Giới thiệu Hongta

Tổng quan về KHÁI QUÁT VỀ HỒNG THÁP

NỖ LỰC GÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI, ĐÂY LÀ DANH HIỆU MÀ HỒNG THÁP QUYẾT TÂM, CŨNG LÀ MỤC TIÊU PHẤN ĐẦU.
Công ty TNHH (Tập đoàn) thuốc lá Hồng Tháp thành lập năm 1956 tại “Quê...

Trách nhiệm xã hội

 
Rừng trồng nguyên liệu Phòng thực nghiệm

Tập đoàn thương hiệu

CHÚNG TA BIẾT RẰNG CÓ RẤT NHIỀU NGƯỜI KHÔNG MUỐN HÍT PHẢI KHÓI THUỐC LÁ

Chúng ta biết rằng,có rất nhiều người không muốn hít phải khói thuốc lá, không thích mùi vị của khói thuốc lá và muốn tránh xa những nơi có khói thuốc lá lượn lờ. Vì vậy, chúng ta ủng hộ việc hạn chế hút thuốc lá ở những nơi trong nhà như: văn phòng, nhà hàng và quán bar.
Trung Quốc và các nước khác đều đã lập ra các chính sách tương ứng để hạn chế việc hút thuốc lá tại những nơi công cộng. Chúng ta tin tưởng rằng, bằng sự cố gắng hợp tác của chính phủ, doanh nghiệp, ngành công nghiệp thuốc lá, người tiêu dùng và các bên liên quan khác, áp dụng các kế hoạch khả thi thì có thể cung cấp một nơi hút thuốc lá phù hợp, thoải mái cho những người hút thuốc lá, từ đó làm giảm tác động của họ lên những người không hút thuốc lá.
Mục đích của kế hoạch "Thuốc lá trong tương lai" của chúng ta nằm ở chỗ thảo luận và nghiên cứu phương hướng tương lai của thuốc lá và những sản phẩm thuốc lá lành mạnh hơn mà chúng ta có thể cung cấp, cũng như làm thế nào để giảm ảnh hưởng đến những người không hút thuốc lá. Vui lòng xem các quan điểm có liên quan.

trở về