ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນ

ສະພາບການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນຈີນໜ້າວົກຕົກ

 

ມີລາຍການສຳຫລວດທີ່ເລັ່ງໃສ່ສະພາບການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນຫລ້າສຸດໄດ້ສະແດງວ່າ 20% ຂຶ້ນ ໄປຂອງນັກຮຽນມັດທະຍົມຈີນເຄີຍໄດ້ລອງສູບຢາ ໃນນັ້ນ ຍັງມີອັດຕາສູງສົມຄວນມີທ່າອຽງຈະສູບຢາຕໍ່ໄປໃນຕໍ່ໜ້າ.

 

ທາງໄດ້ຮັບຢາສູບຂອງນັກຮຽນຕົ້ນຕໍແມ່ນໄປຊື້ເອົາເອງ ຂໍນຳຜູ້ອື່ນ ກໍ່ຄືໄດ້ຮັບຈາກມືຂອງຜູ້ທີ່ມີອາຍຸສູງກວ່າ ຕົນ. ມີຈຳນວນ 22% ຂອງຜູ້ຊາຍ ແລະ 4% ຂອງຜູ້ຍິງໄດ້ສະແດງວ່າອາດຈະ ຫລື ຈະສູບຢາຢ່າງແນ່ນອນໃນອະນາ ຄົດ. ປະຈຸບັນ ປະເທດຈີນມີຊາວສູບຢາເຖິງ 320 ລ້ານ “ອາຍຸສູບຢາ”ຂອງຈຳນວນຄົນນີ້ສ່ວນຫລາຍແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນຈາກ ໄວຊາວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນ. ທ່ານສາດສະດາຈານ ຢາງກົງຮ້ວນຂອງວິທະຍາຄານວິທະຍາສາດການແພດປ້ອງກັນພະຍາດ ຈີນໄດ້ເວົ້າວ່າ: “ ອາຍຸເລີ່ມຕົ້ນການສູບຢາຍິ່ງນ້ອຍ ຄວາມອາດກາຍເປັນຜູ້ສູບຢາຊິນເຄີຍໃນອະນາຄົດກໍ່ຍິ່ງສູງ ຄວາມອາດສາມາດເລີກຢາສູບກໍ່ຍິ່ງຕ່ຳ.”

 

ຫ້າມສູບຢາເດັດຂາດເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງການປ້ອງກັນຊາວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນສູບຢາ

 

ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ປະກົດວ່າ ຢາກປ້ອງກັນການສູບຢາຊາວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນນັ້ນ ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດຄືປຸກລະ ດົມໃຫ້ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງສັ່ງສອນອົບຮົມລູກຂອງຕົນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມັນສູບຢາ. ຕາມທຳມະດາແລ້ວ ພວກເດັກ ໄດ້ຮູ້ການສູບຢາບໍ່ມີຜົນດີແກ່ສຸຂະພາບແຕ່ຍາມຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມພຸ້ນ. ພວກເດັກນ້ອຍຈົນກະທັ້ງຈະກົດດັນ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຄົນຢູ່ໃກ້ຊິດເລີກສູບຢາ. ແຕ່ພາຍຫລັງໄດ້ເຂົ້າຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມແລ້ວ ເພື່ອສະແດງຕົນເອງເປັນ ຜູ້ໃຫຍ່ແລ້ວ ກໍ່ມີຊາວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນຈຳນວນໜຶ່ງເລີ່ມຕົ້ນທົດລອງສູບຢາ ແລະ ໄດ້ຕິດຢາສູບໃນທີ່ສຸດ ແລະ ບໍ່ສາມາດ ຈະຖອນຕົວໄດ້. ຕໍ່ສະພາບທີ່ “ ທັງໆທີ່ຮູ້ກໍ່ເຈຕະນາທຳຜິດ ”ນີ້ ການເວົ້າເກ້ຍກ່ອມສັ່ງສອນຈະໄດ້ຮັບຜົນນ້ອຍທີ່ສຸດ.

 

ຕາມການສຳຫລວດລາຍການໜຶ່ງຂອງອົງການອະນາໄມໂລກຢູ່ຫລາຍປະເທດທະວີບເອີລົບໃນບໍ່ດົນມານີ້ໄດສະ ແດງວ່າ ຄວາມຮຽກຮ້ອງທີ່ພໍ່ແມ່ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ລູກສູບຢາຍິ່ງເຂັ້ມງວດ ອັດຕາການສູບຢາຂອງເດັກອາຍຸແຕ່ 11-15 ປີກໍ່ຍິ່ງ ຕ່ຳ. ດັ່ງນັ້ນ ພວກນັກຊ່ຽວຊານຈຶ່ງຫວັງໃຫ້ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງທຳການສັ່ງສອນຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ລູກເຕົ້າທີ່ຢູ່ໃນໄວໜຸ່ມສາວ ຫ້າມເດັດຂາດໃຫ້ພວກເຂົາສູບຢາ ຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຂ້າມຜ່ານໄລຍະບໍ່ສະຫງົບຈິດຕະສາດຢ່າງມີສຸຂະພາບ ສົມບູນ.

 

ວິທີການປ້ອງກັນສູບຢາໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ

 

ຕາມທຳມະດາ ການປ້ອງກັນສູບຢາຢູ່ໂຮງຮຽນຕົ້ນຕໍຄວນປະຕິບັດວິທີການດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1.      ສະພາບແວດລ້ອມນະໂຍບາຍ: ລວມທັງກຳນົດນະໂຍບາຍຫ້າມ ຫລື ຈຳກັດ ແລະ ຕັກເຕືອນບໍ່ໃຫ້ນັກຮຽນ ຄູສອນ ແລະ ຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມສູບຢາ ກໍ່ຄືການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປອດຢາສູບຢູ່ຕາມໂຮງຮຽນ ເຂດຊຸມຊົນ ຄອບຄົວ ກໍ່ຄືພື້ນຖານກໍ່ສ້າງທີ່ປອດ ຢາສູບ ແລະ ອື່ນໆ

 

2.      ສຶກສາອົບຮົມດ້ານສຸຂະພາບ: ລວມມີການໂຄສະນາຄວາມອັນຕະລາຍຈາກການສູບຢາ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຕິດຢາ ແນະ ນຳການປະພຶດ ແລະ ອົບຮົມວິທີການໂດຍຜ່ານການພົວພັນລະຫວ່າງບຸກຄົນກັບບຸກຄົນ ແລະ ການໂຄສະນາສາທາລະນະ ຜົນກະທົບ ດາລາທີ່ຜ່ານໂທລະພາບ ລາຍການໂຄສະນາ ແລະ ອື່ນໆ.

 

3.      ການຂະຫຍາຍອອກໄປຂອງເຂດຊຸມຊົນ: ລວມມີເຂດຊຸມຊົນ ຄອບຄົວປະສານສົມທົບວຽກງານຂອງໂຮງຮຽນ ຂະຫຍາຍ ບົດບາດຂອງຊາວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນ ສົ່ງອິດທິພົນເຖິງພໍ່ແມ່ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ຊຸກຍູ້ການສ້າງສາສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປອດຢາສູບ ກໍ່ຄືການດຳເນີນວຽກງານຄວບຄຸມຢາສູບ ແລະ ອື່ນໆ

 

4.      ການສົ່ງເສີມ ແລະ ປຸກລະດົມ: ລວມມີປຸກລະດົມໃຫ້ລັດ ເຂດຊຸມຊົນອອກນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳທີ່ມີປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ການ ປົກປ້ອງ ແລະ ລົດຜ່ອນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ທຸກຂະແໜງການສັງຄົມນຳໃຊ້ມາດຕະການ ແລະ ອື່ນໆ.

Back