Giới thiệu Hongta

Tổng quan về KHÁI QUÁT VỀ HỒNG THÁP

NỖ LỰC GÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI, ĐÂY LÀ DANH HIỆU MÀ HỒNG THÁP QUYẾT TÂM, CŨNG LÀ MỤC TIÊU PHẤN ĐẦU.
Công ty TNHH (Tập đoàn) thuốc lá Hồng Tháp thành lập năm 1956 tại “Quê...

Trách nhiệm xã hội

 
Rừng trồng nguyên liệu Phòng thực nghiệm

Tập đoàn thương hiệu

 • NHÀ MÁY THUỐC LÁ NGỌC KHÊ THUỘC TẬP ĐOÀN HỒNG THÁP

  Nhà máy thuốc lá Ngọc Khê thành lập năm 1956. Năm 1959, bao thuốc lá “Hồng Tháp Sơn” đầu tiên ra đời. Tháng 9 năm 1995, thành lập công ty TNHH (Tập đoàn) thuốc lá H...

  chi tiết
 • NHÀ MÁY THUỐC LÁ SỞ HÙNG TẬP ĐOÀN HỒNG THÁP

  Nhà máy thuốc lá Sở Hùng Tập đoàn Hồng Tháp được bắt đầu xây dựng vào năm 1974. Tháng 7 năm 1998, thiết lập cơ chế công ty mẹ - công ty con với Tập đoàn Hồng Thá...

  chi tiết
 • NHÀ MÁY THUỐC LÁ ĐẠI LÝ TẬP ĐOÀN HỒNG THÁP

  Nhà máy thuốc lá Đại Lý Tập đoàn Hồng Tháp nằm ở thành phố Đại Lý - thành phố giàu lịch sử văn hóa theo công bố của Quốc Vụ Viện, là khu danh thắng cấp quốc gia,...

  chi tiết
 • NHÀ MÁY THUỐC LÁ CHIÊU THÔNG TẬP ĐOÀN HỒNG THÁP

  Nhà máy thuốc lá Chiêu Thông được xây dựng năm 1970, đến năm 1978 thì nhập vào nhà máy thuốc lá trong kế hoạch Quốc gia. Năm 1986, nhà máy thực hiện cơ chế quản lý...

  chi tiết
 • CÔNG TY TNHH THUỐC LÁ LIÊU NINH HỒNG THÁP

  Công ty TNHH thuốc lá Liêu Ninh Hồng Tháp thành lập vào ngày 22 tháng 12 năm 2003, do Tập đoàn Hồng Tháp và công ty thuốc lá Liêu Ninh cùng bỏ vốn đầu tư. Hiện nay, cô...

  chi tiết

Các tin liên quan