Giới thiệu Hongta

Tổng quan về KHÁI QUÁT VỀ HỒNG THÁP

NỖ LỰC GÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI, ĐÂY LÀ DANH HIỆU MÀ HỒNG THÁP QUYẾT TÂM, CŨNG LÀ MỤC TIÊU PHẤN ĐẦU.
Công ty TNHH (Tập đoàn) thuốc lá Hồng Tháp thành lập năm 1956 tại “Quê...

Trách nhiệm xã hội

 
Rừng trồng nguyên liệu Phòng thực nghiệm

Tập đoàn thương hiệu

NHÀ MÁY THUỐC LÁ SỞ HÙNG TẬP ĐOÀN HỒNG THÁP

Nhà máy thuốc lá Sở Hùng Tập đoàn Hồng Tháp được bắt đầu xây dựng vào năm 1974. Tháng 7 năm 1998, thiết lập cơ chế công ty mẹ - công ty con với Tập đoàn Hồng Tháp. Tháng 9 năm 2004, tập đoàn sát nhập nhất thể hóa với trụ sở của Hồng Tháp.

Sở Hùng có khí hậu và thổ nhưỡng độc đáo, cho nên thuốc lá ở đây rất tốt. Nhiều năm nay, Châu Sở Hùng tập trung thúc tiến xây dựng cơ sở thuốc lá, thuốc lá chất lượng cao sản xuất hàng năm luôn ổn định ở mức 1 triệu đảm . Ngoài bán rất chạy trong nước, thì sản phẩm này còn được bán sang 16 quốc gia Âu Mỹ, được ngành thuốc lá Quốc tế gọi với cái tên vô cùng tin cậy là “Thuốc lá Nam Hoa”.

Tài sản cố định của nhà máy thuốc lá Sở Hùng Tập đoàn Hồng Tháp là hơn 2 tỉ Nhân dân tệ, tổng tài sản là 6,56 tỉ Nhân dân tệ. Tháng 4 năm 1999, nhà máy đã thông qua chứng nhận hệ thống chất lượng ISO9002, đạt được Bằng chứng nhận, năm 2001 hoàn thành việc chuyển đổi tiêu chuẩn ISO9001, 2000. Sau khi đưa vào hoạt động “Sổ tay chất lượng” phiên bản 2000 và các tập tin chương trình, thì tháng 4 năm 2002 đã thông qua chứng nhận, việc quản lý chất lượng doanh nghiệp bước vào giai đoạn quy phạm hóa, tiêu chuẩn hóa.

Hiện nay, nhà máy thuốc lá Sở Hùng Tập đoàn Hồng Tháp có một dây chuyền sản xuất sấy lại, hai dây truyền sản xuất chế sợi, một dây truyền sản xuất giãn nở sợi thuốc lá nhập từ Anh, Mỹ, Đức, Nhật, các thiết bị tạo hình, gói bao, và hơn 70 máy (bộ)máy đo phân tích thử nghiệm, kiểm tra lý hóa. Khả năng sản xuất sấy lại thuốc lá trong mỗi giờ là hơn 10 nghìn kg, mỗi năm sản xuất và tiêu thụ 550 nghìn hộp, và thực hiện quản lý thông tin hóa toàn bộ lưu trình sản xuất, kho vận và quản lý.

Địa chỉ xưởng: Đường Lộc Thành Đông, thành phố Sở Hùng, tỉnh Vân Nam.

Mã số bưu chính: 675000

Điện thoại:+86 0878 3012929

Fax:+86 0878 3012782

trở về