ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ພໍ່ແມ່ຜູ້ຄອບຄອງສູບຢານອກຫ້ອງກໍ່ຈະເປັນໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບເດັກທາລົກ

ໄປສູບຢານອກເຮືອນ ກໍ່ສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບເດັກທາລົກ. ຕາມການລາຍງານຂ່າວຈາກໜັງສືພິມ ສິງດາວດາຍລີຮອງກອງ ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ກ່າວເຕືອນວ່າ ການທົດລອງໄດ້ສະແດງ ຫາກເດັກທາລົກ”ສູບຢາມືສາມ” ຈາກເຄື່ອງເຮືອນ ຫລື ເຄື່ອງນຸງ ກໍ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງການຫາຍໃຈຂອງພວກມັນ.

ຕາມການສຳຫລວດສຶກສາຕໍ່ຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ທີ່ສູບຢາຈຳນວນໜຶ່ງຈາກທ່ານສາດສະດາຈານ ແມກ ໄດ້ປະກົດມີເດັກ ທາລົກອາຍຸ 13 ເດືອນ 43 ຄົນ ໃນນ້ຳຍ່ຽວ ແລະ ເສັ້ນຜົມຂອງພວກມັນໄດ້ປະກົດມີທາດນີໂກຕີນບັນຈຸ. ນອກຈາກນັ້ນ ເຖິງແມ່ນຜູ້ສູບຢາບໍ່ສູບຢາໃນເຮືອນ ແຕ່ນີໂກຕີນທີ່ຕິດໄວ້ຢູ່ເສື້ອຜ້າ ແລະ ຜິວໜັງຂອງພວກເຂົາກໍ່ຈະຖືກພາເຂົ້າໃນ ເຮືອນ ແລະ ສາມາດຄົງຕົວຢູ່ຫລາຍເດືອນ.

ໃນການສຳຫລວດສຶກສາຕໍ່ເດັກທາລົກທີ່ພໍ່ແມ່ສູບຢາ ແລະ ບໍ່ສູບຢານັ້ນໄດ້ປະກົດວ່າ ເດັກທາລົກທີ່ພໍ່ແມ່ສູບຢາ ທາດເປັນພິດໃນຮ່າງກາຍສູງກວ່າເດັກທາລົກທີ່ພໍ່ແມ່ບໍ່ສູບຢາເຖິງ 50 ເທື່ອ. ຫາກພໍ່ແມ່ສູບຢາຢູ່ນອກເຮືອນ ທາດເປັນ ພິດໃນຮ່າງກາຍຂອງເດັກທາລົກກໍ່ສູງກວ່າເດັກທາລົກທີ່ພໍ່ແມ່ບໍ່ສູບຢາ 7 ເທື່ອ.

ດ້ວຍເຫດເດັກທາລົກຫາຍໃຈໄວກວ່າຜູ້ໃຫຍ່ ນີໂກຕີນທີ່ພວກມັນສູບເຂົ້ານັ້ນເລີຍຫລາຍກວ່າຜູ້ໃຫຍ່ ດັ່ງນັ້ນ ສູບ ຢາມືສາມຈະສົ່ງຜົນກະທົບລັກສະນະທຳລາຍຕໍ່ປອດທີ່ກຳລັງຈະເລິນເຕີບໂຕຂອງເດັກທາລົກ.

ທ່ານຊາໂຟດຂອງໜ່ວຍເຄື່ອນໄຫວການສູບຢາ ແລະ ສຸຂະພາບໄດ້ສະແດງວ່າ ການສຳຫລວດສຶກສາຂ້າງເທິງ ໄດ້ສະແດງວ່າ ຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ຕ້ອງລະວັງໄພອັນຕະລາຍຈາກການສູບຢາຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມຂອງເຮືອນຢູ່ ຕ້ອງລະວັງ ຜົນກະທົບຈາກການສູບຢາມືສາມ. ນອກຈາກນັ້ນ ພວກແພດກໍ່ໄດ້ຊີ້ອອກວ່າ ເຖິງແມ່ນສູບຢາຢູ່ນອກເຮືອນ ຫລື ໃນ ສວນເດື່ນບ້ານ ກໍ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເດັກທາລົກ ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ທຳມະດາມັກຈະເບິ່ງຂ້າມ.

Back