ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ສູບຢາໄວໜຸ່ມສາວຈະເປັນພະຍາດຂີ້ຂະຍືງ່າຍ

ກ່ອນໜ້ານີ້ບໍ່ດົນ ທ່ານດຣ ຟລານກລີນຂອງໂຮງໝໍແພດສາດມະຫາວິທະຍາໄລລັດກາລີໂຟເນຍໃຕ້ສະຫະລັດໄດ້ ປະກາດຜົນການຄົ້ນຄວ້າຫລ້າສຸດຂອງເພິ່ນຢູ່ວາລະສານການແພດ ຫາຍໃຈລາຍເດືອນຂອງສະຫະລັດຄື: ຜູ້ທີ່ເລີ່ມຕົ້ນ ສູບຢາຢູ່ໄວໜຸ່ມສາວ ໃນນັ້ນກໍ່ລວມມີການສູບຢາທາງອ້ອມ ອັດຕາເປັນພະຍາດຂີ້ຂະຍືເປັນ 4 ເທື່ອຂອງຜູ້ທີ່ບໍ່ສູບຢາ. ຫ້າມສູບຢາໄວໜຸ່ມສາວເປັນວິທີການທີ່ສັກສິດເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດຂີ້ຂະຍື.

 

ການຄົ້ນຄວ້າຂອງທ່ານດຣ ຟລານກລີນນີ້ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ 1990 ເຊິ່ງເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຄົ້ນຄວ້າສະ ພາບສຸຂະພາບນັກຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນສະຫະລັດ ນັກຮຽນເຂົ້າຮ່ວມການສຳຫລວດແບບສຸ່ມ 2600 ຄົນລ້ວນແຕ່ແມ່ນນັກ ຮຽນຊັ້ນ 4-7 ທີ່ມາຈາກໂຮງຮຽນ 12 ຫລັງຂອງລັດກາລີໂຟເນຍສະຫະລັດອາເມລິກາ ໃນທີ່ສຸດປະກົດມີ 255 ຄົນເປັນ ພະຍາດຂີ້ຂະຍື ໃນນັ້ນມີ 213 ຄົນມີຄວາມຊິນເຄີຍສູບຢາໃນໄລຍະຢູ່ໂຮງຮຽນ ຫລື ສູບຢາໃນທ່າຮັບ ຜູ້ໜັກໜ່ວງໄດ້ ສູບຢາປະມານເຖິງ 300 ກອກ.

 

ສິ່ງທີ່ສຳຄັນອີກຄື: ການສູບຢາໄວໜຸ່ມສາວຂອງຜູ້ທີ່ມີອາການແພ້ ອັດຕາເປັນພະຍາດຂີ້ຂະຍືສູງກວ່າຜູ້ທີ່ບໍ່ສູບ ຢາ ທ່ານດຣ ຟລານກລີນຍັງປະກົດວ່າ ພະຍາດຂີ້ຂະຍືສາມາດປ້ອງກັນຢ່າງສັດສິດ ຕົວຢ່າງຄືຫ້າມໃກ້ຊິດກັບຢາສູບ ຍາມເດັກ ແລະ ຫ້າມສູບຢາໄລຍະຖືພາຂອງແມ່ຍິງລ້ວນແຕ່ເປັນວິທີດີສົມຄວນ.

Back