ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ໄພອັນຕະລາຍຈາກການສູບຢາແບບທ່າຮັບພາຍໃນຫ້ອງຈະພາໃຫ້ເປັນພະຍາດວັນນະໂລກ ແລະ ອື່ນໆ

ອີງຕາມຂ່າວຕານ່າງຢາສູບສະຫະລັດອາເມລິກາຮູ້ວ່າ ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການແພດໄດ້ປະກົດວ່າ ໄພອັນ ຕະລາຍຈາກການສູບຢາແບບທ່າຮັບພາຍໃນຫ້ອງມັກຈະທຳລາຍລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍ. ນັກຊ່ຽວຊານທີ່ມີຊື່ ສຽງໃນວົງການແພດອາເມລິການໄດ້ກ່າວເຕືອນວ່າ ຢູ່ໃນຫ້ອງທີ່ມີການປະພຶດສູບຢາແບບທ່າຮັບເລື້ອຍໆ ອາດຍ້ອນໄດ ສູບຢາມືສອງແບບທ່າຮັບເປັນຈຳນວນຫລາຍ ແລະ ທຳລາຍລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍ ພາໃຫ້ມັກເປັນພະຍາດວັນ ນະໂລກ ແລະ ພະຍາດອື່ນໆທີ່ກ່ຽວພັນກັບການສູບຢາ.

ການຄົ້ນຄວ້າຂອງນັກຊ່ຽວຊານການແພດຂອງອາເມລິກາຍັງໄດ້ສະແດງວ່າ ໄດ້ມີການພິສູດວ່າ ຫາກຢູ່ໃນຫ້ອງ ທີ່ມີການສູບຢາແບບທ່າຮັບເປັນເວລາ 6 ຊົ່ວໂມງຂຶ້ນເມືອ ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍກໍ່ອາດຈະຖືກທຳລາຍ.

Back