ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະແດງວ່າ ທຸກຮູບການທີ່ພົວພັນກັບຢາສູບລ້ວນແຕ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ

ການຄົ້ນຄວ້າລາຍໜຶ່ງທີ່ໄດ້ດຳເນີນໄປໃນ 27000 ຄົນໃນທົ່ວໂລກໄດ້ສະແດງວ່າ ທຸກຮູບການທີ່ໃກ້ຊິດກັບຢາ ສູບລ້ວນແຕ່ໄດ້ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງເປັນພະຍາດໝາກຫົວໃຈຂຶ້ນ.

ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ປະກົດວ່າ ທຸກຮູບການທີ່ນຳໃຊ້ຢາສູບ ລວມທັງກອກຢາ ຫຍ້ຳໃບຢາ ສູບຢາມືສອງ ແລະ ສູບບັ້ງ ຢາ ລ້ວນແຕ່ເປັນໄພອັນຕະລາຍ.

ປຽບກັບຜູ້ທີ່ບໍ່ສູບຢາ ຄວາມສ່ຽງເປັນພະຍາດຫົວໃຈຂອງຜູ້ສູບຢາໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນສາມເທື່ອ.

ລາຍການຄົ້ນຄວ້າທີ່ໄດ້ດຳເນີນໄປໃນ 52 ປະເທດນີ້ໄດ້ໃຫ້ຫລັກຖານອັນແນ່ນອນວ່າ ການສູບຢາມືສອງມີຄວາມ ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຕໍ່ຫົວໃຈ.

ຜູ້ທີ່ມີລະດັບສູງສຸດຂອງການສູບຢາແບບທ່າຮັບ ຄືທຸກສັບປະດາໄດ້ 22 ຊົ່ວໂມງ ຫລື 22 ຊົ່ວໂມງຂຶ້ນເມືອ ຄວາມສ່ຽງເປັນພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ສູງຂຶ້ນປະມານ 45%.

ການຫຍ້ຳໃບຢາຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມອາດສາມາດເປັນພະຍາດຫົວໃຈເພີ່ມຂຶ້ນໜຶ່ງເທົ່າ ເທົ່າກັບການສູບຢາ 8-10 ກອກມື້ໜຶ່ງ.

ແລະ ຫລັງຈາກຜູ້ຄົນໄດ້ຢຸດການສູບຢາແລ້ວ ຄວາມສ່ຽງທີ່ເປັນພະຍາດຫົວໃຈກໍ່ຈະລົດຕ່ຳລົງ.

ສຳລັບຜູ້ສູບຢາມື້ໜຶ່ງບໍ່ພໍ 10 ກອກ ແລະ ຕິດຢາບໍ່ໜັກ ຫລັງຈາກໄດ້ເລີກສູບຢາເປັນເວລາ 3-5 ປີແລ້ວ ກໍ່ບໍ່ມີ ຄວາມສ່ຽງຫລາຍອີກ. ແຕ່ວ່າ ຜູ້ທີ່ສູບຢາມື້ໜຶ່ງ 20 ຫລື 20 ກອກຂຶ້ນໄປ ເຖິງແມ່ນໄດ້ເລີກສູບຢາ 20 ປີແລ້ວ ຄວາມ ສ່ຽງທີ່ເປັນພະຍາດຫົວໃຈຍັງເພີ່ມຂຶ້ນ 22%.

ທ່ານ ສາລິນ ຢູເຊັຟ ສາດສະດາຈານມະຫາວິທະຍາໄລມັກມັສເຕີແຂວງໂອນຕາລຽວປະເທດການາຕາ ເຊິ່ງເປັນ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບການຄົ້ນຄວ້າທີ່ມີຊື່ເປັນ Interheart ລາຍນີ້ໄດ້ເວົ້າວ່າ “ດ້ວຍເຫດຫລັງຈາກການເລີກສູບຢາແລ້ວ ຄວາມ ສ່ຽງທີ່ເປັນພະຍາດຫົວໃຈທີ່ກ່ຽວພັນກັບການສູບຢານັ້ນສ່ວນຫລາຍກໍ່ຫາຍໄປ ດັ່ງນັ້ນ ປ້ອງກັນໃຫ້ຜູ້ຄົນສ້າງເປັນນິດ ໄສສູບຢາ ແລະ ຊຸກຍູ້ວຽກງານສາທາລະນະສຸກທີ່ດຳເນີນໄປເພື່ອໃຫ້ຜູ້ທີ່ສູບຢາເລີກສູບຢາໃນປະຈຸບັນນີ້ ຈະຜົນກະທົບ ອັນມະຫາສານຕໍ່ການປ້ອງກັນພະຍາດຫົວໃຈໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ.”

Back