Despre Hongta

Hongta prezentare Mică prezentare a Gruplui Hongta

Crearea unei mărci mondiale lder - acesta este jurământul de inspiraţie şi scopul străduinţei Grupului Hongta (ținta pentru care se luptă Hongta).
S.R.L. (Grup) Hongta de tutun a fost înf...

Responsabilitatea socială

 
Plantațiile de materii prime Laborator

Grupul Brand

 Conform legii, persoanelor sub vârsta de 18 ani nu le este permisă vizitarea (accesarea) acestui website (pagini de inernet).
 Această declaraţie legală include trei părţi: clauze (termeni și condiții) generale, drepturi de autor şi termeni generali de utilizare
 Dacă aveţi vreo îndoială în legătură cu conţinutul acestui website sau Hongta Tutun (grup) S.R.L. , vă rugăm să faceţi clic pe „contactați-ne” și să ne trimiteţi un email, sau luaţi direct legătura cu Departamentul de Activitate (Lucru) al Comitetului de Partid al Hongta Tutun (grup) S.R.L.
 Adresa: Provincia Yunnan, oraşul Yuxi, strada Hongta, Hongta Tutun (grup) S.R.L, Departamentul de Activitate (Lucru) al Comitetului de partid, Direcția Publicitate.

Telefoane de contact: +86 0877-2968939,+86 0877-2968920

 
1. Despre datele dumneavoastră
 
 Pentru respectarea dreptului la intimitate (confidențialitate) a fiecărui utilizator al acestui website, puteţi intra pe acest website fără a oferi careva date personale. Dar, uneori, unele dintre activităţile de pe acest website vă cer să introduceți date (informații) personale, cum ar fi numele dumneavoastră, adresa, email-ul etc., cu scopul de a vă oferi informaţii sau a vă trimite un premiu sau un suvenir; dacă doriți să participaţi, vă rog să ne furnizați (oferiţi) datele dumneavoastră adevărate (reale) şi corecte.

 

 Toate datele personale colectate prin acest website vor fi prelucrate în conformitate cu această declarație legală.

 

2. Utilizarea datelor personale

 

 Noi colecţionăm datele dumneavoastră personale numai la partea „contactați-ne” şi în cazul unor  activităţi de pe website la care participaţi voluntar, și aceste date sunt folosite numai pentru a răspunde la întrebările utilizatorilor legate de acest website sau de Hongta Tutun (grup) S.R.L., sau pentru a trimite utilizatorilor norocoși, care au participat la aceste activități și au câștigat, premii sau suvenire.

 

 Cu excepția datelor personale, orice întrebări, opinii, sugestii şi date oferite voluntar de către clienţi Companiei Hongta Tutun (grup) S.R.L. se consideră ca fiind informații neconfidențiale şi nepatentate.

 

3.Drepturile de securitate şi utilizare

 

 Noi o să luăm măsurile necesare ca să evităm pierderea, folosirea greşită sau denaturarea datelor oferite de dumneavoastră. Oricare contractant, agent sau reprezentant al Hongta Tutun (grup) S.R.L, dacă folosesc datele furnizate de dumneavoastră înseamnă că le folosește în serviciul companiei, și trebuie să le asigure confidențialitatea. În timpul acestui proces, dumneavoastră aveţi dreptul să obțineți toate datele dumneavoastră personale păstrate de noi, şi să solicitați modificarea oricărei părţi a acestora.

 

Dacă doriți să citiţi sau să modificaţi datele d-vstră personale, puteţi trimite un email la administratorul website-ului Companiei Hongta Tutun (grup) S. R. L. (webmaster@ hongta.com), sau puteţi trimite un fax la (+86 0877) 2965083.

 
Termeni generali de utilizare 

Acest Website vă oferă acces gratuit; dar în afară de declarația specială, nu oferă nici o siguranţă sau garanţie. Scopul unic al acestui website este de a oferi informaţii generale; iar noi am făcut tot ce am putut ca să asigurăm exactitatea acestor informaţii.

Cu excepția unor prevederi contrare expuse pe acest website, noi nu vom purta responsabilitate pentru conţinutul websitului, folosirea oricărui website sau pentru orice informaţie trimisă d-stră sau primită de d-stră. Toate dreputurile de autor, mărcile comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală de pe acest website aparţin Hongta Tutun (grup) S.R.L. D-stră aveţi dreptul la utilizarea limitată a acestui website doar în temeiul acestei dispoziții, în afară de aceasta nu aveţi nici un alt drept asupra website-ului. Puteţi imprima (scoate la imprimantă) sau descărca conţinutul acestui website doar pentru folosinţă cu caracter personal și non-comercial, însă comercializarea, vinderea sau transmiterea conţinutului sau a unei părți a conținutului acestui website prin orice metodă sunt interzise. Fără aprobarea în scris a Hongta Tutun (grup) S.R.L. nu se permite folosirea oricărei părți a acestui website  ca parte a unui alt website prin hyperlink sau alte metode.

Acest website nu poate fi folosit în scopuri ilegale. Trebuie să ne asiguraţi că prin intermediul acestui website nu veţi trimite, folosi, copia, publica (posta) sau permite publicarea oricăror mesaje sau informații cu conținut defăimator, obscen, jignitor, care să violeze intimitatea persoanelor (viața personală). Trebuie să ne asigurați că fără autorizație nu veţi trimite nici un fel de date cu caracter promoțional, publicitar, email-uri ce conțin materiale promoționale sau orice informație de mare capacitate cu caracter similar, și care să creeze interferențe cu funcţionarea acestui website şi cu căutarea altor vizitatori.
 Hongta Tutun (grup) S. R. L. își rezervă dreptul de a consolida, adapta, modifica, suspenda sau denunța oricând, fără avizare prealabilă, total sau parțial website-ul sau de a limita şi interzice vizitatorilor să acceseze această pagina (website-ul).
 Hongta Tutun (grup) S.R.L. nu va colecta (înregistra) cu bună știință (intenționat) oricare date venite de la  vizitatorii sub vârsta de 18 de ani. Dacă se vor găsi asemenea date furnizate de către copii, aceste date vor fi eliminate într-un timp real (imediat).
 Numele, mărcile comerciale şi brand-ul acestei companii, precum și cunvintele „fumat”, „ţigară” etc. la care s-a făcut referinţă pe acest website nu pot fi considerate drept publicitate a tutunului.
 Dacă utilizarea abuzivă sau încălcarea de către d-stră a termenilor acestei declarații va cauza ca Hongta Tutun (grup) S.R.L. să fie obligată să suporte povara instanțelor judecătorești, sau să-și asume careva costuri, pretenții, pierderi și daune (inclusiv cheltuieli de judecată), va trebui să acceptați rambursați din cont propriu Companiei Hongta Tutun (grup) S.R.L. compensațiile corespunzătoare. Acest website poate face referinţe de link-uri ale altor website-uri, dar Hongta Tutun (grup) S.R.L. nu are nici un drept de a controla aceste website-uri. Aceste link-uri sunt expuse (instalate) doar pentru a crea comoditate (facilitate), și nu indică sau sugerează aprobarea oricăror produse sau servicii expuse de către acestea. Hongta Tutun (grup) S.R.L. nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul şi corectitudinea acestor websituri, sau pentru siguranţa activităţilor de pe aceste website-uri.S.R.L. Hongta Tutun (grup) S.R.L. are dreptul de a modifica această declarație.