Giới thiệu Hongta

Tổng quan về KHÁI QUÁT VỀ HỒNG THÁP

NỖ LỰC GÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI, ĐÂY LÀ DANH HIỆU MÀ HỒNG THÁP QUYẾT TÂM, CŨNG LÀ MỤC TIÊU PHẤN ĐẦU.
Công ty TNHH (Tập đoàn) thuốc lá Hồng Tháp thành lập năm 1956 tại “Quê...

Trách nhiệm xã hội

 
Rừng trồng nguyên liệu Phòng thực nghiệm

Tập đoàn thương hiệu

Tập đoàn Hồng Tháp vinh dự nhận giải thưởng tổ chức cải tiến logistics tinh gọn toàn ngành thuốc lá

Vừa qua, Tổng Công ty thuốc lá Trung Quốc biểu dương những tập thể tiên tiến về logistics tinh gọn trong ngành, Tập đoàn Hồng Tháp - Công ty thuốc lá Trung Quốc Vân Nam đã vinh dự nhận giải thưởng tổ chức cải tiến logistics tinh gọn toàn ngành thuốc lá.

Năm 2018, được sự giới thiệu của Công ty thuốc lá Trung Quốc Vân Nam, trung tâm logistics Ttập đoàn Hồng Tháp đã tham gia hoạt động bình chọn giải thưởng 10 tổ chức cải tiến logistics tinh gọn toàn ngành thuốc lá lần thứ nhất. Từ khi thành lập đến nay, trung tâm logistics Tập đoàn Hồng Tháp luôn dẫn đầu, dưới sự lãnh đạo của ban ngành cấp trên, công tác quản lý tinh gọn đã được vận hành một cách có hệ thống, tích hợp vào hệ thống quản lý logistics, trở thành một phương tiện quan trọng để nâng cao hiệu quả của hoạt động logistics. Hoạt động bình chọn lần này chính là một cơ hội tốt để trung tâm logistics sắp xếp một cách có hệ thống công tác logistics tinh gọn trong hơn năm năm, trên cơ sở làm tốt công tác tổng hợp đúc kết kinh nghiệm, bổ sung những thiếu sót, khắc phục điểm yếu, củng cố thế mạnh, tổng hợp hồ sơ tài liệu về kết quả tinh gọn, hình thành điểm mẫu về tinh gọn tại chỗ, đồng thời tiến hành nâng cấp ưu hóa mô hình quản lý tinh gọn và cơ chế làm việc hiện có, chắt lọc ra mô hình “xe tinh gọn” cho công tác logistics của Tập đoàn Hồng Tháp, từ đó xây dựng một mô hình quản lý có nền tảng, có sức mạnh, có động lực và sự hỗ trợ, từng bước hình thành khung hệ thống quản lý kiến thức logistics.

Thời gian tới, trung tâm logistics Tập đoàn Hồng Tháp sẽ tích cực đổi mới, tiếp tục mở ra một cục diện mới về công tác logistics tinh gọn, giúp nâng cao trình độ tinh gọn của trung tâm logistics Hồng Tháp, tạo động lực logistics cho “năm nâng cao quản lý doanh nghiệp” và đóng góp cho sự phát triển chất lượng cao của logistics toàn ngành.
trở về