Despre Hongta

Hongta prezentare Mică prezentare a Gruplui Hongta

Crearea unei mărci mondiale lder - acesta este jurământul de inspiraţie şi scopul străduinţei Grupului Hongta (ținta pentru care se luptă Hongta).
S.R.L. (Grup) Hongta de tutun a fost înf...

Responsabilitatea socială

 
Plantațiile de materii prime Laborator

Grupul Brand

Grupul Hongta a organizat o întâlnire de lucru pe tema protecției muncii și siguranței cât și de recomandare

Întâlnirea de lucru pe tema protecției muncii, a siguranței și a recomandărilor a Grupului Hongta din 2019, a avut loc în Yuxi cu câteva zile în urmă. Grupul Hongta a rezumat cu atenție măsurile de protecție a muncii din 2018, a analizat situația și problemele existente cu care se confruntă producția în siguranță, și a planificat desfășurarea activității de protecție a muncii și siguranței a Grupului în 2019.

Locul întâlnirii

Li Heng, directorul general al Grupului Hongta, secretar adjunct al partidului CPC, Cao Hang, secretar al comitetului disciplinar al grupului Hongta, Ge Fuming, cercetător al grupului, Zhu Xuecheng ,vice președinte a Grupului Hongta, Zhu Xiongwei, președinte a uniunii sindicale a Grupului, persoanele responsabile din cele patru fabrici ale provinciei, responsabili ai departamentelor funcționale ale centrelor precum și persoane conexe, au participat la întâlnire.

Întâlnirea a fost prezidată de Zhu Xiongwei

În cadrul reuniunii, Li Heng a subliniat faptul că Grupul ar trebui să stabilească ferm conceptul de "Dezvoltare Sigură", și să se concentreze asupra sarcinii centrale de dezvoltare de înaltă calitate, pentru a consolida producția în siguranță cât și securitatea informațiilor în rețea. Trebuie să continuăm gândirea "Orientat spre oameni, viața oamenilor e pe primul loc", urmărind "Identificarea riscurilor, controlul procesului, eliminarea pericolelor ascunse și prevenirea accidentelor", creșterea pozițiilor politice în conformitate cu cerințele "Celor șase strângeri , șase în poziție" propusă de biroul național. Creșterea poziției politice, consolidarea responsabilității, construirea unei baze sigure, prevenirea riscurilor, îmbunătățirea managementului, și crearea unui mediu de securitate bun pentru producția, operarea și dezvoltarea mărcii.

Zhu Xiongwei a prezentat un raport de lucru privind activitatea de protecție a muncii și siguranță a grupului Hongta în 2019 Raportul a subliniat că, în 2018, activitatea de protecție a muncii și siguranței a Grupului a obținut rezultate remarcabile, atingând ținta de siguranță a ramurii Yunnan a tutunului din China cât și a Grupului, care sunt "Două nu depășesc", "Trei zerouri", "Șase 100%", îndeplinirea cerinței de lucru a celor "Șase avansuri". După analizarea situației și a problemelor cu care se confruntă Grupul Hongta, s-a propus să se atingă obiectivele de siguranță ale "Celor patru garanții" și "Cinci fără" în întregul an 2019, subliniind cinci sarcini cheie, și contribuția la dezvoltarea de înaltă calitate a Grupului.

Li Heng, directorul general al Grupului Hongta, secretar adjunct al partidului CPC, și liderii administrației partidului comunist din cele patru fabrici din provincie au semnat "Declarația de responsabilitate pentru siguranța mediului și securitatea informațiilor în rețea în 2019". La întâlnire, Zhu Xuecheng a făcut un raport privind activitatea de securizare a rețelei și a informațiilor din cadrul grupului Hongta. În raport, el a subliniat că îmbunătățirea competitivității întreprinderilor este inseparabilă de informatizare și de informații. Dezvoltarea companiei este de asemenea inseparabilă de ceea ce privește construcția de rețele și de securitate a informațiilor. Grupul a planificat activitatea de securitate a informațiilor din rețea pentru anul 2019 din următoarele 7 aspecte: sistemul de responsabilitate în materie de securitate a rețelei, educația privind siguranța rețelei, construcția sistemului de informații, monitorizarea și testarea, sistemul tehnic, mecanismul de asistență în caz de urgență, și construcția echipei de talente.

În cadrul întâlnirii, s-au apreciat, de asemenea, unitățile cât și persoanele avansate ale Grupului Hongta din 2018, care lucrează în domeniul siguranței. Liderii Grupurilor care au participat la întâlnire au acordat premii unităților avansate și reprezentanților individuali avansați.

întoarcere