ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ສູບຢາຍາມອົດຫລັບອົດນອນມີໄພອັນຕະລາຍແຮ່ງສູງ

“ເຂົ້າການແຕ່ເກົ້າໂມງເຊົ້າຫາຫ້າໂມງແລງ” ຈະບໍ່ສາມາດສະຫລຸບສະພາບການປະຕິບັດງານຂອງຜູ້ຄົນໃນສະໄໝປະຈຸບັນອີກ ມີຜູ້ຄົນນັບມື້ນັບຫລາຍຂຶ້ນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢູ່ໃນຖັນແຖວຂອງ”ກຸ່ມຄົນອົດຫລັລອົດນອນ”. ເມື່ອເຖິງຍາມ”ອິດເໝື່ອຍໂຮຍແຮງ” ມີຜູ້ ຄົນຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍຊີນເຄີຍຈູດເອົາຢາສູບກອກໜຶ່ງມາສ້າງຄວາມສົດຊື່ນ. ແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ໄພອັນຕະລາຍຂອງການສູບຢາ ຍາມອົດຫລັບອົດນອນຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນແລ້ວ ບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບ”ຂີ້ຫລາຍແກມຕົດເໝັນ”.

ມັນຈະພາໃຫ້ເປັນ ຫລື ເພີ່ມຄວາມໜັກໜ່ວງພະຍາດຄວາມດັນເລືອດສູງ. ເວລາຄົນເຮົາອົດຫລັບອົດນອນ ການ ຂັບຖ່າຍໂຮກມອນຕ່ອມກະລານດູລາໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງເດັ່ນຊັດເມື່ອປຽບກັບຄົນທີ່ປະຕິບັດງານ ແລະ ພັກຜ່ອນຕາມເວ ລາ ຍາມນີ້ສູບຢາຈະຜະລິດທາດເປັນໄພອັນຕະລາຍຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ທຳລາຍເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈ ເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນເລືອດ ສູງຂຶ້ນ ແລະ ຈັງຫວະຕີຂອງໝາກຫົວໃຈໄວຂຶ້ນ.

ນອກຈາກນັ້ນ ຜູ້ອົດຫລັບອົດນອນໄດ້ນັ່ງເປັນເວລາດົນນານ ແລະ ມີການເຄື່ອນເໜັງໜ້ອຍ ການໝູນວຽນເລືອດ ພາຍໃນຮ່າງກາຍຢູ່ໃນພາວະຊັກຊ້າ ການສູບຢາຈະເພີ່ມຄວາມໜຽວຂອງນ້ຳເລືອດ. ມີການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ປະກົດວ່າ ສູບ ຢາຍາມອົດຫລັບອົດນອນຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມໜຽວນ້ຳເລືອດເພີ່ມຂຶ້ນ 8 ເທື່ອຂຶ້ນເມືອ ເມື່ອປຽບກັບຍາມປົກກະຕິ. ດັ່ງນັ້ນ ສູບຢາຍາມອົດຫລັບອົດນອນຈະພາໃຫ້ເກີດພະຍາດເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈ ແລະ ສະໝອງຮຸນແຮງງ່າຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຄົນທີ່ມີພະຍາດຄວາມດັນເລືອດສູງ ພະຍາດເສັ້ນເລືອດລ້ຽງຫົວໃຈ ແລະ ເສັ້ນເລືອດປ່ຽນແປງດ້ວຍພະຍາດນັ້ນ ມີ ຄວາມສ່ຽງແຮ່ງສູງ.

ຈະເພີ່ມຄວາມຮຸນແຮງການເປັນແຜຂອງກະເພາະອາຫານ ພາໃຫ້ເກີດພະຍາດມະເຮັງ. ກຸ່ມຄົນອົດຫລັບອົດ ນອນມັກຈະຢູ່ກິນບໍ່ເປັນປົກກະຕິເລື້ອຍໆ ມັກເປັນພະຍາດກະເພາະອາຫານ ແລະ ລຳໄສ້ໜັກ ຫລື ເບົາສະເໝີ ແລະ ຍາມສູບຢາມີການກືນຄວັນ ອາຍຄວັນກໍ່ສວຍໂອກາດເຂົ້າໃນກະເພາະອາຫານ ເຮັດໃຫ້ທາດເປັນພິດນີໂກຕີນກະຕຸກ ເຍື່ອເມືອກໂດຍກົງ ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດເຍື່ອເມືອກຫົດເຂົ້າ ປັ້ນຮັດ ເກີດອາການຂາດເລືອດ ຂາອດອົກຊີ ກາຍເປັນແຜ ກະເພາະອາຫານ ຫລື ເພີ່ມຄວາມໜັກໜ່ວງການເປັນແຜກະເພາະອາຫານຂຶ້ນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ທາດນີໂກຕີນ ເດທິລາມິນ ແລະ ອື່ນໆໃນຄວັນຢາ ກືນລົງກະເພາະອາຫານແລ້ວຖ່າຍອອກຍາກ ຈະຖືກເຍື່ອເມືອກກະເພາະອາຫານດູດກິນຢ່າງ ຫລວງຫລາຍ ແລະ ຢູ່ພາຍໃຕ້ບົດບາດຂອງກົດກະເພາະອາຫານສັງເຄາະເປັນທາດປະເພດພາໃຫ້ເກີດພະຍາດມະເຮັງ ຄືທາດປະເພດນີໂຕຣສະມິນ ພາໃຫ້ເປັນພະຍາດມະເຮັງ.

ພາໃຫ້ສາຍຕາເສື່ອມຖອຍ. ໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ໜ່ວຍຕາຈາກສູບຢາທີ່ມັກພົບເລື້ອຍໆຄື ສາຍຕາເສື່ອມຖອຍດ້ວຍ ພິດຢາສູບ. ການສູບຢາຍັງຈະພາໃຫ້ເປັນພະຍາດຕາລໍ. ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະແດງວ່າ 20%ຂອງຜູ້ເປັນພະຍາດຕາ ລໍໄດ້ມີການກ່ຽວພັນກັບການສູບຢາ. ສູບຢາຍາມອົດຫລັບອົດນອນ ມັກຈະເຮັດໃຫ້ຕາເກີດບັນຫາເຈັບແສບ ຝືດ ປວດ ແລະ ອື່ນໆ ເຮັດໃຫ້ຄົນເປັນພະຍາດຕາແຫ້ງ ຈົນກະທັ້ງສາຍຕາເສື່ອມຖອຍຢ່າງໄວວາ.

Back