ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ການສູບຢາຈະເພີ່ມຄວາມໜັກໜ່ວງອາການເປັນຫວັດ

ທ່ານຈ້າວໄດ້ສູບຢາເປັນເວລຫລາຍສິບປີແລ້ວ ໃນມໍ່ໆມານີ້ ລາວເປັນຫວັດແລ້ວກໍ່ບໍ່ໄດ້ປະ”ຄວາມມັກ”ອັນນີ້. ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຍ້ອນເຫດໃດ ຢາປົວພະຍາດເປັນຫວັດກໍ່ໄດ້ກິນບໍ່ໜ້ອຍແລ້ວ ແຕ່ອາການພະຍາດເປັນຫວັດນັ້ນບໍ່ພຽງແຕ່ບໍ່ໄດ້ ເບົາລົງ ພັດໄດ້ໜັກຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ຫລືວ່າມັນໄດ້ພົວພັນກັບການສູບຢາບໍ່?

ຫາກບໍ່ມີສາຍເຫດອື່ນແລ້ວ ການທີ່ອາການເປັນຫວັດຂອງທ່ານຈ້າວໜັກຂຶ້ນນັ້ນກໍ່ອາດຈະມີການກ່ຽວພັນກັບ ການສູບຢາ.

ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ຄົນເຮົາເປັນຫວັດແລ້ວຈະດັນດັງ ຂີ້ມູກໄຫລ ເຈັບຄໍ ໄອ ຈົນເຖິງຂັ້ນຫາຍໃຈຝືດ ແລະ ອື່ນໆ ແລະ ຫາກບວກກັບການສູບຢາ ຄວັນຢາທີ່ສູບເຂົ້າກໍ່ສາມາດຍຸແຫຍ່ເຍືອເມືອກຊ່ອງຫາຍໃຈຕອນເທິງ ໃຫ້ອາການແພ້ອັກ ເສບໜັກຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ອາການໃນການບົ່ງມະຕິ ແລະ ປິ່ວປົວໜັກຂຶ້ນ ໄລຍະເປັນພະຍາດແກ່ຍາວອອກໄປ.

ນອກຈາກນັ້ນ ໃນຄວັນຢາຍັງບັນຈຸທາດເຄມີຊະນິດໜຶ່ງ ມັນສາມາດປ່ຽນຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນນ້ຳເມືອກດັງ ເຮັດໃຫ້ ເຊື້ອພະຍາດເຂົ້າໄປລະບົບຫາຍໃຈງ່າຍ ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂອບເຂດຈະເປັນພະຍາດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຈາກນັ້ນຍັງມີອີກອັນໜຶ່ງຄື ທາດພິດໃນຄວັນຢາຈະລົດຜ່ອນຈັງຫວະເໜັງຕີງຂົນເຍືອເມືອກດັງ ເຮັດໃຫ້ໂຜ້ງດັງ ຍາກທີ່ຈະສະກັດກັ້ນການຮຸກຮານຂອງເຊື້ອ ແລະ ແມ່ພະຍາດ.

ຈາກນັ້ນ ຄວັນຢາທີ່ສູບເຂົ້າຮ່າງກາຍ ຍັງຈະລົດຜ່ອນພະລັງເຄື່ອນເໜັງຂອງຈຸລັງເມັດເລືອດຂາວ ເຮັດໃຫ້ຈຸລັງ ເມັດເລືອດຂາວບໍ່ສາມາດປາບເຊື້ອພະຍາດທີ່ຮຸກຮານເຂົ້າຢ່າງສັກສິດ ແລະລະງັບຄວາມມີຊີວິດຊີວາຂອງມັນ.

ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຂໍແນະນຳໃຫ້ບັນດາເພື່ອນທີ່ສູບຢາ ຢູ່ໄລຍະເປັນຫວັດຢ່າສູບຢາອີກແລ້ວ.

Back