Giới thiệu Hongta

Tổng quan về KHÁI QUÁT VỀ HỒNG THÁP

NỖ LỰC GÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI, ĐÂY LÀ DANH HIỆU MÀ HỒNG THÁP QUYẾT TÂM, CŨNG LÀ MỤC TIÊU PHẤN ĐẦU.
Công ty TNHH (Tập đoàn) thuốc lá Hồng Tháp thành lập năm 1956 tại “Quê...

Trách nhiệm xã hội

 
Rừng trồng nguyên liệu Phòng thực nghiệm

Tập đoàn thương hiệu

PHÒNG CHỐNG THANH THIẾU NIÊN HÚT THUỐC LÁ

Tình hình hút thuốc lá ở thanh thiếu niên Trung Quốc rất đáng lo ngại

Một cuộc khảo sát mới nhất về tình hình thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá cho thấy, hơn 20% số học sinh trung học cơ sở ở Trung Quốc đã thử hút thuốc lá, trong đó có một tỷ lệ đáng kể đã thể hiện xu hướng hút thuốc lá trong tương lai.

Con đường chủ yếu để các học sinh hút thuốc lá có được thuốc lá bao gồm: tự mua, xin người khác và lấy được từ tay của những người lớn tuổi hơn. Có 22% số nam sinh và 4% số nữ sinh cho biết, có thể hoặc chắc chắn sẽ hút thuốc lá trong tương lai. Trung Quốc hiện có 320 triệu người hút thuốc lá, “tuổi hút” của đa số người đều bắt đầu ở thời kỳ thanh thiếu niên. Giáo sư Dương Công Hoán - Học viện Y tế Khoa học dự phòng Trung Quốc, cho biết: "Độ tuổi bắt đầu hút thuốc lá càng thấp, khả năng trở thành người có thói quen hút thuốc lá trong tương lai sẽ càng cao, khả năng cai thuốc lá sẽ càng nhỏ hơn".

Nghiêm cấm cách tốt nhất để ngăn ngừa giới trẻ hút thuốc lá

Theo các nghiên cứu có lien quan cho thấy, muốn ngăn chặn giới trẻ hút thuốc lá, phương pháp hữu hiệu nhất chính là động viên các bậc cha mẹ quản lý chặt chẽ con cái của mình, cấm chúng hút thuốc lá. Nói chung, thông qua trường lớp, các em biết rằng hút thuốc lá không có lợi cho sức khỏe. Thậm chí, các em còn sẽ tăng áp tực với những người lớn hút thuốc lá ở xung quanh, yêu cầu họ cai thuốc lá. Tuy nhiên, sau khi bước vào trung học, vì để chứng tỏ mình đã trưởng thành, một số thanh thiếu niên bắt đầu thử hút thuốc lá, cuối cùng trở thành nghiện hút thuốc lá, không thể tự thoát khỏi. Đối với trường hợp "biết sai mà vẫn làm" này, thì việc giáo dục và thuyết phục rất ít thành công.

Một cuộc khảo sát được Tổ chức Y tế Thế giới tiến hành gần đây ở một số nước châu Âu cho thấy, yêu cầu mà các bậc cha mẹ cấm con cái hút thuốc lá càng nghiêm ngặt, thì tỉ lệ hút thuốc lá ở trẻ em 11-15 tuổi sẽ càng thấp. Vì vậy, các chuyên gia hy vọng rằng, các bậc cha mẹ nên tiến hành quản giáo nghiêm nghặt hơn đối với những trẻ em đang trong giai đoạn vị thành niên, lệnh cấm rõ ràng việc chúng hút thuốc lá, giúp chúng trải qua thời kỳ bất ổn về tâm lý một cách khỏe mạnh.

Chiến lược phòng chống hút thuốc lá ở các trường Tiểu học và Trung học

Thanh thiếu niên là nhóm người trọng tâm của công tác kiểm soát thuốc lá ở nước ta, các trường tiểu học và trung học là nơi chủ yếu để thực hiện công tác giáo dục và kiểm soát thuốc lá ở thanh thiếu niên. Trong những năm gần đây, Bộ Y tế, các tổ chức học thuật, các tổ chức phi chính phủ… đã lấy trường học làm căn cứ để triển khai một số dự án và nghiên cứu về ngăn ngừa thanh thiếu niên hút thuốc lá, và đã đạt được một số kinh nghiệm và thành tựu nhất định.

Nhìn chung, phòng chống hút thuốc lá ở trường học phải thực hiện các chiến lược sau:

1. Chính sách và môi trường: bao gồm các chính sách nghiêm cấm hoặc hạn chế, khuyên ngăn học sinh, giáo viên, du khách hút thuốc lá và tạo ra môi trường không có thuốc lá và thiết bị không khói thuốc lá ở trường học, khu vực công cộng, gia đình.

2. Giáo dục sức khỏe: bao gồm truyền thụ những nguy hại của việc hút thuốc lá, kiến ​​thức khi đã nghiện, hướng dẫn hành vi và phát triển kỹ năng bằng hình thức giao tiếp giữa các cá nhân; tuyên truyền đại chúng, hiệu ứng ngôi sao… thông qua các phương tiện truyền thông như tivi, quảng cáo….

3. Kéo dài ra cộng đồng: Bao gồm việc cộng đồng và gia đình phối hợp với công tác ở trường học, phát huy vai trò của thanh thiếu niên, ảnh hưởng đến cha mẹ và gia đình của chúng, thúc đẩy xây dựng môi trường không khói thuốc lá trên toàn xã hội và triển khai công tác kiểm soát thuốc lá….

4. Khởi xướng và động viên: bao gồm động viên quốc gia và cộng đồng ban hành những chính sách và lập pháp thuận lợi trong việc bảo vệ và giảm thiểu lượng thanh thiếu niên hút thuốc lá, đồng đề nghị mọi thành phần của xã hội áp dụng hành động.

trở về