ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ນັກຊ່ຽວຊານໄດ້ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ວິທີເລີກສູບຢາແບບລົດປະລິມານເປັນກ້າວໆ

ມີການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະແດງວ່າ ຊາວສູບຢາອາໄສແຕ່ຢາເພີ່ມເຕີມນີໂຄຕີນເທົ່ານັ້ນເພື່ອສຳເລັດການເລີກສູບຢາ ນັ້ນຍັງບໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ແນ່ນອນ ກົງກັນຂ້າມ ກຳລັງຊຸກຍູ້ການເລີກສູບຢາແບບຂາດເຂີນນັ້ນຈຶ່ງເປັນຈຸດສຳຄັນຂອງມັນ.

ມີການຄົ້ນຄວ້າລາຍໜຶ່ງໄດ້ສະແດງວ່າ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການສາຫລວດເກີນເຄິ່ງໜຶ່ງໃນເມື່ອອາຍຸບໍ່ທັນເຖິງ 18 ປີກໍ່ ໄດ້ເປັນຊາວສູບຢາແລ້ວ ສະເລ່ຍທຸກວັນສູບຢາໄດ້ 20 ກອກ ລະດັບການຕິດນີໂຄຕີນລ້ວນແຕ່ຂ້ອນຂ້າງສູງ ມີເກືອບ ເຖິງ 75% ຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບສຳຫລວດນັ້ນເຄີຍໄດ້ທົດລອງເລີກສູບຢາຫລາຍກວ່າໜຶ່ງວັນ ແຕ່ໃນທີ່ສຸດບໍ່ສາມາດອົດທົນ ໄດ້. ນອກຈາກນີ້ ຊາວສູບຢາຊີວິດຢູ່ໃນເຂດສູບຢາ ໄດ້ຮັບກົດດັນ ກໍ່ຄືຢູ່ຄຽງຂ້າງມີຊາວສູບຢາເປັນສາມສະພາບການ ທີ່ຍາກທີ່ຈະເລີກສູບຢາທີ່ສຸດ.

ພວກນັກຊ່ຽວຊານໄດ້ແນະນຳໃຫ້ອອກແບບຕາຕະລາງເວລາເລີກສູບຢາໃຫ້ຊາວສູບຢາ ສ້າງເປົ້າໝາຍໄລຍະສັ້ນ ສາມາດລົດຜ່ອນປະລິມານສູບຢາຊັກໄຊ້.

ຮອງກອງແຕ່ລະປີມີປະມານ 7000 ຄົນໄດ້ຕາຍໄປຈາກພະຍາດທີ່ກ່ຽວພັນກັບການສູບຢາ ຫລື ສູບຢາມືສອງ ແລະ ພາໃຫ້ເສດຖະກິດຮອງກອງທຸກປີເສຍຫາຍກາຍ 50 ຮ້ອຍລ້ານໂດລາຮອງກອງ ແຕ່ຮອງກອງຍັງມີປະມານ 60% ຂອງຊາວສູບຢາບໍ່ຢາກເລີກສູບຢາ.

ຄະນະພະຍາບານວິທະຍາຄານແພດສາດລີກາຊີງມະຫາວິທະຍາໄລຮອງກອງ ກົມຄຸ້ມຄອງໂຮງໝໍ ກໍ່ຄືຄະນະກຳ ມະການສູບຢາກັບສຸຂະພາບຮອງກອງ ໄດ້ດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການລົດຜ່ອນສູບຢາລາຍໜຶ່ງທີ່ເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ປີ 2004 ເຖິງປະຈຸບັນໄດ້ມີບຸກຄົນທີ່ສູບຢາ 640 ຄົນມາເຂົ້າຮ່ວມ. ເຊິ່ງຫົວໜ່ວຍຄົ້ນຄວ້າຫວັງຜ່ານການລົບລ້າງການຂັດ ຂວາງທີ່ປະເຊີນໃນເລລາເລີກສູບຢ່າຂອງຜູ້ເລີກສູບຢາ ເພື່ອທົດລອງຜົນຂອງວີທີປິ່ນປົວແບບລົດຜ່ອນການສູບຢາຕໍ່ ບຸກຄົນທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ກະກຽມເລີກສູບຢາໄດ້ດີ.

73% ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມພຽງວັນໜຶ່ງ

ຫົວໜ່ວຍຄົ້ນຄວ້າໄດ້ແບ່ງ 640 ຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຈຸແຊກແຊງສອງຈຸ ແລະ ຈຸປຽບທຽບຈຸໜຶ່ງ ໃຫ້ທຳການແນະ ນຳໜ້າຕໍ່ໜ້າ ແລະ ກວດຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງໂກຕີນິນໃນນ້ຳຍ່ຽວ「ໂກຕີນີນ cotinine」ປຽບທຽບກັນເປັນປະຈຳ. ທ່ານ ເສີນຈ້າວເສີຜູ້ຊ່ວຍອະທິບໍດີວິທະຍາຄານການແພດໄດ້ເວົ້າວ່າ ຜົນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ສະແດງວ່າ ລັກສະນະພິເສດຂອງບຸກ ຄົນສູບຢາຄືຕິດນີໂຄຕີນ ແລະ ຂາດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ.

ໃນໝູ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄວ້ານີ້ 83%ເປັນເພດຊາຍ ອາຍຸຄິດສະເລ່ຍ 42 ປີ ມີປະມານ 53% ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ເລີ່ມຕົ້ນສູບຢາແຕ່ຍາມອາຍຸບໍ່ທັນເຖິງ 18 ປີ ສະເລ່ຍສູບຢາ 20 ກອກຕໍ່ວັນ ຫລາຍກວ່າ 14 ກອກຕໍ່ວັນຂອງການຄິດ ສະເລ່ຍຊາວສູບຢາທົ່ວຮອງກອງ.

ພວກເຂົ້າມີການຕິດນີໂຄຕີນລະດັບປານກາງ. ໃນນັ້ນ ຊີວິດຢູ່ໃນເຂດສູບຢາ ໄດ້ຮັບຄວາມກົດດັນ ກໍ່ຄືຢູ່ອ້ອມ ຂ້າງມີຜູ້ສູບຢາເປັນສາມສະພາບທີຍາກຕ້ານທານກັບການສູບຢາ. ນອກນັ້ນ 73% ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຄີຍໄດ້ທົດລອງ ເລີກສູບຢາເຖິງໜຶ່ງວັນຂຶ້ນໄປ ແຕ່ໃນທີ່ສຸດບໍ່ສາມາດອົດທົນໄດ້. ນອກນັ້ນ ມີ 57% ແລະ 45% ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ ສະແດງວ່າໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມແຜ່ນການຈາກຄູ່ຊີວິດ ແລະ ລູກຫລານຂອງຕົນ.

ມະຫາວິທະຍາໄລຮອງກອງໄດ້ເຫັນວ່າ ຕ້ອງສ້າງແຜນການເລີກສູບຢາສ່ວນບຸກຄົນໃຫ້ແກ່ຜູ້ສູບຢາ ສຳເລັດເປົ້າ ໝາຍໄລລະສັ້ນເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈ ຊອກໄດ້ເຈຕະນາລົດຜ່ອນສູບຢາຂອງພວກເຂົາ.

ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄລຍະສັ້ນສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈ

ທ່ານຫລິນຕ້າຊິ້ນຫົວໜ້າຄະນະແພດສາດສັງຄົມວິທະຍາຄານໄດ້ຕິຕຽນວ່າ ບາດກ້າວຂອງປະຕິບັດການຫ້າມສູບ ຢາຢ່າງສົມບູນຢູ່ຮອງກອງຊັກຊ້າເກີນໄປ ແລະ ອົງການທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຊາວສູບຢາເລີກສູບຢານັ້ນບໍ່ພຽງພໍ ດັ່ງນັ້ນຮຽກຮ້ອງ ລັດຖະບານຮີບຮ້ອນຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດຫ້າມສູບຢາຢ່າງສົມບູນ ເພີ່ມກຳລັງຊຸກຍູ້ການເລີກສູບຢາໃຫ້ຊາວສູບຢາ.

ທ່ານເຮເລນ ຜູ້ຊີ້ນຳນາງພະຍາບານແຜນການຄົ້ນຄວ້າລົດຜ່ອນສູບຢາໄດ້ສະແດງວ່າ ແຜນການຈະອອກແບບ ລົດຜ່ອນສູບຢາທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ຜູ້ສູບຢາສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ສະໜອງຢາເພີ່ມເຕີມນີໂຄຕີນ( ຢາຂີ້ເຜິ້ງເລີກສູບຢາ ຫລື ເຂົ້າໜົມຄ້ຽວ ) ແຕ່ຜູ້ເປັນພະຍາດຫົວໃຈບໍ່ຄວນໃຊ້.

ນາງໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງໜຶ່ງມາອະທິບາຍວ່າ ມີຜູ້ຊາຍທີ່ມີອາຍຸປະມານ 30 ຄົນໜຶ່ງສູບຢາ 30 ກອກຕໍ່ວັນ ລະດັບ ການຕິດນີໂຄຕີນໄດ້ຄະແນນເຕັມຄື 10 ຄະແນນ ເຄີຍທົດລອງເລີບສູບຢາດ້ວຍຕົນເອງສອງວັນແລ້ວຫລົ້ມເຫລວ ຍາມ ນັ້ນລະດັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເລີກສູບຢາແມ່ນ 60 ຄະແນນ ຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ອັດຕາສຳເລັດການເລີບຢາເປັນ 50 ຄະ ແນນ. ຫລັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມແຜນການແລ້ວ ນາງເຮເລນໄດ້ສະແດງພາບພາກສ່ວນປອດທີ່ເປັນພະຍາດອັກເສບຫລອດ ປອດດ້ວຍການສູບຢາໃຫ້ລາວ ເຮັດໃຫ້ລາວຢ້ານກົວ ແລະ ຕັດສິ້ນໃຈເລີກສູບຢາ ຕໍ່ມາອີກອາທິດໜຶ່ງ ປະລິມານສູບຢາ ໄດ້ລົດລົງ 20 ກອກ.

Back