ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ອາເມລິກາສຳຫລວດປະກົດວ່າຊາວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນສູບຢາປັນຍາຈະຕົກຕ່ຳ

ຕາມການຄົ້ນຄວ້າແພດສາດໄດ້ສະແດງວ່າ ຊາວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນພວມຢູ່ໃນໄລຍະຈະເລິນເຕີບໂຕ ລະບົບຮ່າງ ກາຍ ແລະ ອະໄວຍະວາຕ່າງໆຍັງບໍ່ທັນສົມບູນ ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ປັດໄຈທີ່ເປັນໄພຂອງສະພາບແວດລ້ອມພາຍນອກ ຍັງອ່ອນເມື່ອປຽບທຽບກັບຜູ້ໃຫຍ່ ຈຶ່ງມັກຮັບເອົາທາດພິດງ່າຍ ທຳລາຍການຈະເລິນເຕີບໂຕທີ່ເປັນປົກກະຕິຂອງຮ່າງ ກາຍ. ຕາມການສຳຫລວດຈາກ 25 ລັດຂອງສະຫະລັດ ອາຍຸເລີ່ມຕົ້ນສູບຢາກັບອັດຕາຕາຍຈາກມະເຮັງປອດເປັນການ ພົວພັນທາງລົບ. ຫາກກຳນົດອັດຕາຕາຍຈາກມະເຮັງປອດຂອງຄົນບໍ່ສູບຢາເປັນ1.00 ອັດຕາຕາຍຂອງຄົນເລີ່ມຕົ້ນສູບ ຢາແຕ່ອາຍຸ 15 ປີລົງໄປແມ່ນ 19.68. ອາຍຸແຕ່ 20-24 ປີແມ່ນ 10.08. ອາຍຸ 25 ປີຂຶ້ນເມືອແມ່ນ 4.08. ເຊິ່ງມັນ ໄດ້ສະແດງວ່າ ອາຍຸເລີ່ມຕົ້ນສູບຢາຍິ່ງນ້ອຍ ອັດຕາເປັນມະເຮັງປອດ ແລະ ຕາຍກໍ່ຍິ່ງສູງ.

ສູບຢາທຳລາຍມັນສະໝອງ ເຮັດໃຫ້ປັນຍາປູ້ ຄວາມຊົງຈຳເສື່ອມຖອຍ ສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງການຮ່ຳຮຽນ ແລະ ການປະຕິບັດງານ ເຮັດໃຫ້ຜົນງານການຮ່ຳຮຽນລົດລົງ. ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຈິດຕະສາດໄດ້ສະແດງວ່າ ສະມັດຕາະພາບ ປັນຍາຂອງຜູ້ສູບຢາໄດ້ລົດຜ່ອນລົງ 10.6% ເມື່ອປຽບທຽບກັບຜູ້ທີ່ບໍ່ສູບຢາ

Back