ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ສຳນັກງານໃຫຍ່ກຸ່ມບໍລິສັດ (ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດ

ເລກທີ 118 ຖະໜົນໃຫຍ່ຮອງຕານະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ
ເລກກົດໄປສະນີ:653100
ໂທ: +086 0877 2968165
ແຟັກ: +086 0877 2968562
ຄົ້ນຫາຫມາຍເລກໂທລະສັບ: +86 0877 2969999

ການສະໜັບສະໜູນ(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດ

ຢັ່ງຮູ້ຢາສູບແທ້ ແລະ ຢາສູບປອມ +086 0877 2967286
ອີເມລ: mhs@hongta.com
ພະແນກຕ້ອນຮັບ: +086 0877 2968989
ອີເມລ: ryh@hongta.com
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ: +086 0877 2968457
ອີເມລ: fishbaby@hongta.com
ໜັງສືພິມຮອງຕາໄທມ໌ +086 0877 2968922
ອີເມລ: wubo@hongta.com ເວັບໄຊກຸ່ມບໍລິສັດ: +086 0877 2965023 2968784
ອີເມລ: webmaster@hongta.com