Giới thiệu Hongta

Tổng quan về KHÁI QUÁT VỀ HỒNG THÁP

NỖ LỰC GÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI, ĐÂY LÀ DANH HIỆU MÀ HỒNG THÁP QUYẾT TÂM, CŨNG LÀ MỤC TIÊU PHẤN ĐẦU.
Công ty TNHH (Tập đoàn) thuốc lá Hồng Tháp thành lập năm 1956 tại “Quê...

Trách nhiệm xã hội

 
Rừng trồng nguyên liệu Phòng thực nghiệm

Tập đoàn thương hiệu

Kiên trì quan điểm công tác đi lên trong ổn định, viết nên trang sử mới về ngành phát triển chất lượng cao

Ngày 17/01, Hội nghị công tác ngành thuốc lá toàn quốc 2019 được tổ chức tại Bắc Kinh. Nhiệm vụ chính của hội nghị bao gồm: đi sâu học tập quán triệt tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới và tinh thần Đại hội Đảng XIX, nghiêm túc quán triệt thực hiện tinh thần hội nghị công tác kinh tế trung ương, truyền đạt học tập quán triệt chỉ thị quan trọng của các đồng chí lãnh đạo Quốc vụ viện, tổng kết công tác thuốc lá năm 2018, phân tích tình hình ngành, bố trí nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Bí thư Đảng bộ, Bộ trưởng Bộ công nghiệp và công nghệ thông tin (Bộ CN&CNTT) Miêu Vu đã tới dự và phát biểu tại hội nghị; Ủy viên Đảng bộ Bộ CN&CNTT kiêm Tổ trưởng Tổ kiểm tra giám sát kỷ luật của Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương - Ủy ban giám sát Quốc gia đặt tại Bộ Quách Khai Lãng tới chỉ đạo hội nghị. Bí thư Đảng bộ, Cục trưởng Cục độc quyền thuốc lá Quốc gia kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty thuốc lá Trung Quốc Trương Kiến Dân có bài báo cáo công tác; Ủy viên Đảng bộ, Phó Cục trưởng Cục độc quyền thuốc lá Quốc gia Dương Bồi Sâm và Triệu Hồng Thuận, Ủy viên Đảng bộ Cục kiêm Bí thư Đảng ủy cơ quan trực thuộc Cao Lâm Từ cùng Ủy viên Đảng bộ, Phó Cục trưởng Đoàn Thiết Lực cũng tới dự hội nghị.

Sau khi thông báo tình hình công tác chủ yếu năm 2018 của hệ thống công nghiệp và công nghệ thông tin toàn quốc, Bộ trưởng Miêu Vu chỉ rõ, năm trước ngành thuốc lá triển khai sát sao các nhiệm vụ xây dựng Đảng, kiểm soát vận hành, quản lý tiêu thụ độc quyền, cải cách sáng tạo, thực hiện cam kết kiểm soát thuốc lá v.v…, nhờ đó công tác xây dựng Đảng có những bước tiến triển chắc chắn, cấu trúc sản phẩm thuốc lá điếu tiếp tục được ưu hóa, việc hạn chế sản xuất giảm tồn kho có hiệu quả rõ rệt, xóa đói giảm nghèo đạt được thành quả thiết thực, việc thực hiện cam kết về kiểm soát thuốc lá được triển khai quy củ, công tác phát triển ngành thu về những thành tựu khả quan, chất lượng và hiệu ích vững bước ổn định đi lên.

Bộ trưởng nhấn mạnh, năm 2019, ngành thuốc lá cần đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, dám nghĩ dám làm, triển khai thiết thực và chắc chắn mọi nhiệm vụ của năm. Một là, phải rõ ràng quan điểm chính trị, nâng cao toàn diện chất lượng công tác xây dựng Đảng. Kiên trì đặt nhiệm vụ xây dựng chính trị của Đảng lên hàng đầu, đảm bảo các quyết sách của trung ương Đảng được quán triệt thực hiện dứt khoát trong ngành thuốc lá; củng cố trang bị về lý luận tư tưởng, đi sâu thúc đẩy việc bình thường hóa cơ chế hóa giáo dục học tập “2 học 1 làm”; siết chặt vấn đề chất lượng trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, nâng cao năng lực tổ chức của tổ chức Đảng cấp cơ sở trong ngành; đi sâu vào xây dựng tác phong, kiên quyết thực hiện 8 điều quy định của trung ương cũng như tinh thần thực thi chúng; thúc đẩy công tác quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện phát triển theo chiều sâu, đẩy mạnh hơn nữa công tác chống tham nhũng và đề cao liêm chính. Hai là, phải đoàn kết sức mạnh cùng mưu cầu phát triển, tích cực tìm kiếm con đường phát triển chất lượng cao. Nỗ lực giảm giá thành, mở rộng thực hiện phương thức sản xuất tinh gọn; kiên quyết hạn chế tồn kho, điều chỉnh đưa lượng tồn kho công thương và tồn kho xã hội về mức hợp lý; thông qua việc quản lý thực chất, tìm kiếm mô hình quản lý ngành thuốc lá hiện đại mà vẫn mang bản sắc Trung Hoa; liên tục không ngừng tối ưu cấu trúc, làm sâu sắc hơn việc thực thi chiến lược “tam phẩm”, ưu hóa kết cấu sản phẩm thuốc lá điếu. Ba là, cần phải thúc đẩy việc đổi mới đúng thời điểm và phù hợp xu thế, không ngừng phát ra động lực tăng trưởng nội sinh của ngành. Trên cơ sở kiên trì và bảo vệ cơ chế độc quyền thuốc lá, vững bước thúc đẩy Tổng Cty thuốc lá Trung Quốc cải cách cơ chế Cty, đi sâu thực hiện đổi mới xu hướng thị trường hóa marketing thuốc lá, xúc tiến hơn nữa việc cải cách cơ chế thẩm duyệt hành chính, đổi mới sâu hơn thể chế quản lý nhân sự. Bốn là, phải đảm đương gánh vác, quan tâm đến đại cục, nỗ lực làm tốt công tác thực hiện cam kết kiểm soát thuốc lá trong thời kỳ mới. Tiếp tục lấy đại cục công tác Đảng và Nhà nước làm xuất phát điểm, tích cực hưởng ứng chiến lược Trung Quốc lành mạnh, xử lý thỏa đáng mối quan hệ giữa phát triển ngành và thực hiện cam kết kiểm soát thuốc lá, không ngừng hoàn thiện cơ chế thực thi cam kết và xây dựng đội ngũ trong ngành, thực hiện tốt các trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan được quy định tại “Công ước khung về kiểm soát thuốc lá”, xây dựng hình ảnh ngành đầy tinh thần trách nhiệm trước xã hội.

Cục trưởng Trương Kiến Dân trong phần báo cáo công tác của mình có chỉ rõ, năm 2018, toàn ngành luôn đặt nhiệm vụ xây dựng chính trị của Đảng lên hàng đầu, kiên trì nguyên tắc đưa công tác xây dựng Đảng lên song song với các công tác trọng tâm để cùng hoạch định, cùng bố trí, cùng thực hiện và cùng kiểm tra đánh giá, tập trung nắm bắt việc thực hiện các hạng mục hành động, nền kinh tế vận hành nhìn chung ổn định và phát triển đi lên, tình hình thị trường liên tục có chuyển biến tốt, công tác gây dựng thương hiệu có những đột phá mới, việc ưu hóa cấu trúc thu được bước tiến triển khả quan, cải cách phát triển ngành giành được những thành tựu mới. Cả năm đạt tổng lợi nhuận về thuế là 1155,62 tỷ nhân dân tệ, tăng 3,69% so với cùng kỳ năm trước; tổng giá trị nộp ngân sách Nhà nước là 1000,08 tỷ nhân dân tệ, tăng 3,37% so với cùng kỳ năm trước.

Cục trưởng nhấn mạnh, hiện nay ngành thuốc lá đang phải đối mặt với xu thế thay đổi hết sức phức tạp về môi trường trong và ngoài ngành, mà tình hình càng phức tạp, nhiệm vụ càng cam go, thì càng cần phải kiên quyết thực hiện bằng được “2 bảo vệ”, đi theo lời hiệu triệu của trung ương Đảng trên mọi phương diện, xây dựng vững chắc “4 ý thức”, kiên định “4 tự tin”, thực hiện mục tiêu kiên quyết hưởng ứng sự khởi xướng của trung ương Đảng, kiên quyết chấp hành quyết định của trung ương Đảng và kiên quyết không làm những điều mà trung ương Đảng nghiêm cấm; càng cần phải giữ vững định lực chiến lược, tập trung tinh lực làm tốt công việc của mình, sao cho có thể phán đoán chính xác, hoạch định khoa học và giành thế chủ động về mặt chiến lược, có thể bình tĩnh quan sát, cẩn trọng triển khai và hành động chắc chắc trong xây dựng chính sách, luôn tiến lên phía trước với phương hướng chính xác; càng cần phải kiên trì định hướng vấn đề, lấy những việc đang tiến hành làm trọng tâm, dám nhìn thẳng vào vấn đề, giỏi phát hiện ra vấn đề, mạnh dạn hóa giải các mâu thuẫn và thử thách, nắm chắc quyền chủ động trong công việc; càng cần phải chủ động đảm đương gánh vác, từ đại cục công tác của Đảng và Nhà nước tự tìm ra định vị chuẩn xác, gánh vác một cách thực chất trọng trách quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện, gánh trách nhiệm thúc đẩy cải cách phát triển ổn định, gánh trách nhiệm làm tốt công việc thuộc bổn phận của mình, dấy lên làn sóng tích cực muốn làm, dám làm và giỏi làm trong toàn ngành.

Ông cũng chỉ ra rằng, trong năm 2019, toàn ngành cần kiên trì quan điểm chung cốt lõi là đi lên trong sự ổn định, làm sâu sắc toàn diện việc cải cách mang tính cấu trúc bên cung, đẩy nhanh tiến trình xây dựng hệ thống kinh tế thuốc lá hiện đại hóa, nỗ lực khơi dậy sức sống trong các doanh nghiệp thuốc lá, sáng tạo và hoàn thiện công tác kiểm soát vận hành, tính toán thúc đẩy công tác ổn định vận hành, ưu hóa cấu trúc, xây dựng thương hiệu, giảm thiểu tồn kho, khống chế chi phí và tăng lợi nhuận về thuế, duy trì nền kinh tế vận hành trong vùng hợp lý, góp phần đánh thắng trên ba trận chiến công kiên lớn, nâng cao chất lượng và hiệu quả phát triển, nỗ lực viết nên trang sử mới cho ngành phát triển chất lượng cao, lập thành tích xuất sắc dâng lên tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Nước CHND Trung Hoa.

Về các công tác trọng điểm của ngành trong năm 2019, Cục trưởng Trương Kiến Dân cũng có sự sắp xếp rõ ràng: Một là phải kiên định không thay đổi trong xúc tiến công tác quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện. Đặt nhiệm vụ xây dựng chính trị của Đảng lên vị trí số một, hết sức chú trọng việc tăng cường xây dựng tổ chức ở cơ sở, thúc đẩy việc thực hiện chi tiết trách nhiệm chủ thể trong quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện, củng cố phát triển sâu rộng công tác tuần tra giám sát, duy trì xu thế tạo áp lực lớn trong công tác trừng trị tham ô phủ bại. Hai là cần đi sâu thúc đẩy công tác đổi mới mang tính cấu trúc bên cung. Đầu tư vào việc “củng cố, tăng cường, nâng cao, thông suốt”, củng cố kết quả “3 đi 1 giảm 1 bổ sung”, tăng cường sức sống của doanh nghiệp thuốc lá, nâng cao trình độ tổng thể của chuỗi công nghiệp thuốc lá, làm thông suốt vòng tuần hoàn kinh tế thuốc lá. Ba là cần tích cực thúc đẩy công tác sản xuất lá thuốc lá để nâng cấp chất lượng và gia tăng hiệu quả. Kiên định giữ vững đường đỏ quy mô thu mua, liên tục ưu hóa cấu trúc lá thuốc lá, đẩy nhanh việc chuyển đổi phương thức sản xuất, sáng tạo về hình thức tổ chức sản xuất, xúc tiến việc đổi mới khâu lưu thông, tích cực thúc đẩy tăng thu cho bà con nông dân trồng thuốc lá, nỗ lực duy trì sự phát triển bình ổn. Bốn là phải liên tục nâng cao trình độ quản lý giám sát thị trường thuốc lá. Kiên trì đặt công tác quản lý giám sát độc quyền lên vị trí ưu tiên, luôn duy trì trạng thái tạo áp lực cao, bền bỉ xúc tiến đấu tranh chống hàng giả hàng lậu, không ngừng quy củ hóa công tác tiếp thị thuốc lá, dốc sức làm trong sạch môi trường và trật tự thị trường thuốc lá. Năm là phải thúc đẩy toàn diện công tác cải cách sáng tạo trong ngành. Thúc đẩy việc cải cách cơ chế công ty cho Tổng Công ty, cải cách xu hướng thị trường hóa tiếp thị, cải cách “giản hóa hành chính, quản lý công bằng, phục vụ hiệu quả”, cải cách về cơ chế thể chế “vươn ra ngoài”, cải cách về sử dụng phân bổ quản lý nhân công v.v…, tăng cường sáng tạo về cơ chế thể chế khoa học kỹ thuật, hoàn thiện cơ chế ngành thực hiện cam kết kiểm soát thuốc lá. Sáu là góp phần đánh thắng ba trận công kiên lớn. Tiếp sức chiến thắng trận công kiên ngăn ngừa và giải quyết các rủi ro lớn, kịp thời sàng loại và hóa giải những rủi ro trên lĩnh vực trọng điểm; tiếp sức chiến thắng trên trận công kiên thoát nghèo chính xác, dốc toàn lực hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác công kiên xóa đói giảm nghèo; tiếp sức chiến thắng trận công kiên phòng chống ô nhiễm, xây dựng ngành theo mô hình tiết kiệm tài nguyên và thân thiện với môi trường. Bảy là nỗ lực xây dựng hình thành đội ngũ cán bộ có phẩm chất cao quý, trung thành, trong sạch và đảm đương. Xây dựng kiện toàn hệ thống công tác cán bộ ở đó có bồi dưỡng tố chất, biết người biết việc, tuyển chọn bổ nhiệm, quản lý nghiêm minh, động viên khích lệ…, lên kế hoạch làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng, tuyển chọn, quản lý và sử dụng.

Cán bộ phụ trách chính các ban/ đơn vị cơ quan Cục độc quyền Quốc gia và Tổng Công ty, cán bộ phụ trách chính và chủ nhiệm văn phòng các đơn vị trực thuộc trong ngành, tổng cộng 153 người, đã tham dự hội nghị.

 

trở về