Giới thiệu Hongta

Tổng quan về KHÁI QUÁT VỀ HỒNG THÁP

NỖ LỰC GÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI, ĐÂY LÀ DANH HIỆU MÀ HỒNG THÁP QUYẾT TÂM, CŨNG LÀ MỤC TIÊU PHẤN ĐẦU.
Công ty TNHH (Tập đoàn) thuốc lá Hồng Tháp thành lập năm 1956 tại “Quê...

Trách nhiệm xã hội

 
Rừng trồng nguyên liệu Phòng thực nghiệm

Tập đoàn thương hiệu

Tập đoàn Hồng Tháp tổ chức hội nghị biểu dương và công tác an toàn

Hội nghị công tác an toàn và lễ tuyên dương năm 2019 của Tập đoàn Hồng Tháp vừa diễn ra tại Ngọc Khê. Hội nghị nghiêm túc tổng kết công tác an toàn của Tập đoàn trong năm 2018, phân tích tình hình trước mắt và những vấn đề còn tồn tại trong công tác an toàn, sắp xếp công tác an toàn sản xuất của Tập đoàn năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có Tổng Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Lý Hằng, Bí thư Ban kiểm tra kỷ luật Tào Hàng, Cố vấn nghiên cứu điều tra Cát Phù Minh, Phó Tổng Giám đốc Chu Học Thành; Chủ tịch Công đoàn Chu Hùng Vĩ cùng các cán bộ phụ trách bốn nhà máy trên địa bàn tỉnh, các trung tâm, phòng/ban chức năng và các cán bộ có liên quan.

Đồng chí Chu Hùng Vĩ chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Lý Hằng nhấn mạnh, Tập đoàn cần xây dựng vững chắc quan điểm “phát triển an toàn”, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn là phát triển chất lượng cao, tăng cường công tác an toàn sản xuất và an toàn thông tin mạng. Cần phải nêu cao tư tưởng “lấy con người làm gốc, sinh mạng là trên hết”, coi “nhận biết rủi ro, kiểm soát quá trình, bài trừ hiểm họa, phòng chống sự cố” là mục tiêu, theo yêu cầu “6 quản nghiêm, 6 làm chặt” mà Cục độc quyền thuốc lá Quốc gia đưa ra, nâng cao vị thế chính trị, củng cố tinh thần đảm đương, gia cố nền tảng an toàn, phòng chống và loại bỏ rủi ro, nâng cao trình độ quản lý, tạo môi trường an toàn lành mạnh cho hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển thương hiệu của Tập đoàn.

Đồng chí Chu Hùng Vĩ báo cáo công tác an toàn của Tập đoàn Hồng Tháp năm 2018. Báo cáo chỉ rõ, trong năm 2018, công tác an toàn của Tập đoàn đạt được những thành quả đáng kể, thực hiện được mục tiêu an toàn “2 không vượt quá”, “3 đưa về không”, “6 chỉ tiêu 100%” cũng như yêu cầu công tác “6 thúc đẩy” của Công ty thuốc lá Trung Quốc Vân Nam và của Tập đoàn. Sau khi phân tích tình hình và những vấn đề đang gặp phải, đề ra mục tiêu công tác an toàn cần thực hiện cho cả năm 2019 là “4 bảo”, “5 không”, tập trung nắm bắt 5 hạng mục công việc trọng tâm, góp phần vào sự phát triển chất lượng cao của Tập đoàn.

Tổng Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Lý Hằng đã cùng các đồng chí phụ trách bên Đảng và Chính quyền của bốn nhà máy trong tỉnh ký vào “Bản cam kết thực hiện trách nhiệm an toàn thông tin mạng và môi trường an toàn năm 2019”. Tại hội nghị, đồng chí Chu Học Thành cũng có bài báo cáo về công tác an toàn mạng và thông tin của Tập đoàn Hồng Tháp. Báo cáo nhấn mạnh việc nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp phải luôn đi đôi với công tác thông tin hóa, trí tuệ hóa, sự phát triển của doanh nghiệp cũng không thể tách rời khỏi công tác xây dựng an toàn mạng và thông tin. Báo cáo xoay quanh 7 phương diện gồm cơ chế trách nhiệm an toàn mạng, giáo dục an toàn mạng, xây dựng hệ thống thông tin, kiểm tra giám sát, thể chế kỹ thuật, cơ chế đảm bảo ứng phó khẩn cấp và xây dựng đội ngũ nhân tài để đưa ra kế hoạch bố trí công tác an toàn thông tin mạng năm 2019.

Hội nghị cũng biểu dương các đơn vị, cá nhân tiên tiến trong công tác an toàn năm 2018 của Tập đoàn Hồng Tháp, lãnh đạo Tập đoàn tham dự hội nghị đã trao thưởng cho đại diện các đơn vị, cá nhân tiên tiến được tuyên dương.

trở về