ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ຊາວໜຸ່ມສູບຢາຈະມັກອອກຕຸ່ມສີວ

ໃນບໍ່ດົນມານີ້ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ປະກາດຜົນການສຳຫລວດສູບຢາ ອັດຕາສູບຢາຊາວນະຄອນປັກກິ່ງໄດ້ລົດລົງຕາມ ແຕ່ລະປີ. ແຕ່ຜົນສຳຫລວດໄດ້ສະແດງວ່າ ອັດຕາສູບຢາຂອງນັກຮຽນໂຮງຮຽນອຸດົມອາຊີບຍັງສູງຄືເກົ່າ.

 

ຄວາມຈິງແລ້ວ ສູບຢາທຳລາຍປອດຢູ່ທາງໃນ ທາງນອກຍັງຈະພາໃຫ້ເກີດຂີ້ກະສີວ. ແທນທີ່ພວກໜຸ່ມນ້ອຍກໍ່ ມັກເກີດຕຸ່ມສີວ ສູບຢາຈະຊ່ວຍໃຫ້ປອດຮ້ອນ ປອດ ແລະ ກະເພາະອາຫານຮ້ອນເກີນໄປ ຍິ່ງສາມາດຈະພາໃຫ້ເກີດ ຫລື ເຮັດໃຫ້ຕຸ່ມສີວໜັກກວ່າເກົ່າ ມັນກໍ່ພາໃຫ້ເກີດເປັນຕຸ່ມສີວປະເພດຮ້ອນປອດ ແລະ ຕຸ່ມສີວປະເພດຮ້ອນກະເພາະ. ຕຸ່ມ ສີວສອງຊະນິດນີ້ ລ້ວນແຕ່ຕ້ອງຄະລຳເຫລົ້າ ແລະ ຢາສູບ ແລະ ກິນຢູ່ເປັນປົກກະຕິ.

Back