ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ການສູບຢາຈະເລັ່ງຄວາມເຖົ້າແກ່ ເຮັດໃຫ້ເບິ່ງເໝືອນວ່າເຖົ້າຂຶ້ນກວ່າອາຍຸ 10 ປີ

ຜູ້ຄົນທັງຫລາຍລ້ວນແຕ່ຮູ້ວ່າສູບຢ່າງເປັນໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ແຕ່ວ່າຜົນການຄົ້ນຄວ້າລາຍໜຶ່ງທີ່ໄດ້ປະ ກາດຢູ່ເທິງ《ວາລະສານແພດສາດການຫາຍໃຈກັບການຄວບຄຸມເບິ່ງແຍງຄົນເຈັບອັນຕາລາຍ》ໄດ້ຊີ້ອອກວ່າ ການສູບ ຢາຍັງສາມາດເລັ່ງຄວາມເຖົ້າແກ່ ເຮັດໃຫ້ເບິ່ງເໝືອນວ່າເຖົ້າຂຶ້ນກວ່າອາຍຸ 10 ປີ.

ທ່ານດຣ ໂທລູ ນິວໂນຢາ ນັກຄົ້ນຄວ້າມະຫາວິທະຍາໄລໄອໂອວາຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ການຄົ້ນຄວ້າລາຍນີ້. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ເອົາຈຸລັງປອດຈາກຜູ້ສູບຢາທີ່ເປັນພະຍາດຖົມປອດຕຶງໂພງ. ຜົນການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ ປະກົດວ່າ ຈຸລັງຈຳນວນນີ້ຂາດໂປຣຕີນຊະນິດໜຶ່ງ ແລະ ໂປຣຕີນຊະນິດນີ້ໄດ້ມີບົດບາດໃນການຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ຈຸລັງຮ່າງກາຍຄືນ. ໝາຍຄວາມວ່າ ສູບຢາຈະລົດຜ່ອນປະລິມານບັນຈຸຂອງໂປຣຕີນທີ່ມີຄວາມສາມາດສ້ອມແປງຄືນ ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາແຮ່ງເຖົ້າແກ່ງ່າຍ. ດັ່ງນັ້ນ ຄົນທີ່ສູບຢາເປັນເວລາດົນນານນັ້ນຈະຜົມຫງອກ ຜິວໜັງບາງລົງ ສຽງເວົ້າ ແຫບແຫ້ງ ເຮັດໃຫ້ເບິ່ງເໝືອນວ່າເຖົ້າແກ່ຂຶ້ນກວ່າອາຍຸຫລາຍ ພ້ອມກັນນັ້ນ ຈະມັກເກີດພະຍາດຕາລໍ ພະຍາດໝາກຫົວ ໃຈ ພະຍາດເບົາຫວານ ເສັ້ນເລືອດໄປເປັນກະດັນ ກະດູກຜ່ອຍ ແລະ ພະຍາດອື່ນໆ. “ສູບຢາສາມາດເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຮ່າງ ກາຍພິການ ນີ້ຄືການຄົ້ນພົບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງການຄົ້ນຄວ້າລາຍນີ້  ” ທ່ານນິວໂນຢາໄດ້ເວົ້າວ່າ.

ຕໍ່ບັນຫານີ້ ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະແດງວ່າ ການສູບຢາບໍ່ພຽງແຕ່ຈະທຳລາຍປອດ ຍັງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຫລາຍ ອະໄວຍະວະຂອງຮ່າງກາຍ “ ຄົນທັງຫລາຍຢາກມີຊີວິດທີ່ມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງ ເຮັດໃຫ້ເບິ່ງເໝືອນວ່າໜຸ່ມລົງກວ່າເກົ່າ ໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກຢາສູບໄວເທົ່າໃດຍິ່ງດີເທົ່ານັ້ນ” ສິ່ງທີ່ເປັນໜ້າສົນໃນອີກຄື ສູບຢາມືສອງກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນແກ່ໄວ.

Back