ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ຊາວສູບຢາເກົ່າຈະເປັນພະຍາດອັກເສບເສັ້ນເລືອດງ່າຍ

ພະຍາດອັກເສບເສັ້ນເລືອດເປັນພະຍາດເສັ້ນເລືອດທີ່ຖືກທຳລາຍໂດຍພື້ນຖານຊະນິດໜຶ່ງເຊິ່ງຍ້ອນເສັ້ນເລືອດ ໄປ ເສັ້ນເລືອດກັບແຂນຂາອັກເສບ ພາຍໃນເສັ້ນເລືອດແຄບອັດຕັນ ກ້ອນເລືອດຕັນເກີດເຈັບປວດດ້ວຍການຂາດເລືອດ ຫລື ບວມຊ້ຳ ຈົນການຈັດຕັ້ງຕາຍ ດຳ ເປື່ອຍ ແລະ ນິ້ວຕີນນິ້ວມືຕົກ.ພະຍາດນີ້ໄລຍະເປັນພະຍາດຍາວນານ ມີຄວາມ ເຈັບໜັກ ອັດຕາພິການຂອງແຂນຂາສູງ ຖືກແພດສາດສະໄໝປະຈຸບັນຖືເປັນພະຍາດທີ່ປົວຍາກ.

ສູບຢາຈະພາໃຫ້ຂາເຈັບປວດຮຸນແຮງ ອາການໜັກໜ່ວງຈົນຂັ້ນຈະຕັດແຂນຂາ ມັນບໍ່ແມ່ນບອກໃຫ້ຕື່ນຕົກໃຈ ຊື່ໆ. ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ປະກົດວ່າ ຄົນເຈັບ”ອັກເສບເສັ້ນເລືອດ”ດ້ວຍເສັ້ນເລືອດໄປເປັນກະດັນ atherosclerosis ແລະ ເກີດກ້ອນເລືອດຕັນເຮັດໃຫ້ແຂນຂາເປັນພະຍາດຂາດເລືອດນັ້ນ ສ່ວນຫລາຍມີປະຫວັດສູບຢາເປັນເວລາດົນນານ ແລະ ຜູ້ທີ່ສູບຢາແຮ່ງຫລາຍ ອາການເຈັບກໍ່ແຮ່ງໜັກ ຈົນເຖິງຂັ້ນເປັນພະຍາດຄືນໃໝ່ກໍ່ມີການພົວພັນໂດຍກົງກັບການ ສູບຢາຄືນໃໝ່ຫັ້ນ.

ຊື່ແພດສາດຂອງພະຍາດອັກເສບເສັ້ນເລືອດຄືພະຍາດອັກເສບຍ້ອນກ້ອນເລືອດອັດຕັນ. ເວົ້າແບບງ່າຍໆແລ້ວຄື ຂາຖືກກ້ອນເລືອດຕັນສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງການສົ່ງເລືອດສົດ ພາໃຫ້ການຈັດຕັ້ງຂາດເລືອດຂາດອົກຊີເຢັນເກີດຄວາມ ເຈັບ. ມັນແຕກຕ່າງກັບພະຍາດອື່ນໆ ພະຍາດນີ້ມັນໄດ້ສຸມໃສ່”ພວກຊາວສູບຢາ”. ຕາມນັກຊ່ຽວຊານໄດ້ແນະນຳວ່າ ນີໂກຕີນ ແລະ ກາບອນໂມໂນຊິດໃນຢາສູບຈະເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດເປັນກະດັນ ເສຍຄວາມຢືດຫົດ. ດ່າງຢາສູບຈະເຮັດ ໃຫ້ເສັ້ນເລືອດຫົດເຂົ້າ ເພີ່ມຄວາມໜຽວຂອງນ້ຳເລືອດ ມັກຈະເກາະກັນເປັນກ້ອນເລືອດພາໃຫ້ການອັດຕັນເສັ້ນເລືອດ. ດັ່ງນັ້ນໃນຂະບວນການປ້ອງກັນ ຫລື ຢູ່ຂະບວນການພັກຟື້ນຂອງການປິ່ນປົວພະຍາດອັກເສບເສັ້ນເລືອດ ແພດໝໍຍ່ອມ ຈະຕັກເຕືອນໃຫ້ເລີກສູບຢາ. ເວົ້າສຳລັບຄົນເຈັບຈຳນວນໜຶ່ງແລ້ວ ການເລີກສູບຢາກໍ່ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ງ່າຍດາຍ ຍາມອາ ການເຈັບໜັກກໍ່ສາມາດອົດຄວາມຢາກໄດ້ ແຕ່ພໍອາການເຈັບຄືນສູ່ປົກກະຕິແລ້ວ ເລີຍອົດບໍ່ໄດ້ສູບຢາອີກຄືນໃໝ່ ແນວ ນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ອາການເຈັບກັບໄປກັບມາບໍ່ດີຈັກເທື່ອ ຈົນເຖິງຂັ້ນພະຍາດໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວໄປໃນແງ່ຮ້າຍ.

ຊາວສູບຢາເກົ່າຫາກຮູ້ສຶກຂາເຈັບປວດເລື້ອຍໆ ຕ້ອງລະວັງການເປັນພະຍາດອັກເສບເສັ້ນເລືອດ ໄປຖ່າຍພາບ ກັນແສງເສັ້ນເລືອດ ແລະ ເຮັດຄອມພິວເຕີໂຕໂມກະລະຟີ ແລະ ການກວດກາອື່ນໆໃຫ້ໄວທີ່ສຸດທີ່ຈະໄວໄດ້ ສິ່ງທີ່ຄວນ ຕັກເຕືອນຄື ເຈັບປວດຂອງເສັ້ນເລືອດອັກເສບກັບອັກເສບຂໍ້ກະດູກ ເຈັບປວດກ້າມເນື້ອແຕກຕ່າງກັນ ຕາມທຳມະດາ ແມ່ນເຈັບໃນຍາມເຄື່ອນເໜັງ ຫລື ຍ່າງ ພໍພັກຜ່ອນໜ້ອຍໜຶ່ງແລ້ວ ຄວາມເຈັບກໍ່ຫາຍໄປ ຫາກເຄື່ອນເໜັງ ຫລື ຍ່າງໄປ ອີກ ຄວາມເຈັບປວດຈະເກີດຂຶ້ນອີກ. ໄປພ້ອມກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງອາການເຈັບ ການຂາດເລືອດຂອງຂາທີ່ເປັນ ພະຍາດກໍ່ນັບມື້ນັບໜັກໜ່ວງ ຄວາມເຈັບປວດກໍ່ຈະທະວີຄຸນຂຶ້ນ.

ນອກຈາກນັ້ນ ພະຍາດນີ້ຍັງໄດ້ພົວພັນກັບຄວາມໜາວ ປຽກຊຸ່ມ ຊຶມເຊື້ອ ແລະ ຖືກບາດເຈັບ. ແຂນຂາທີ່ເປັນພະ ຍາດນັ້ນຕ້ອງຮັກສາຄວາມອົບອຸ່ນ. ເມື່ອຮັກສາທ່າອັນໜຶ່ງເປັນເວລານານແລ້ວ ຕ້ອງຢືດແລະທົບແຂນຂາເລື້ອຍໆ ແລະ ໃຫ້ອອກກຳລັງກາຍທີ່ເໝາະສົມຈະສາມາດປັບປຸງການໝູນວຽນຂອງເລືອດ.

Back