ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ແມ່ມານສູບຢາອາດຈະພາໃຫ້ການປະພຶດຕົວຂອງເດັກຜິດປົກກະຕິ

ການຄົ້ນຄວ້າສຳຫລວດຂອງນັກຊ່ຽວຊານອາເມລິກາໄດ້ສະແດງວ່າ ຜູ້ເປັນແມ່ສູບຢາໃນໄລຍະຖືພາຈະພາໃຫ້ການປະພຶດຕົວ ສ່ວນໜຶ່ງເກີດບັນຫາໃນພາຍໜ້າ.

ທ່ານເລົາເລນ ວັກສ໌ລາກາ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລອີລີໂນຍສ໌ສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ຂຽນບົດນຳໃນວາລະສານ《ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເດັກນ້ອຍ》ໄດ້ຊີ້ອອກວ່າ ເພິ່ນກັບເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງເພິ່ນໄດ້ທຳການຄົ້ນຄວ້າຕໍ່ເດັກທາ ລົກ 93 ຄົນ ໃນນັ້ນ ມີເດັກທາລົກ 44 ຄົນແມ່ນຜູ້ເປັນແມ່ເຄີຍສູບຢາໃນໄລຍະຖືພາ ໃນຈຳນວນຄົນນີ້ ຍັງມີເຄິ່ງໜຶ່ງ ແມ່ນຜູ້ເປັນແມ່ສູບຢາເກີນເຄິ່ງຊອງຕໍ່ມື້ໃນໄລຍະຖືພາ. ຜົນການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະແດງວ່າ ເດັກທາລົກທີ່ເວລາບໍ່ທັນເກີດ ຜູ້ເປັນແມ່ສູບຢາເລື້ອຍໆກັບເດັກທາລົກທີ່ຜູ້ເປັນແມ່ບໍ່ສູບຢາປຽບທຽບກັນແລ້ວ ແຮ່ງຈະມີການປະພຶດຕົວທີ່ຜິດປົກກະຕິ ຫລາຍໃນໄລຍະຕໍ່ໄປພາຍໜ້າ.

ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຊີ້ອອກວ່າ ເດັກນ້ອຍທີ່ຜູ້ເປັນແມ່ສູບຢາ ຫລື ບໍ່ສູບຢາໃນໄລຍະຖືພານັ້ນ ໄດ້ມີຄວາມແຕກ ຕ່າງກັນຢ່າງເດັ່ນຊັດດ້ານຮູບແບບການປະພຶດຕົວ ຫລັງຈາກເກີດ 18 ເດືອນ ຫາ 24 ເດືອນ ພວກເດັກທາລົກທີ່ຜູ້ເປັນ ແມ່ສູບຢາໄລຍະຖືພາມີບັນຫາອັນແນ່ນອນໃນດ້ານປັບຕົນເອງ ແລະ ກະທົບຕອບກັບສິ່ງພາຍນອກ. ພວກມັນນັບມື້ນັບ ມັກຕໍ່ສູ້ ຫົວແຂງ ບໍ່ຟັງຄວາມ ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານການຄົບຄ້າສະມາຄົມກໍ່ຕ່ຳກວ່າ.

Back