Despre Hongta

Hongta prezentare Mică prezentare a Gruplui Hongta

Crearea unei mărci mondiale lder - acesta este jurământul de inspiraţie şi scopul străduinţei Grupului Hongta (ținta pentru care se luptă Hongta).
S.R.L. (Grup) Hongta de tutun a fost înf...

Responsabilitatea socială

 
Plantațiile de materii prime Laborator

Grupul Brand

Grupul Hongta A Câștigat Primul Loc În Competiția Despre Cunoștințe Privind Regulile De Disciplina A Partidului Comunist Din Orașul Yuxi

Din după-amiaza zilei de 26 noiembrie până în dimineața zilei de 27, orașul Yuxi a desfășurat cu înverșunare concursul de cunoștințe a regulilor de disciplină a partidului comunist. Echipa reprezentativă a grupului Hongta a răspuns calm și a obținut în final primul loc.
Scena Competiției
 Scopul acestei activități este să se studieze și să pună în aplicare cu atenție noua eră a socialismului Xi Jinping cu caracteristici chinezești, și al spiritului celui de-al 19-lea Congres Național al Partidului Comunist din China, să se aprofundeze studiul și propaganda cunoștințelor despre organizarea partidelor de către majoritatea membrilor de partid, a cadrelor și a tuturor funcționarilor publici de la toate nivelurile, și de a spori conștiința implementării pentru a promova dezvoltarea cuprinzătoare, profundă și strictă a partidului. Această activitate a promovat în continuare entuziasmul pentru învățare și implementare, astfel încât fiecare membru al partidului și funcționarii publici să cunoască, să înțeleagă, să respecte și să protejeze disciplina.
Concursul de cunoaștere a regulamentelor de partid al orașului Yuxi a fost găzduit de Comisia Municipală De Inspecție Și Supraveghere a Disciplinei Yuxi. De la lansarea activității din septembrie, organizațiile de partid de la toate nivelurile din orașul Yuxi au acordat o mare importanță, au fost atent organizate, au participat activ, asigurând că munca în toate etapele activității se desfășoară într-o manieră profundă și eficientă. Nouă prefecturi și orașe, organizații municipale, școli municipale, sisteme de sănătate și planificare familială, întreprinderi municipale de stat, Grupul Hongta, colegiul profesorilor din Yuxi, sistemul municipal al impozitelor și reprezentanții cadrelor din guvernul central, au creat 17 zone de concurs și au efectuat selecții preliminare de la diferite nivele. Două competiții semifinale au avut loc în după-amiaza zilei de 26 noiembrie și în dimineața zilei de 27 noiembrie. În total 6 echipe reprezentative au intrat în competiția finală care sunt: Sistemul de planificare a sănătății și familiei al orașului Yuxi, sistemul fiscal municipal, comitetul municipal al muncii, colegiul profesorilor din Yuxi, echipa județului Xinping și Grupul Hongta.
Locul desfășurării concursului se află la sala de concerte Nie Er aflată în centrul cultural și sportiv Hongta.
Competiția include regulamente de disciplină a partidului, cum ar fi:"Constituția Partidului Comunist din China", "Mai Multe Îndrumări Privind Viața Politică a Partidului În Noua Situație", "Regulamentele Partidului Comunist Din China Privind Supravegherea", "Regulamentele Partidului Comunist Din China Privind Pedepsirea Disciplinară", "Constituția Republicii Populare Chineze", "Legea Republicii Populare Chineze de Supraveghere"etc.
Competiția a fost organizată sub forma unui concurs la fața locului. Acesta a fost împărțit în patru părți: întrebări cu răspuns obligatoriu, întrebări cu răspuns rapid, întrebări riscante și întrebările suplimentare. Pentru a reflecta tensiunea și înverșunarea de la locul competiției, întreaga dificultate a competiției a fost mărită. În etapa finală, comitetul de organizare a sporit numărul de întrebări cu răspuns rapid și runda întrebărilor riscante, pentru a face ca întreaga competiție să fie mai interesantă.
În după-amiaza zilei de 27, jucătorii răspund la întrebări, cu înțelepciune, câștigând tot timpul aplauzele de la audiență. După o competiție acerbă, în conformitate cu scorurile fiecărei echipe, există un premiu întâi, două premii secunde și trei premii trei pentru această competiție. Echipa Grupului Hongta a câștigat primul loc în competiția finală.
Zhang Wei, secretar adjunct al Comisiei pentru inspecția disciplinară și director adjunct al comisiei de supraveghere a orașului Yuxi, a subliniat în discursul său: Activitatea desfășurării concursului de cunoaștere a regulamentelor de disciplină a partidului are o semnificație importantă pentru consolidarea în continuare a conștiinței, și a fermității organizației de partid, a membrilor de partid, a cadrelor și a tuturor funcționarilor publici de la toate nivelurile, pentru punerea în aplicare a “Regulamentului Partidului Comunist Din China Privind Pedepsirea Disciplinară", " Legea Republicii Populare Chineze privind supravegherea". Această activitate a creat o atmosferă puternică pentru respectarea disciplinei și a regulilor, și are o mare importanță pentru a pune în aplicare cerințele partidului pentru administrarea strictă a acestuia. El a sperat că membrii partidului, cadrele și toți funcționarii publici ar trebui să stabilească cu fermitate cele "Patru Conștiințe" din aspectul politic, să consolideze "Cele Patru Încrederi În Sine", să practice "Două Întrețineri", să învețe, să facă public și să pună în aplicare disciplina de partid și reglementările, să ia în considerare ca o sarcină politică importantă, să ia disciplina și regulamentele partidului ca o oglindă, pentru a crește conștiința disciplinei și înțelegerea stricteții, supunerea și respectarea disciplinei.
Zhao Lirong, director adjunct al Departamentului de Propaganda al Comisiei provinciei Yunnan pentru Inspecția disciplinară, Meng Fanbing, membru al Comitetului permanent al Partidului Municipal Yuxi, secretar al Comisiei municipale pentru Inspecția disciplinară, director al Comisiei de Supraveghere Municipală, Cao Hang, secretar al Comitetului Disciplinar al Grupului Hongta, Li Changhong, secretar al Comitetului Disciplinar al Colegiului Profesorilor din Yuxi, decanul Colegiului de Inspecție și Supraveghere al Disciplinei Yuxi, Pu Shaoping, director adjunct al Biroului De Evaluare A Performanței În Promovarea Investițiilor, și Xie Weilin, cercetător adjunct al Departamentului de Propaganda al Comitetului Partidului Municipal, etc. au urmărit competiția și au prezentat premiile echipei câștigătoare. Au mai participat cadrele și lucrătorii din diferite zone ale competiției, reprezentanții lucrătorilor din echipele participante, reprezentanții cadrelor din guvernul central.
Poză De Grup A Liderilor Și A Câștigătorilor Din Grupul Hongta
întoarcere