Giới thiệu Hongta

Tổng quan về KHÁI QUÁT VỀ HỒNG THÁP

NỖ LỰC GÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI, ĐÂY LÀ DANH HIỆU MÀ HỒNG THÁP QUYẾT TÂM, CŨNG LÀ MỤC TIÊU PHẤN ĐẦU.
Công ty TNHH (Tập đoàn) thuốc lá Hồng Tháp thành lập năm 1956 tại “Quê...

Trách nhiệm xã hội

 
Rừng trồng nguyên liệu Phòng thực nghiệm

Tập đoàn thương hiệu

NHÀ MÁY THUỐC LÁ NGỌC KHÊ THUỘC TẬP ĐOÀN HỒNG THÁP

Nhà máy thuốc lá Ngọc Khê thành lập năm 1956. Năm 1959, bao thuốc lá “Hồng Tháp Sơn” đầu tiên ra đời. Tháng 9 năm 1995, thành lập công ty TNHH (Tập đoàn) thuốc lá Hồng Tháp Ngọc Khê trên cơ sở nhà máy thuốc lá Ngọc Khê. Tháng 12 năm 2005, Công ty TNHH (Tập đoàn) thuốc lá Hồng Tháp Ngọc Khê đổi tên thành công ty TNHH (Tập đoàn) thuốc lá Hồng Tháp. Tháng 6 năm 2007, theo yêu cầu tổng thể về “4 Trung tâm” và sự sắp xếp bố trí của tập đoàn, Tập đoàn Hồng Tháp trở thành tập đoàn sản xuất chế tạo, nhà máy thuốc lá Ngọc Khê là xây dựng khôi phục điểm sản xuất đảm nhiệm nhậm vụ chế tạo chính. Nhà máy thuốc lá Ngọc Khê mới được xây dựng đã chính thức hoạt động, và từ một tổ chức sản xuất tương đối lỏng lẻo trước kia, đã trở thành nhà máy sản xuất chế tạo thuốc lá kiểu chặt chẽ với các chức năng cơ bản như sản xuất có tổ chức, chất lượng công nghệ, giảm tiêu hao năng lượng, an toàn ổn định, xây dựng đội ngũ…, đảm nhiệm nhiệm vụ sản xuất thuốc lá với thương hiệu chính và đẳng cấp cao của Tập đoàn Hồng Tháp, sản lượng mỗi năm là hơn 1,8 triệu hộp, là nhà máy sản xuất lớn nhất Tập đoàn Hồng Tháp.

Nhà máy thuốc lá Ngọc Khê có các thiết bị cuốn bao, chế sợi, giãn nở, sấy lại tiên tiến, trong đó bao gồm khả năng sản xuất bao gồm hai dây truyền sản xuất chế sợi là 12 tấn/ giờ và 5 tấn/giờ. Hiện nay, máy thuốc lá tiên tiến nhất thế giới là máy PROTOS2-2, mỗi phút có thể sản xuất 16000 điếu và là máy đóng gói GD-H1000 của Ý, mỗi phút có thể đóng gói được 800 bao. Hệ thống kho vận tự động tiên tiến, hầu như đều tập trung kỹ thuật chế tạo mới nhất trên thế giới. Sản lượng sản xuất mỗi ngày đạt gần 10 nghìn hộp. Nhà máy thuốc lá Ngọc Khê tiến hành gia công phân Modun theo ý tưởng sản xuất tính dẻo và gia công tinh tế chi tiết, từng bước tối ưu hóa lưu trình công nghệ và kỹ thuật công nghệ gia công, tìm tòi và đổi mới rất nhiều trên phương diện xây dựng công nghệ thuốc lá đặc sắc kiểu Trung Quốc.

Để phù hợp với yêu cầu “Tổ chức sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng”, nhà máy thuốc lá Ngọc Khê lấy chỉ tiêu tiên tiến của ngành để đối chiếu và xác lập mục tiêu, tối ưu hóa việc bố trí nguyên liệu, chuyển biến phương thức phát triển, tập trung thúc đẩy các mô hình quản lý tiên tiến kết hợp với thực tế của doanh nghiệp sản xuất thuốc lá như “Quản lý kinh doanh bộ phận”. “Chế độ trách nhiệm cơ cấu tổ chức”, “quản lý tiêu chuẩn hóa lưu trình”, “quản lý sản xuất phân thương hiệu”, “sản xuất theo dây truyền chuyên sản xuất sản phẩm tinh xảo”, “cơ chế thị trường hóa nội bộ”, đồng thời lấy “Mô hình hệ thống quản lý nhà xưởng” là cơ sở thực tiễn của tư tưởng quản lý nhà máy, thông qua các chuỗi giá trị nhà máy và chuỗi quản lý, hình thành tuyến mục tiêu quản lý là “Nhà máy kỹ thuật số - sản xuất tinh gọn – hiệu quả vượt trội – quản lý văn hóa”, xác định con đường phát triển, từng bước tăng cường sức cạnh tranh tổng hợp của nhà máy thuốc lá Ngọc Khê.

Trong xu thế thương hiệu thuốc lá Trung Quốc bước vào thời kỳ cạnh tranh, nhà máy thuốc lá Ngọc Khê sẽ tập trung vào mục tiêu chiến lược “Nỗ lực xây dựng thương hiệu hàng đầu thế giới” của Tập đoàn Hồng Tháp, theo quan hệ logic nội tại là “Chiến lược quyết định văn hóa, văn hóa thúc đẩy suy nghĩ, suy nghĩ chỉ đạo hành động, hành động thúc đẩy cải tiến”, tạo lập cho con người và hệ thống cùng nâng cao, từng bước xác định rõ trách nhiệm, kiện toàn chế độ, thông suốt thông tin, nghiêm túc kiểm tra, tăng cường quản lý cơ sở, thúc đẩy phương thức sản xuất tinh gọn, nâng cao tính chấp hành, sức chế tạo và sự hài hòa trong nhà máy, không ngừng thúc đẩy nhà máy tạo dựng ưu thế dẫn đầu trong mô hình quản lý, cơ chế vận hành, chỉ tiêu sản xuất và chế tạo sản phẩm, tạo lập thành tích vượt trội, quyết tâm xây dựng nhà máy chế tạo thuốc lá tiên tiến hàng đầu trong ngành.

trở về