Giới thiệu Hongta

Tổng quan về KHÁI QUÁT VỀ HỒNG THÁP

NỖ LỰC GÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI, ĐÂY LÀ DANH HIỆU MÀ HỒNG THÁP QUYẾT TÂM, CŨNG LÀ MỤC TIÊU PHẤN ĐẦU.
Công ty TNHH (Tập đoàn) thuốc lá Hồng Tháp thành lập năm 1956 tại “Quê...

Trách nhiệm xã hội

 
Rừng trồng nguyên liệu Phòng thực nghiệm

Tập đoàn thương hiệu

Tập đoàn Hồng Tháp tổ chức Đại hội đại biểu công nhân viên chức lần thứ ba (khóa XIX) và Đại hội đại biểu công đoàn lần thứ ba (khóa XVI)

Ngày 1 tháng 2 tại Ngọc Khê, Tập đoàn Hồng Tháp tổ chức Đại hội đại biểu công nhân viên chức lần thứ 3 khóa 19 và Đại hội đại biểu công đoàn lần thứ 3 khóa 16. Hội nghị tập trung học tập quán triệt tinh thần đại hội 19 của Đảng và tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới; nghiêm túc quán triệt thực hiện tinh thần hội nghị công tác của ngành và Cty thuốc lá Trung Quốc Vân Nam; tổng kết công tác năm 2019 của Tập đoàn, phân tích tình hình trước mắt, thống nhất tư tưởng thay đổi quan niệm, lên kế hoạch tỉ mỉ thúc đẩy phát triển chất lượng cao, sắp xếp triển khai công tác trọng điểm năm 2019.

Toàn cảnh đại hội

Ủy viên Đảng bộ, Phó TGĐ Công ty thuốc lá Trung Quốc Vân Nam kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hồng Tháp Vương Dũng; Phó thanh tra nhân dân, Chủ tịch công đoàn Công ty thuốc lá Trung Quốc Vân Nam Triệu Dũng; Tổng Giám đốc, phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Hồng Tháp Lý Hằng; Bí thư Ban kiểm tra kỷ luật Tập đoàn Hồng Tháp Tào Hàng, Cố vấn nghiên cứu điều tra Cát Phù Minh; Phó tổng giám đốc Chu Học Thành; chủ tịch công đoàn Chu Hùng Vĩ cùng các lãnh đạo liên quan của công ty Hồng Tháp Liêu Ninh, công ty Hồng Tháp Hải Nam. Hơn 400 đại biểu chính thức đến từ các trung tâm thuộc trụ sở chính Tập đoàn và bốn nhà máy trên địa bàn tỉnh, các phòng ban chức năng cùng hơn 300 đại biểu dự thính, đại biểu khách mời và đại biểu thanh niên viên chức đã về dự đại hội.

Phó thanh tra nhân dân, Chủ tịch công đoàn Công ty thuốc lá Trung Quốc Vân Nam Triệu Dũng đại diện cho Công ty công nghiệp thuốc lá Trung Quốc Vân Nam về chúc mừng và phát biểu tại đại hội. Ông đánh giá cao những thành tựu mà Tập đoàn Hồng Tháp đã đạt được trong năm 2018 về các mặt phát triển thương hiệu, quản lý tinh gọn, xây dựng đội ngũ, hiệu quả kinh tế v.v….Đồng thời đưa ra yêu cầu và bày tỏ hy vọng đối với trọng tâm công tác năm 2019 trên 3 phương diện tăng cường nhận thức chính trị, tăng cường trách nhiệm và tăng cường đổi mới sáng tạo.

Phó thanh tra nhân dân, Chủ tịch công đoàn Cty thuốc lá Trung Quốc Vân Nam Triệu Dũng

Đại hội đã lắng nghe bản báo cáo công tác sản xuất kinh doanh với tiêu đề “thay đổi quan niệm tăng cường quản lý, tập trung nâng cao sức sản xuất, lấy chuyển đổi nâng cấp thương hiệu làm động lực thúc đẩy phát triển chất lượng cao” mà đồng chí Lý Hằng thay mặt ban lãnh đạo Tập đoàn trình bày.

Báo cáo nêu rõ, năm 2018 dưới sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng bộ công ty thuốc lá Trung Quốc Vân Nam, Đảng ủy và hội đồng quản trị Tập đoàn Hồng Tháp, cả Tập đoàn đồng lòng xây dựng tư tưởng “một bàn cờ”, tập trung vào công việc chủ đạo “ổn định thị phần, nâng cao cấu trúc, kiểm soát chi phí, điều chỉnh trạng thái”, làm tốt các công tác coi phát triển thương hiệu là trung tâm, củng cố hơn nữa thị trường thương hiệu, cải thiện hơn nữa hiệu quả quản lý nội bộ, tăng cường xây dựng Đảng và xây dựng đội ngũ nhân tài, duy trì sản xuất kinh doanh tổng thể ổn định, về cơ bản hoàn thành các mục tiêu dự kiến. Trong suốt cả năm, Tập đoàn đã tiêu thụ 4.624.400 thùng thuốc lá, trong đó thương hiệu “Ngọc Khê” tiêu thụ 1.407.700 thùng, tăng 3,69%, thương hiệu “Hồng Tháp Sơn” tiêu thụ 2.664.100 thùng, tăng 0,59%, cả hai thương hiệu “Ngọc Khê” và “Hồng Tháp Sơn” đều thực hiện tăng trưởng dương. Năm 2018, Tập đoàn đạt lợi nhuận thuế 50,139 tỷ nhân dân tệ, tổng giá trị sản xuất công nghiệp là 72,822 tỷ nhân dân tệ, tăng 1,72%.

Tổng giám đốc, phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Hồng Tháp Lý Hằng

Báo cáo nhấn mạnh, hiện nay Tập đoàn phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về thị phần, nâng cao cấu trúc và dẫn đầu phân khúc cao cấp, đồng thời khoảng cách với thị trường phát triển của ngành ngày càng mở rộng. Chúng ta phải nhìn thẳng vào khủng hoảng, đối mặt với thách thức, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với sóng gió, cùng với dũng khí tự tin tiến về phía trước, phải lấy việc chuyển đổi và nâng cấp thương hiệu làm động lực thúc đẩy Tập đoàn phát triển chất lượng cao.

Báo cáo xác định đường hướng công tác tổng thể năm 2019 là, lấy tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới của Tập Cận Bình làm tư tưởng chỉ đạo, bám sát yêu cầu căn bản là tiến lên trong ổn định và phát triển chất lượng cao, quán triệt khái niệm phát triển mới, lĩnh hội chính xác tinh thần hội nghị công tác toàn ngành và Cty thuốc lá Trung Quốc Vân Nam, xây dựng vững chắc tư tưởng “một bàn cờ”, kiên trì không dao động trong cải cách sâu rộng, mạnh dạn giải phóng tư tưởng, tăng cường đổi mới và lãnh đạo, lấy cải cách cơ cấu bên cung làm phương hướng chủ đạo, thực hiện toàn diện dự án nâng cao sức sản xuất, đồng bộ đẩy mạnh công tác vận hành ổn định, tăng cường thương hiệu, ưu hóa kết cấu, giảm lượng tồn kho, kiểm soát chi phí, tăng thuế và lợi nhuận, nỗ lực thúc đẩy Tập đoàn phát triển chất lượng cao, lấy thành tích xuất sắc chào mừng 70 năm ngày thành lập nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Báo cáo chỉ ra, cần phải tập trung xoay quanh 10 mục tiêu sản xuất kinh doanh trọng điểm của Cty thuốc lá Trung Quốc Vân Nam, hoàn thành đầy đủ trách nhiệm quản lý sản xuất, tập trung vào việc nâng cao mức độ hiệu quả của Tập đoàn từ bốn khía cạnh đóng góp, bền vững, tăng trưởng và đổi mới. Đồng thời làm tốt các công tác: Thứ nhất, tuân thủ tăng cường xây dựng Đảng để lãnh đạo phát triển chất lượng cao; thứ hai, đẩy nhanh "ba chuyển đổi động năng" để thúc đẩy phát triển chất lượng cao; thứ ba, tăng cường một cách có hệ thống "bốn năng lực" để hỗ trợ phát triển chất lượng cao; thứ tư, tăng cường xây dựng đội ngũ nhân tài chuyên nghiệp hóa đảm bảo phát triển chất lượng cao; thứ năm là tăng cường xây dựng môi trường an toàn để đảm bảo phát triển chất lượng cao

Đồng chí Chu Hùng Vĩ có bản báo cáo công tác công đoàn với tiêu đề “lấy tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới của Tập Cận Bình làm tư tưởng chỉ đạo, đoàn kết lãnh đạo toàn thể công nhân viên chức, thúc đẩy Tập đoàn phát triển chất lượng cao”. Ông nói, Trong năm 2018, công đoàn Tập đoàn Hồng Tháp dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của công đoàn cấp trên và Đảng ủy Tập đoàn, nghiêm túc học tập quán triệt tinh thần đại hội 19 của Đảng và tinh thần hội nghị lần thứ 7 ban chấp hành Tổng liên đoàn lao động Trung Quốc, tập trung xây dựng năng lực phát triển thương hiệu, lấy xây dựng đội ngũ công nhân viên chức làm chủ chốt, triển khai xây dựng tổ đội và thiết lập văn phòng làm việc sáng tạo của lao động kiểu mẫu, đẩy mạnh việc chuyển đổi và nâng cấp quản lý công việc công khai và dân chủ, triển khai hoạt động văn hóa công nhân viên chức đặc sắc, giúp giảm nghèo một cách hiệu quả, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân viên chức, thúc đẩy Tập đoàn phát triển hài hòa ổn định. Năm 2019, công đoàn Tập đoàn Hồng Tháp phải lấy tinh thần đại hội 19 của Đảng và hội nghị lần thứ 7 ban chấp hành Tổng liên đoàn lao động Trung Quốc làm chỉ đạo, tập trung xoay quanh yêu cầu căn bản phát triển chất lượng cao và tiến lên trong ổn định, kiên trì sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường dẫn dắt chính trị, kiên trì lấy công nhân viên chức làm cơ sở, tăng cường xây dựng đội ngũ công nhân viên chức, kiên trì bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công nhân viên chức, tăng cường xây dựng hài hòa mối quan hệ lao động, kiên trì đổi mới sáng tạo, tăng cường xây dựng hệ thống công tác công đoàn toàn diện hòa nhập với hệ thống sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và phục vụ rộng rãi công nhân viên chức, đoàn kết động viên toàn bộ công nhân viên chức đẩy mạnh xây dựng phát triển Tập đoàn chất lượng cao và mở ra cục diện mới trong công tác công đoàn.

Chủ tịch công đoàn Chu Hùng Vĩ

Các đại biểu dự đại hội tiến hành thảo luận nhóm về báo cáo công tác sản xuất kinh doanh và báo cáo công tác công đoàn.Đại biểu đến từ bốn nhà máy thuốc lá Ngọc Khê, Sở Hùng, Đại Lý, Chiêu Thông và các trung tâm sản xuất chế tạo, trung tâm logistic, ban nguyên liệu, ban vật tư lần lượt phát biểu giao lưu.

Đại hội đã xem xét và thông qua báo cáo công tác sản xuất kinh doanh cũng như báo cáo công tác công đoàn.

Đồng chí Vương Dũng đã phát biểu tổng kết hội nghị tại lễ bế mạc diễn ra vào buổi chiều cùng ngày. Ông cho biết, hội nghị lần này đã thống nhất được tư tưởng, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin, xác định rõ phương hướng nỗ lực và đã đạt được kết quả, là một hội nghị đoàn kết, thiết thực và tiến bộ.

Về việc quán triệt thực hiện tinh thần của hội nghị lần này, Vương Dũng đưa ra 3 ý kiến: thứ nhất là nhận ra tình hình mới và nắm chắc yêu cầu mới. Phải nhận thức rõ tình hình mới mà Tập đoàn phải đối mặt, nắm chính xác yêu cầu tổng thể về phát triển chất lượng cao, lập kế hoạch trước, làm thật trước, kết hợp tình hình thực tế của doanh nghiệp, hình thành hệ thống phát triển chất lượng cao có màu sắc của Hồng Tháp; Thứ hai là, lĩnh hội chính xác tinh thần của hội nghị và quán triệt thực hiện hiệu quả. Bản báo cáo của phó tổng giám đốc Lý Hằng đại diện ban lãnh đạo trình bày có đề cập đến nội dung không chỉ tập trung vào tình hình trước mắt mà còn phải có kế hoạch lâu dài là một bản báo cáo tốt về mở rộng đổi mới sáng tạo và thật sự cầu thị. Các đơn vị phải tập trung vào việc tăng cường xây dựng Đảng, tăng cường đổi mới sáng tạo, tăng cường xây dựng thương hiệu, tăng cường quản lý, tăng cường xây dựng đội ngũ, giữ vững tinh thần, cố gắng thúc đẩy và thực hiện; Thứ ba là, làm tốt một số công việc hiện tại. Cần phải truyền đạt quán triệt kịp thời chính xác tinh thần hội nghị, tuyệt đối không lơ là công tác an toàn ổn định, nỗ lực hết sức đảm bảo cung ứng cho thị trường tết, không ngừng chỉnh đốn “4 tác phong” để đón tết liêm chính trong sạch.

Ủy viên Đảng bộ, Phó TGĐ Công ty thuốc lá Trung Quốc Vân Nam kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hồng Tháp Vương Dũng

Ông Vương Dũng nhấn mạnh, phải lĩnh hội sâu sắc tinh thần bài phát biểu của Tổng bí thư Tập Cận Bình tại hội nghị công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nhà nước, trong đó bao gồm tạo dựng vững chắc “4 ý thức”, kiên định “4 tự tin”, kiên quyết làm được “2 giữ gìn”, đồng bộ đẩy mạnh xây dựng Đảng, kiên trì công tác xây dựng Đảng phục vụ sản xuất kinh doanh, lấy việc nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, tăng cường năng lực canh tranh của doanh nghiệp làm điểm xuất phát và điểm dừng chân của công tác, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển lành mạnh.

Vương Dũng yêu cầu toàn bộ Tập đoàn tập trung tinh lực trên chữ “nên”, cụ thể hóa và quy chế hóa tinh thần đảm đương “5 tinh thần” và “Hồng Tháp hưng vong _ trách nhiệm của tôi, từ đó đẩy mạnh xây dựng văn hóa trách nhiệm hướng đến quản lý văn hóa trách nhiệm. Phải tập trung khích lệ toàn thể cán bộ công nhân viên thời đại mới, trách nhiệm mới, cách làm mới, chú trọng đẩy mạnh cán bộ “có lên, có xuống”, đẩy mạnh cải cách chế độ phân phối theo lao động , thực sự hình thành cục diện tuyển chọn nhân tài “người có năng lực cho lên, người tầm thường cho xuống, người thấp kém thì loại”, làm cho mỗi cán bộ muốn làm việc và có khả năng làm việc đều phải tích cực, có tiền đồ và có hi vọng. Vương Dũng cho rằng, những năm gần đây, đại bộ phận thanh niên của Tập đoàn trong cuộc chiến phục hưng thương hiệu đều phải nắm vững cương vị, thể hiện hết tài năng, lập công tạo nghiệp lớn, tích cực nỗ lực vì thương hiệu vững mạnh tốt lên của Tập đoàn. Các đơn vị phải dựa vào việc có mắt nhìn người tài, có gan tuyển người tài, khoan dung độ lượng với người tài, tăng cường đào tạo cán bộ trẻ, thật sự làm được “chỉ chọn người tài, chỉ dùng người tài”, cán bộ quản lý các cấp phải đi đầu làm gương, phải dùng lý tưởng chung của chúng ta để quy tụ trái tim và khối óc của toàn thể cán bộ công nhân viên, từ đó hình thành thói quen tốt “muốn làm, dám làm, thích làm”, tập hợp lực lượng lớn mạnh thúc đẩy Tập đoàn phát triển vững mạnh đi lên.   

Đại hội còn được lắng nghe báo cáo tình hình thực hiện dự toán, tình hình kiểm tra sát hạch cán bộ lãnh đạo, báo cáo tình hình sử dụng kinh phí công đoàn năm 2018; tuyên dương các tập thể và cá nhân tiên tiến trong quá trình quản lý sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2018.

Lãnh đạo Tập đoàn trao phần thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc

trở về