi, ý kiến, kiến nghị hoặc tài liệu mà khách hàng đưa ra cho chúng tôi đều được coi là các thông tin phi bảo mật và là các tài liệu chung của công ty TNHH (Tập đoàn) thuốc lá Hồng Tháp.

3. Sự an toàn và quyền lợi sử dụng

 Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp hiệu quả để tránh hiện tượng các thông tin bạn cung cấp bị mất, bị lạm dụng hay bị bóp méo. Bất kỳ nhà thầu, đại lý hay đại diện nào của công ty TNHH (Tập đoàn) thuốc lá Hồng Tháp nếu có nhu cầu sử dụng các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi mà muốn chúng tôi cung cấp thì đều phải bảo mật những thông tin này. Trong quá trình này, bạn có quyền lấy các thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn, và có quyền yêu cầu sửa bất kỳ phần nào trong đó.

Nếu muốn đọc hoặc thay đổi các thông tin cá nhân, bạn có thể gửi e-mail cho nhân viên quản lý web của công ty TNHH (Tập đoàn) thuốc lá Hồng Tháp (webmaster@ hongta.com) hoặc fax đến số (+86 0877)2965083.

 Điều khoản sử dụng thông thường

Trang web này cho phép bạn đọc miễn phí, ngoại trừ có các thông báo đặc biệt ra thì không phải xuất trình bất kỳ bảo lãnh hay bảo đảm nào. Trang web này chỉ cung cấp các thông tin thông thường; Chúng tôi đã cố gắng hết sức để đảm bảo tính chính xác của các thông tin này.

Ngoài những quy định khác trong trang web này, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với việc sử dụng bất kỳ trang web nào, nội dung trang web và các thông tin mà bạn tiếp nhận hoặc gửi cho bạn,

Tất cả các bản quyền, thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ khác được sử dụng trong trang web này đều thuộc sở hữu của công ty TNHH (Tập đoàn) thuốc lá Hồng Tháp. Bạn chỉ có quyền sử dụng trang web này trong giới hạn mà điều khoản này quy định, ngoài ra, bạn không có bất cứ quyền gì trên trang web này. Bạn có thể in hoặc download nội dung trong trang web này, dùng với mục đích cá nhân phi thương mại, nhưng không được dùng với mục đích mua, bán hoặc gửi bất kỳ nội dung nào hoặc phần nào của trang web này. Nếu chưa được sự đồng ý bằng văn bản của công ty TNHH (Tập đoàn) thuốc lá Hồng Tháp thì không được lợi dụng các chức năng siêu liên kết trên Internet hoặc các phương thức khác để đưa bất kỳ phần nào của trang web này thành một phần của trang web khác.

Không được lợi dụng trang web này để đạt mục đích phi pháp, bạn phải đảm bảo sẽ không dùng trang web này để gửi, sử dụng, sao chép, đăng tải hoặc cho phép đăng tải các thông tin nói xấu, khiêu dâm, hoặc bất kỳ thông tin gì mang tính xúc phạm, xâm phạm bí mật đời tư. Bạn phải bảo đảm sẽ không gửi bất kỳ tài liệu gì có tính tuyên truyền, quảng cáo, các sản phẩm tuyên truyền qua e-mail, hoặc các tài liệu tương tự và bất kỳ thông tin gì có dung lượng lớn mà gây trở ngại cho việc vận hành trang web hay việc truy cập của những người khác khi chưa được cho phép.

Công ty TNHH (Tập đoàn) thuốc lá Hồng Tháp có quyền duy trì việc nâng cao, điều chỉnh, sửa đổi, đình chỉ hoặc dừng vĩnh viễn việc cung cấp tất cả hay bất kỳ phần nào của trang web, hoặc có quyền hạn chế, dừng các khách vào truy cập trang web này, và không phải thông báo gì trước khi thực hiện.

Công ty TNHH (Tập đoàn) thuốc lá Hồng Tháp sẽ không cố ý thu thập bất kỳ thông tin nào của các khách dưới 18 tuổi, nhưng một khi phát hiện bất kỳ thông tin gì của trẻ em cung cấp thì thông tin đó sẽ được xoá bởi thời gian thực.

Các nhãn tự như tên công ty, nhãn hiệu, thương hiệu và "Hút thuốc", "Thuốc lá" được đề cập trong trang web này đều không được coi là quảng cáo thuốc lá.

Còn nếu bạn dùng sai trang web hoặc vi phạm điều khoản này mà dẫn đến việc công ty TNHH (Tập đoàn) thuốc lá Hồng Tháp phải chịu trách nhiệm hoặc bị Toà án phán quyết phải chịu bất kỳ chi phí, khiếu nại, tổn thất và bồi thường gì (bao gồm cả chi phí pháp lý), thì bạn phải đồng ý bồi thường tương ứng cho công ty TNHH (Tập đoàn) thuốc lá Hồng Tháp.

Trang web này có thể cung cấp liên kết đến các trang web khác, nhưng công ty TNHH (Tập đoàn) thuốc lá Hồng Tháp lại không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với những trang web đó. Thiết lập những liên kết này chỉ để tạo thuận lợi, không thể hiện hoặc ám thị sự chấp nhận với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ của bên nào. Công ty TNHH (Tập đoàn) thuốc lá Hồng Tháp không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về bất kỳ nội dung và tính chính xác nào trên loại trang web đó, hoặc tính an toàn của bất kỳ hoạt động nào trên loại trang web đó.

Công ty TNHH (Tập đoàn) thuốc lá Hồng Tháp có quyền sửa đổi điều khoản này.