ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ພໍ່ແມ່ສູບຢາຈະສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງຄວາມສົມບູນປອດຂອງລູກ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ປະກາດບົດລາຍງານການຄົ້ນຄວ້າໃນ《ວາລະສານແພດສາດປົວລະບັດພະຍາດລະບົບຫາຍໃຈອາເມລິກາ》ໃນເດືອນ 6 ວ່າ ເດັກນ້ອຍທີ່ສູບຢາມືສອງແບບທ່າຮັບກ່ອນເກີດ ແລະ ຫລັງເກີດນັ້ນ ໜ້າທີ່ການຂອງປອດຈະຖືກທຳລາຍໃນລະ ດັບໃດລະດັບໜຶ່ງ.

ພາຍຫລັງໄດ້ທຳການສຳຫລວດສຶກສາຕໍ່ເດັກນ້ອຍ 22712 ຄົນທີ່ມາຈາກ 8 ປະເທດແລ້ວ ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ ປະກົດວ່າ ຜູ້ເປັນແມ່ເປັນຊາວສູບຢາ ແລະ ໄດ້ສູບຢາໃນໄລຍະຖືພາ ຄວາມສາມາດໜ້າທີ່ການປອດບໍ່ດີຂອງເດັກນ້ອຍ ທີ່ເກີດສູງກວ່າຜູ້ເປັນແມ່ບໍ່ເປັນຊາວສູບຢາເຖິງ 31% ຫາ 40%. ພ້ອມກັນນັ້ນ ຫາເດັກນ້ອຍສູບຢາມືສອງແບບທ່າຮັບ ໃນຍາມນ້ອຍ ຄວາມອາດສາມາດໜ້າທີ່ການປອດບໍ່ດີຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 24% ຫາ 27%.

ທ່ານດຣ ມານເຟຣ ເລີເອັນເບີເກີຂອງມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດການແພດວຽນນາ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ໜຶ່ງຂອງບັນ ດາຜູ້ຮ່າງບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງໃນເວລານັກສື່ຂ່າວສຳພາດວ່າ ຖ້າຜູ້ເປັນແມ່ສູບຢາໃນໄລຍະຖືພາ ຜົນກະ ທົບຕໍ່ສຸຂະພາບເດັກນ້ອຍຈະເລື່ອນໄປຮອດອາຍຸ 12 ປີ. ຖ້າຫາກເດັກນ້ອຍສູບຢາມືສອງແບບທ່າຮັບໃນຍາກນ້ອຍ ກໍ່ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບອີກຕໍ່ໜ້າທີ່ການຂອງປອດ. ເພິ່ນສະແດງວ່າ ຈົນຮອດວັນນີ້ຍັງບໍ່ທັນແຈ້ງວ່າ ຜົນກະທົບເຫລົ່າ ນີ້ຈະຄົງຕົວຢູ່ຕະຫລອດຫລືບໍ່.

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ປະກົດເຫັນໃນຂະບວນການຄົ້ນຄວ້າວ່າ ປະມານ 60% ຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ໄດ້ສຳຫລວດເຄີຍ ໄດ້ສູບຢາມືສອງແບບທ່າຮັບໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະ ຫລັງເກີດ. ພວກເພິ່ນເຫັນວ່າ ການສູບຢາຂອງແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ການ ສູບຢາຂອງສະມາຊິກຄອບຄົວໄດ້ກາຍເປັນໄພອັນຕະລາຍອັນໜັກໜ່ວງຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເດັກ.

ພວກນັກວິທະຍາສາດຍັງໄດ້ຊີ້ອອກວ່າ ເຖິງວ່າມີທ້ອງຖິ່ນບາງທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຫ້າມຊາວສູບຢາສູບຢາຕາມສະຖານ ທີ່ສາທາລະນະກໍ່ຈິງ ແຕ່ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ທັນມີກົດໝາຍຫ້າມຜູ້ເປັນພໍ່ ແລະ ແມ່ສູບຢາໃນເຮືອນ. ເດັກນ້ອຍທີ່ຕ້ອງກັນປົກ ປ້ອງທີ່ສຸດນັ້ນພັດກາຍເປັນຜູ້ຮັບເຄາະເຊິ່ງຕ້ອງສູບຢາມືສອງໃນຄອບຄົວ.

Back