Giới thiệu Hongta

Tổng quan về KHÁI QUÁT VỀ HỒNG THÁP

NỖ LỰC GÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI, ĐÂY LÀ DANH HIỆU MÀ HỒNG THÁP QUYẾT TÂM, CŨNG LÀ MỤC TIÊU PHẤN ĐẦU.
Công ty TNHH (Tập đoàn) thuốc lá Hồng Tháp thành lập năm 1956 tại “Quê...

Trách nhiệm xã hội

 
Rừng trồng nguyên liệu Phòng thực nghiệm

Tập đoàn thương hiệu

Sản phẩm mới năm 2016 của công ty thuốc lá Vân Nam khởi động ra mắt thị trường

Ngày 29 tháng 1, công ty thuốc lá Vân Nam đã tổ chức lễ khởi động ra mắt thị trường sản phẩm mới năm 2016 tại Trang Viên Trừng Giang Ngọc Khê, 3 sản phẩm mới là “Ngọc Khê (Điền Viên”, “Ngọc Khê (điếu nhỏ thơm mát thế gia)”, “Vân Yên (Tường Thụy) đã được long trọng giới thiệu ra mắt thị trường.


Quang cảnh buổi lễ khởi động

Năm 2016, tổng lượng tiêu thụ thương hiệu thuốc lá Vân Nam tiếp tục đứng đầu ngành trong cả nước. Lần này giới thiệu ra mắt 3 sản phẩm, nhằm đáp ứng có hiệu quả nhu cầu của thị trường thông qua việc không ngừng làm phong phú và hoàn thiệu các thương hiệu của công ty thuốc lá Vân Nam, tạo ra động lực phát triển cho các thương hiệu, duy trì sức mạnh thị trường cho các thương hiệu của công ty thuốc lá Vân Nam.

trở về