Giới thiệu Hongta

Tổng quan về KHÁI QUÁT VỀ HỒNG THÁP

NỖ LỰC GÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI, ĐÂY LÀ DANH HIỆU MÀ HỒNG THÁP QUYẾT TÂM, CŨNG LÀ MỤC TIÊU PHẤN ĐẦU.
Công ty TNHH (Tập đoàn) thuốc lá Hồng Tháp thành lập năm 1956 tại “Quê...

Trách nhiệm xã hội

 
Rừng trồng nguyên liệu Phòng thực nghiệm

Tập đoàn thương hiệu

Sede del Grupo Hongta Tabaco (Grupo) Sociedad Limitada

No. 118, Ave. Hongta, Municipio Yuxi, Provincia Yun´nan
Código postal: 653100
Tele: +086 0877 2968165
Fax: +086 0877 2968562
Número de teléfono de búsqueda: +086 0877 2969999

SoporteHongta Tabaco (Grupo) Sociedad Limitada

Verificación del producto: +086 0877 2967286
Correa electrónica: mhs@hongta.com
Departamento de recepción: +086 0877 2968989
Correa electrónica: ryh@hongta.com
Recursos humanos: +086 0877 2968457
Correa electrónica: fishbaby@hongta.com
Hongta Periódico: +086 0877 2968922
Correa elctrónica: wubo@hongta.com Website del grupo: +086 0877 2965023 2968784
Correa electrónica: webmaster@hongta.com