Giới thiệu Hongta

Tổng quan về KHÁI QUÁT VỀ HỒNG THÁP

NỖ LỰC GÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI, ĐÂY LÀ DANH HIỆU MÀ HỒNG THÁP QUYẾT TÂM, CŨNG LÀ MỤC TIÊU PHẤN ĐẦU.
Công ty TNHH (Tập đoàn) thuốc lá Hồng Tháp thành lập năm 1956 tại “Quê...

Trách nhiệm xã hội

 
Rừng trồng nguyên liệu Phòng thực nghiệm

Tập đoàn thương hiệu

Tổng Giám đốc, Phó Bí thư Đảng bộ Công ty thuốc lá Trung Quốc Vân Nam Chu Đào khảo sát tình hình sản xuất nguyên liệu và công tác sấy lại lá thuốc tại Tập đoàn Hồng Tháp

Ngày 28/7, Phó Bí thư Đảng bộ kiêm Tổng Giám đốc Công ty thuốc lá Trung Quốc Vân Nam Chu Đào đã về Tập đoàn Hồng Tháp khảo sát tình hình triển khai dự án cải tạo kỹ thuật tại chỗ Nhà máy thuốc lá Ngọc Khê và cơ sở sản xuất nguyên liệu thuốc lá cao cấp “2260” của Tập đoàn Hồng Tháp.

Quang cảnh hội nghị

Phó Bí thư Đảng bộ kiêm Tổng Giám đốc Công ty thuốc lá Trung Quốc Vân Nam Chu Đào dưới sự tháp tùng của các đồng chí Lý Hằng _ Tổng GĐ kiêm Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Hồng Tháp, đồng chí Phổ Thiên Yến _ Cục trưởng (Giám đốc) Cục (Công ty) độc quyền thuốc lá thành phố Ngọc Khê, đồng chí Tào Hàng _ Bí thư ban kiểm tra kỷ luật Tập đoàn Hồng Tháp, Phó TGĐ Chu Học Thành, Chủ tịch công đoàn Chu Hùng Vĩ, cố vấn nghiên cứu Cát Phù Minh…, đã tới phân xưởng sấy 2 của Nhà máy thuốc lá Ngọc Khê để khảo sát tình hình triển khai dự án cải tạo kỹ thuật tại chỗ thuốc lá Ngọc Khê, sau đó đi sâu tìm hiểu về các công tác như vận hành sản xuất, quản lý thiết bị, kiểm soát chất lượng của dây chuyền sản xuất 1 tại phân xưởng, đặc biệt còn tập trung tìm hiểu kỹ phương án khái niệm xây dựng “sàn thực nghiệm cao cấp về công nghệ giã lá sấy lại”.

Đồng chí Chu Đào (ngoài cùng bên trái) cùng các lãnh đạo khảo sát phân xưởng sấy

Đồng chí Chu Đào đánh giá cao công tác quản lý sản xuất và cải tạo kỹ thuật tại chỗ của phân xưởng, đặc biệt biểu dương sự sáng tạo khi lấy “văn phòng công tác đổi mới lao động tiên tiến Lưu Phương” làm lá cờ dẫn đường, đồng thời yêu cầu tiếp tục phát huy “5 tinh thần” của Công ty thuốc lá Trung Quốc Vân Nam, kiên định niềm tin vào việc “chúng ta còn có thể làm tốt hơn nữa”, chúng ta cũng sẽ làm được tốt hơn nữa, tiếp tục nỗ lực góp sức trên tiến trình thúc đẩy Công ty thuốc lá Trung Quốc Vân Nam phát triển chất lượng cao.

Trong quá trình khảo sát, ông Chu Đào có chỉ rõ: một là phải tăng cường công tác xây dựng Đảng --- mang tư tưởng tiên tiến và tác phong tốt đẹp của Đảng vào sản xuất kinh doanh, lấy xây dựng Đảng để dẫn dắt triển khai các công việc. Đặc biệt nhấn mạnh cần phải coi công tác giáo dục theo chủ đề “không quên tâm nguyện ban đầu, khắc ghi sứ mệnh” sẽ triển khai tới đây là một thời cơ, đưa “tâm nguyện ban đầu” và “sứ mệnh” hòa vào toàn bộ quá trình cải cách phát triển doanh nghiệp, đồng thời cần hết sức chú trọng việc học tập lý luận, từ đó tìm ra chiếc “chìa khóa vàng” để hóa giải các vấn đề gặp phải trong thực tế và thoát khỏi khó khăn; Hai là phải triển khai tốt và chắc chắn công tác “năm nâng cấp quản lý doanh nghiệp” --- nêu bật định hướng các vấn đề, huy động toàn thể nhân viên tham gia, quán triệt hơn nữa tư tưởng “quản lý sạch”, giải quyết mục tiêu vấn đề thực tế, nâng cao trình độ quản lý phân xưởng, nhà máy; Ba là phải củng cố xây dựng đội ngũ --- tăng cường bồi dưỡng nhân tài kỹ thuật và cán bộ trẻ, hình thành nên các thứ bậc hợp lý về đội ngũ; Bốn là nắm bắt tốt công tác cải tạo kỹ thuật --- cần phải đối chiếu với yêu cầu phát triển chất lượng cao, lấy đổi mới kỹ thuật làm thời cơ, tăng cường đảm bảo về thiết bị và kỹ thuật, nỗ lực nâng cao chất lượng công nghệ; Năm là làm tốt công tác an toàn --- thực thi trách nhiệm an toàn trong các cấp, kiên trì theo định hướng, đẩy mạnh mức độ công tác sàng lọc chỉnh đốn những nguy cơ tiềm ẩn về an toàn, ngăn chặn không để xảy ra các sự cố an toàn.

Đồng chí Chu Đào cùng đoàn khảo sát còn tới thị trấn Tiền Vệ ở khu Giang Xuyên để khảo sát tình hình cơ sở sản xuất nguyên liệu thuốc lá cao cấp “2260” của Tập đoàn Hồng Tháp, tìm hiểu tường tận về tình hình thu hoạch lá thuốc, hong sấy và tình hình vận hành trạm sấy bơm nhiệt kiểu khép kín.

Đồng chí Chu Đào (ngoài cùng bên phải) cùng các lãnh đạo khảo sát ruộng trồng lá thuốc

Tham gia đoàn khảo sát còn có các cán bộ phụ trách thuộc phòng kế hoạch tổng hợp Công ty thuốc lá Trung Quốc Vân Nam, Cục (Công ty) độc quyền thuốc lá Ngọc Khê, phòng nguyên liệu Tập đoàn Hồng Tháp và Nhà máy thuốc lá Ngọc Khê.

trở về