Despre Hongta

Hongta prezentare Mică prezentare a Gruplui Hongta

Crearea unei mărci mondiale lder - acesta este jurământul de inspiraţie şi scopul străduinţei Grupului Hongta (ținta pentru care se luptă Hongta).
S.R.L. (Grup) Hongta de tutun a fost înf...

Responsabilitatea socială

 
Plantațiile de materii prime Laborator

Grupul Brand

Grupul Hongta a organizat cea de-a treia sesiune a celui de-al 19-lea congres al muncitorilor și cea de a 3-a sesiune a celui de-al 16-lea congres al reprezentanților sindicatelor.

În data de 1 februarie, cea de-a treia sesiune a celui de-al 19-lea congres al muncitorilor și cea de a 3-a sesiune a celui de-al 16-lea congres al reprezentanților sindicatului Grupului Hongta au avut loc în Yuxi. Reuniunea a studiat cu atenție și a implementat ideologia socialistă a lui Xi Jinping cu caracteristici chinezești și spiritul celui de-al 19-lea congres național al partidului comunist din China, a implementat conștiincios spiritul conferinței naționale de lucru din industria tutunului și al conferinței de lucru al ramurii Yunnan a tutunului din China, a rezumat activitatea Grupului în 2018, a analizat situația actuală, gândurile unificate și conceptele schimbate. De asemenea a planificat cu grijă promovarea, dezvoltarea de înaltă calitate și organizarea desfășurării lucrărilor cheie în 2019.

Scena Întâlnirii

Wang Yong, membru al partidului CPC al ramurii Yunnan a tutunului din China, director general adjunct, secretar al partidului CPC și președinte al grupului Hongta, Zhao Yong, inspector adjunct și președinte al Uniunii Sindicale al ramurii Yunnan a tutunului din China, Li Heng, managerul general al grupului Hongta, secretar adjunct al partidului CPC, Cao Hang, secretar al comitetului disciplinar al grupului Hongta, cercetătorul Ge Fuming, Zhu Xuecheng ,vice președinți ai grupului Hongta, Zhu Xiongwei președinte al uniunii sindicale a grupului, precum și persoanele relevante, responsabile din sucursalele Liaoning și Hainan ale companiei Hongta au participat la eveniment. Mai mult de 400 de reprezentanți oficiali din diferite departamente ale Grupului și din patru fabrici din cadrul provinciei, precum și mai mult de 300 de reprezentanți speciali, delegați fără drept de vot, și reprezentanți ai lucrătorilor tineri au participat la întâlnire.

Zhao Yong, inspector adjunct și președinte al uniunii sindicale al ramurii Yunnan a tutunului din China, a venit la întâlnire, a felicitat și a vorbit în numele lui ramurii Yunnan a tutunului din China. Domnul a afirmat pe deplin realizările grupului Hongta în 2018, de la aspectele legate de dezvoltarea brandului, managementul de tip lean, construcția de echipe, și rezultatele economice; și a prezentat speranțe și cerințe pentru activitatea principală a grupului Hongta în 2019, de la 3 aspecte de consolidare a conștientizării politice, de întărire a responsabilității, de consolidare a reformelor și a inovări.

Zhao Yong, inspector adjunct și președinte al uniunii sindicale al ramurii Yunnan a tutunului din China

Li Heng, în numele echipei de conducere a grupului, a întocmit un raport de producție și de management, a cărui titlu este "Transferați concepția, consolidați managementul, concentrați-vă asupra îmbunătățirii produsului, și promovați dezvoltarea de înaltă calitate prin transformarea și modernizarea mărcii".

S-a subliniat în raport că, în 2018, sub conducerea puternică a comitetului partidului comunist chinez a ramurii Yunnan a tutunului din China, și a consiliului de administrație al Grupului, Grupul a stabilit cu fermitate ideea "Un joc de șah", concentrându-se pe linia principală de "Stabilizare partajare, modernizare structură , cost de control, și ajustare de stat". Odată cu dezvoltarea brandului ca și centru al activității, activitatea de marketing a mărcii a fost consolidată, eficiența managementului intern a fost îmbunătățită în continuare, construcția partidului comunist și a echipei de talente au fost consolidate în continuare, producția și operarea globală rămânând stabile, iar obiectivele așteptate au fost practic realizate. Pe tot parcursul anului, Grupul a vândut 4.624.400 cutii de țigări, incluzând: marca "Yuxi" 1.407.700 cutii, cu o creștere de 3,69%; marca "Hongtashan" 2.664.100 cutii, o creștere de 0,59%, structurile de cutie singură "Yuxi" și "Hongtashan" a atins o creștere pozitivă. Pe tot parcursul anului, centrul Grupului a obținut un profit fiscal de 50.139 miliarde de yuani; valoarea totală a producției industriale a fost de 72.822 miliarde de yuani, cu o creștere de 1,72%.

Li Heng, managerul general al grupului Hongta, secretar adjunct al partidului CPC

Raportul subliniază faptul că, în prezent, Grupul se confruntă cu provocări serioase în ceea ce privește cota de piață, îmbunătățirea structurală, și poziția de lider a produselor de vârf, etc. Diferența dintre Grup și dezvoltarea industriei este mai largă. Trebuie să ne confruntăm cu criza, provocările, să îndrăznim să ne asumăm responsabilitatea, și să luptăm cu dificultățile, cu curajul de a "Lupta pentru a câștiga sau a muri" și cu încrederea în sine, pentru a promova dezvoltarea de înaltă calitate a Grupului cu transformarea brandului și modernizarea

Raportul clarifică faptul că ideologia generală din 2019 este: ghidat de noua eră a socialismului cu caracteristici chinezești a lui Xi Jinping, insistă cu fermitate asupra tonului general de lucru de a îmbunătăți dezvoltarea stabilă și de a obține o dezvoltare de înaltă calitate, să se pună în aplicare noile concepte de dezvoltare, și să se înțeleagă cu exactitate spiritul industriei tutunului și a conferinței de lucru a ramurii Yunnan a tutunului din China, care a stabilit ferm ideea de “Un joc de șah”, a insistat asupra aprofundării reformei fără întârziere, a gândirii curajoase, a consolidării inovației și a conducerii, a preluării reformei structurale de partea ofertei ca direcție principală, a implementării cuprinzătoare a proiectului de îmbunătățire a produsului, coordonarea și promovarea unui management stabil, consolidarea brandului, optimizarea structurii, controlul costurilor, creșterea impozitului și a profitului, munca din greu pentru a promova dezvoltarea de înaltă calitate a Grupului, cu realizări remarcabile pentru a sărbători cea de-a 70-a aniversare a înființării Republicii Populare Chineze.  

Raportul propune să ne concentrăm îndeaproape asupra celor 10 proiecte-cheie de producție și management ale ramurii Yunnan a tutunului din China, îndeplinind responsabilitatea managementului producției. Trebuie concentrat pe îmbunătățirea nivelului de performanță al Grupului din cele patru aspecte ale "Contribuției, sustenabilității, creșterii și inovării". De asemenea să se facă o treabă bună în următoarele sarcini: În primul rând, să se adere pentru a consolida construcția partidului de a conduce o dezvoltare de înaltă calitate ; în al doilea rând, accelerarea celor "Trei transformări majore", pentru a promova dezvoltarea de înaltă calitate; în al treilea rând, să consolideze sistematic "Cele patru capabilități majore" pentru a sprijini dezvoltarea de înaltă calitate; în al patru-lea rând, să consolideze construirea de înaltă calitate a echipei de specialiști și să se garanteze dezvoltarea de înaltă calitate; al cincilea este de a consolida construirea unui mediu sigur pentru a asigura o dezvoltare de înaltă calitate.

Raportul prezentat de Zhu Xiongwei la Conferința Reprezentanților Sindicatelor, a cărui titlu a fost "Noua eră a socialismului Xi Jinping cu caracteristici chinezești ca ghid, pentru a uni și a conduce întregul personal, pentru a promova dezvoltarea de înaltă calitate a Grupului". El a spus că, în 2018, sub conducerea puternică a sindicatelor de muncă de nivel superior și a comitetelor Partidului Comunist Chinez din cadrul Grupului, sindicatele Grupului au studiat cu sinceritate și au implementat spiritul celui de-al 19-lea congres național al partidului comunist din China și spiritul celui de-al 17-lea congres național al sindicatului Chinez, axat pe dezvoltarea capacităților de dezvoltare a mărcilor și pe construcția de forțe de muncă. Au fost realizate construcția echipei și crearea studioului de inovare a modelului de muncă, iar transformarea și modernizarea managementului muncii deschis și democratic cât și activitățile și caracteristicile culturale ale angajaților au fost desfășurate în detaliu, s-a dat ajutor la reducerea sărăciei, iar drepturile și interesele legitime ale angajaților au fost protejate efectiv, ceea ce a promovat în mod eficient dezvoltarea armonioasă și stabilă a Grupului. În 2019, sindicatele Grupului Hongta ar trebui să se ghideze după spiritul celui de-al 19-lea congres național al partidului comunist din China și spiritul celui de-al 17-lea congres național al uniunii sindicale chineze, ar trebui să se concentreze îndeaproape pe cerințele fundamentale de dezvoltare de înaltă calitate și tonul general de muncă de a stabiliza dezvoltarea și obținerea de îmbunătățiri, și să adere la conducerea partidului comunist chinez. De asemenea să se consolideze conducerea politică, să se adere la orientarea spre interesul personalului, să consolideze construcția forței de muncă, să adere la protejarea drepturilor și intereselor legitime ale angajaților, consolidarea relațiilor de muncă armonioase, aderarea la reformă și inovare, consolidarea construirii unui sistem sindical care se integrează pe deplin cu sistemele de producție, de operare și de management ale Grupului, care să slujească în general angajații, să unească și mobilizeze angajații, dezvoltarea de înaltă calitate a grupului și să creeze noi progrese în activitatea sindicatelor.

Zhu Xiongwei, președinte al uniunii sindicale a grupului

Participanții au avut o discuție de grup cu privire la raportul privind activitatea de producție și operare și raportul de lucru al congresului reprezentanților sindicatelor. Reprezentanții din Yuxi, Chuxiong, Dali, Fabrica de țigări Zhaotong și centrul de fabricație, centrul de logistică, departamentul de materii prime și departamentul de materiale au ținut discursuri la conferință.

Întâlnirea a revizuit și aprobat raportul de lucru privind producția, exploatarea precum și raportul de lucru al congresului reprezentanților sindicatelor.

La reuniunea de închidere care a avut loc după-amiaza, Wang Yong a ținut un discurs final. Domnul a spus că această conferință unifică gândurile, consensul, întărește încrederea, clarifică direcția eforturilor și obținerea de rezultate. Este o conferință unită, pragmatică și progresivă.

Cu privire la punerea în aplicare a spiritului acestei conferințe, Wang Yong a prezentat trei păreri: În primul rând, să se recunoască noua situație și să profite de noile cerințe. Este necesar să avem o înțelegere profundă a noii situații cu care se confruntă grupul, să dimensionăm cu exactitate cerințele generale pentru dezvoltare de înaltă calitate, să facem întâi proiect și munca practică, și să combinăm situația reală a Grupului, pentru a forma un sistem de dezvoltare de înaltă calitate care este caracteristica Grupului Hongta. În al doilea rând, să se înțeleagă cu exactitate spiritul conferinței, și să se acorde o atenție deosebită punerii în aplicare. Directorul general Li Heng, în numele echipei, a făcut un raport cu privire la conferință, raportul nu doar privește prezentul, ci și planurile pe termen lung, este un raport bun al inovației, este realist și pragmatic. Toate unitățile ar trebui să se concentreze pe consolidarea construcției partidului, a inovării, a brandului, a managementului, a echipei și a respectării dreptății, să se străduiască să le promoveze și să le implementeze; în al treilea rând, să se facă serios o treabă bună pentru sarcinile curente. Este necesar să transmitem prompt și precis spiritul conferinței, să facem un efort neîncetat, și o treabă bună în ceea ce privește securitatea și stabilitatea, să depunem un efort necesar pentru a asigura aprovizionarea pieței festivalului de primăvară, să depunem eforturi în mod continuu și să corectăm cele patru stiluri greșite de muncă, pentru a petrece cu onestitate timpul festivalului.

Wang Yong, membru al partidului CPC al ramurii Yunnan a tutunului din China, director general adjunct, secretar al partidului CPC și președinte al grupului Hongta.

Wang Yong a subliniat că este necesar să înțelegem profund spiritul transmis de discursul secretarului general Xi Jinping la conferința de lucru de construcție a partidului comunist privind întreprinderile de stat, să se adere ferm la "Cele patru conștiințe", consolidarea celor "Patru încrederi în sine" și să obțină cu fermitate "Două întrețineri", să se promoveze diverse lucrări de construcție a partidului comunist, aderarea la serviciul de construcție al partidului comunist pentru producție și management, îmbunătățirea eficienței întreprinderilor, consolidarea competitivității întreprinderilor ca punct de plecare și punct de oprire al lucrării, și să promoveze dezvoltarea sănătoasă a întreprinderii.

Wang Yong a cerut ca grupul să lucreze din greu la munca "must", în mod concret și să instituționalizeze "Cele cinci spirite" și spiritul "Grupului Hongta crește sau moare este responsabilitatea mea", să promoveze construirea unei culturi responsabile transformate în managementul acesteia. Trebuie să ne concentrăm pe motivarea noilor cadre pentru a-și asuma un nou rol în noua eră, pe promovarea acestora pentru a putea să facă totul, și să se concentreze asupra promovării reformei sistemului de distribuție a locurilor de muncă, să formeze cu adevărat sistemul de selecție și ocupare a forței de muncă "Promovarea persoanei capabilă, retrogradarea mediocrității, concedierea persoanei inferioare", și să facem angajatul care vrea să muncească, capabil să muncească, să fie motivat, pasionat și plin de speranță. Domnul a spus că, în ultimii ani, mulți tineri au depus eforturi active în lupta pentru întinerire a brandului, care bazându-se pe posturile lor, își arata talentele și fac contribuție. Toate unitățile trebuie să recunoască, să angajeze și să promoveze talente, să sporească instruirea cadrelor tinere. Cadrele de la toate nivelurile trebuie să acționeze ca un model bun, visul nostru comun de a unii inimile și mințile tuturor cadrelor și angajaților Grupului, să formează o tendință bună de a-și asuma responsabilitatea, de a acționa, de a fi buni în a acționa și de a aduce împreună o forță puternică pentru a promova dezvoltarea constantă a Grupului.

De asemenea, la sesiune s-a discutat despre implementarea bugetului anual al grupului Hongta pentru anul 2018, evaluarea cadrelor de conducere și raportul privind fondurile reprezentative ale sindicatelor; și a apreciat colectivitățile și indivizii avansați care apar în managementul producției începând din 2018.

Liderii grupului acordă premii colectivelor avansate și persoanelor fizice.

invisible
întoarcere