ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ເລີກສູບຢາໃຫ້ຖືກວິທີ ຢາເຊື່ອຄຳຂີ້ຕົວະກ່ຽວກັບຢາເລີກສູບຢາ

ໃນມໍ່ໆມານີ້ ຂ່າວກ່ຽວກັບອາການແພ້ຢາເລີກສູບຢາຕ່າງໆ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊາວສູບຢາທີ່ຢາກເລີກສູບຢານັ້ນເກີດລັ່ງ ເລໃຈ. ຄວາມຈິງແລ້ວ ໃນເມື່ອພວກເຮົາຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາເຖິງສະມັດຕະພາບການປິ່ນປົວ ແລະ ຄວາມປອດໄຟຂອງ ຢາເລີກສູບຢານັ້ນ ຍິ່ງຈະຕ້ອງສົນໃຈຄວາມຈິງອັນໜຶ່ງຄື “ ການສູບຢານັ້ນຕ້ອງເລີກ ”. ບັນລຸການເລີກສູບຢາໂດຍຜ່ານ ມາດຕະການທີ່ມີວິທະຍາສາດ ປອດໄພ ແລະ ສັກສິດ ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ສູບຢາໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕະຫລອດຊີວິດ.

ກ່ອນໜ້ານີ້ບໍ່ດົນ ກົມຕິດຕາມກວດກາຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບອາຫານ ແລະ ຢຸກຢາອາເມລິກາ (fda)ປະກາດຄຳ ເຕືອນສະຕິ ຢາເລີກສູບຢາວາເລນີຄລິນ (varenicline,ຊື່ການຄ້າ:chantix) ອາດຈະພາໃຫ້ເປັນພະຍາດຈິດອັນ ຮຸນແຮງຊະນິດໜຶ່ງ ຈົນເຖິງຂັ້ນພາໃຫ້ຄົນຂ້າຕົວຕາຍ ແລະ “ຄວາມອາດນີ້ເພີ່ມໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຂາດໄລຍະ”. ຢາເລີກ ສູບຢາໃນຖານະເປັນມາດຕະການສຳຮອງທີ່ຄຳຄັນ ເຖິງປະຈຸບັນໄດ້ມີ 4 ລ້ານຄົນໄດ້ກິນຢາຊະນິດນີ້ແລ້ວ. ຄັນຊັ້ນ ຢາ ເລີກສູບຢາທີ່ເປັນໜ້າຢ້ານກວ່າການສູບຢາແທ້ບໍ່?

ຊຸມປີຜ່ານມາ ທັດສະນະທີ່ສົ່ງເສີມໃນສາກົນຢ່າງຊັກໄຊ້ຄື ການສູບຢາບໍ່ເປັນພຽງຄວາມຊີນເຄີຍຊີວິດຢ່າງດຽວ ທໍ່ນັ້ນ ມັນເປັນບັນຫາການແພດທີ່ຕິດເສບຊຳເຮື້ອຊະນິດໜຶ່ງ ພວກເຮົາຮຽກມັນເປັນ “ ຕິດນີໂຄຕີນ. ” ປະຈຸບັນ ວິທີ ປິ່ນປົວທີ່ມັກໃຊ້ທົ່ວໄປກວ່າໃນສາກົນຄື ຕີລາຄາ ”ການຕິດນີໂຄຕີນ” ຂອງຄົນເຈັບກ່ອນ ແລ້ວອີງໃສ່ຜົນຕີລາຄານຳໃຊ້ ການປິ່ນປົວດ້ວຍຢາເລີກສູບຢາປະສົມກັບການແຊກແຊ່ງຫລາຍຊະນິດ ຕົວຢ່າງຄືການປິ່ນປົວຈິດຕະສາດ ແລະ ການ ປະພຶດ.

ປະຈຸບັນນີ້ ຢາເລີກສູບຢາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ນຳໃຊ້ຢ່າງແຜ່ຫລາຍໃນປະເທດເຮົາ ຕົ້ນຕໍກໍ່ດ້ວຍເຫດໃນຖັນແຖວຊາວ ສູບຢາອັນໃຫຍ່ໂຕມະຫາສານຂອງປະເທດເຮົາ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມປາຖະໜາເລີກສູບຢານັ້ນມີໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ຕາມສະຖິຕິໃຫ້ຮູ້ ວ່າ ໃນປະເທດເອີລົບ ແລະ ອາເມລິກາເໜືອ 70% ຂອງຜູ້ສູບຢາຢາກເລີກສູບຢາ ແລະ ຢູ່ປະເທດເຮົາ ເກືອບ 70% ຂອງຜູ້ສູບຢາບໍ່ເຄີຍໄດ້ຄິດຂຶ້ນເລື່ອງກ່ຽວກັບການເລີກສູບຢາຈັກເທື່ອ. ນອກນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນຜູ້ເລີກສູບຢາທຸກຄົນ ຈົນກະ ທັ້ງແພດທຸກຄົນຍອມຮັບຄວາມເປັນຈິງທີ່ການເລີກສູບຢາຕ້ອງການຢາເລີກສູບຢາ ນີ້ກໍ່ຄືສາຍເຫດສຳຄັນທີ່ການປິ່ນປົວ ດ້ວຍຢາຍາກທີ່ຂະຫຍາຍອອກໄປ ແຕ່ມັນຈະເປັນຄວາມຫວັງໃໝ່ໃນຂະບວນການເລີກສູບຢາທີ່ລຳບາກນີ້.

ຢາເລີກສູບຢາແບ່ງອອກເປັນສາມປະເພດໃຫຍ່

ການປິ່ນປົວດ້ວຍຢາເປັນພາກສ່ວນສຳຄັນໃນການປິ່ນປົວການຕິດຢາສູບ ຕົ້ນຕໍໄດ້ແບ່ງອອກເປັນສອງຊະນິດ: ການປິ່ນປົວທົດແທນນີໂຄຕີນ ແລະ ການປິ່ນປົວທີ່ບໍ່ໄດ້ທົດແທນນີໂຄຕີນ. ການປິ່ນປົວທົດແທນນີໂຄຕີນ(nrt)ຄືສະ ໜອງນີໂຄຕີນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ມາຈາກຢາສູບໃນເມື່ອກ່ອນດ້ວຍຮູບການທີ່ບໍ່ເປັນຢາສູບ ເພື່ອລົດຜ່ອນອາການສົນຂາດນີ ໂຄຕີນຂອງຄົນເຈັບໃນເວລາເລີກສູບຢາ ຍົກສູງອັດຕາສ່ວນສຳເລັດຂອງການເລີກສູບຢາ. ວິທີປິ່ນປົວທົດແທນທີ່ບໍ່ເປັນ ນີໂຄຕີນຕົ້ນຕໍແມ່ນໝາຍເຖິງຢາບູໂປຣປີໂອນ ຮີໂດຣໂຄລຣິດ Bupropion hydrochloride ແລະ ຢາຈານຕິກສ໌  chantix . ຢາບູໂປຣປີໂອນ ຮີໂດຣໂຄລຣິດ Bupropion hydrochlorideເປັນຢາຕ້ານຊຶມເສົ້າຊະນິດໜຶ່ງ ມີປະສິດທິ ພາບອັນແນ່ນອນໃນການປິ່ນປົວຕໍ່ການເລີກສູບຢາ.

ໃນຂະບວນການນຳໃຊ້ຢາບູໂປຣປີໂອນ ຮີໂດຣໂຄລຣິດ Bupropion hydrochloride ເປັນຢາຕ້ານຊຶມເສົ້າໄດ້ ປະກົດມັນມີບົດບາດຊ່ວຍຜູ້ສູບຢາລີກສູບຢາ. ຜົນຂອງການເລີກສູບຢາຂອງຢາບູໂປຣປີໂອນ ຮີໂດຣໂຄລຣິດ Bupropion hydrochlorideລະລາຍຊ້າແມ່ນແນ່ນອນສົມຄວນ ໂດຍສະເພາະຕໍ່ຄົນເຈັບຂຶມເສົ້າທີ່ປະກົດຂຶ້ນໃນຂະ ບວນການເລີກສູບຢາ ຫາກໃຊ້ປະສົມກັບ nrt ປະສິດທິພາບໃນການປິ່ນປົວຍິ່ງເດັ່ນຊັດກວ່າເກົ່າ. ຜູ້ທີ່ມີປະຫວັດເຄີຍ ເປັນພະຍາດບ້າໝູຫ້າມໃຊ້ ຜູ້ຣັບປະທານອາຫານບໍ່ເປັນປົກກະຕິຕ້ອງລະວັງ. ອາການຄຽງຂ້າງຂອງຢາບູໂປຣປີໂອນ ຮີໂດຣໂຄລຣິດ Bupropion hydrochloride ຄື ນອນບໍ່ຫລັບ ປາກແຫ້ງຄໍແຫ້ງ.

ຈຸດປະສົງຂອງການປິ່ນປົວທົດແທນນີໂຄຕີນຄືທົດແທນທາດນີໂຄຕີນສ່ວນໜຶ່ງໃນຢາສູບ ລົດຜ່ອນອາການສົນທີ່ ເກີດຈາກການເລີກສູບຢາ. ຫລັງຈາກນຳໃຊ້ແລ້ວອາດຈະປະກົດມີອາການສະເພາະຄົນຄື: ອາການຈິດໃຈ ອັດຕາເກີດ <10% ຕົວຢ່າງຄື ກະວົນກະວາຍ ມັກຕື່ນເຕັ້ນ ຫງຸດຫງິດ ເຄັ່ງຕຶງ ອຸກອັ່ງ. ອາການເສັ້ນປະສາດ ອັດຕາເກີດ<1% ຕົວ ຢ່າງຄື ຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ເປັນປົກກະຕິ ການສຳຜັດລົດຕິດຂັດ ສາຍຕາຕັດຂັດ. ແລະ ມີອາການລະບົບເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈ ແລະ ອື່ນໆ.

ຜົນຈາກການບົ່ງມະຕິພະຍາດ ແລະ ການປິ່ນປົວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ສະແດງວ່າ ຢາຈານຕິກສ໌ chantix ປິ່ນປົວການຕິດຢາສູບດີກວ່າຢາທີ່ມີໃນປະຈຸບັນຫລາຍ. ລັກສະນະພິເສດທີ່ຕື່ນເຕັ້ນຂອງຢາຊະນິດນີ້ສາມາດ ລົດຜ່ອນຄວາມຢາກຕໍ່ຢາສູບ ແລະ ອາການສົນຈາກການເລີກສູບຢາຂອງຜູ້ສູບຢາ. ນອກຈາກນີ້ ລັກສະນະພິເສດທີ່ ຕ້ານທານຂອງມັນຍັງສາມາດລົດຜ່ອນຄວາມຮູ້ສຶກສຸກໃນເວລາສູບຢາ ແລ້ວກໍ່ມີບົດບາດໃນການເລີກສູບຢາ. ຜົນການ ຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະແດງວ່າ ຢາຈາກຕິກສ໌ດີກວ່າຢາບູໂປຣປີໂອນ ຮີໂດຣໂຄລຣິດ Bupropion hydrochloride ແລະ ຢາ ປອບໃຈ. ອັດຕາການເລີກສູບຢາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແຕ່ 9-12 ອາທິດແມ່ນ 44.4% 29.5% ແລະ 17.7%.

ຄວນຕິດຕາມອາການແພ້ຢ່າງໃກ້ຊິດ

ການລາຍງານຂ່າວທີ່ໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງອາການແພ້ຢາໃນມໍ່ໆມານີ້ຕົ້ນຕໍແມ່ນສຸ່ມໃສ່ອາການຈິດໃຈ ແລະ ເສັ້ນປະ ສາດ ຕົວຢ່າງຄືຊຶມເສົ້າ ຂ້າຕົວຕາຍ ແລະ ອື່ນໆ. ບໍ່ວ່າຈະມີບົດບາດສຳຮອງໃນການປິ່ນປົວຫລືບໍ່ ຂະບວນການເລີກສູບ ຢານີ້ເອງກໍ່ຢູ່ເປັນຄູ່ກັບອາການຂາດນີໂຄຕີນເລື້ອຍໆ ກໍ່ຄືພະຍາດຈິດທີ່ເຄີຍມີນັ້ນໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວໃນແງ່ຮ້າຍອີກ.

ທັດສະນະທົ່ວໄປໃນປະຈຸບັນຄື ຢາເຫລົ່ານີ້ສາມາດຊ່ວຍຄົນເຈັບເລີກສູບຢາຢ່າງສັກສິດ ລົດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ເກີດພະຍາດທີ່ເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍຕ່າງໆຂອງກຸ່ມຄົນສູບຢາ. ເພື່ອຊ່ວຍຊາວສູບຢາເລີກສູບຢາໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າອີກ ແພດ ແລະ ຄົນເຈັບລ້ວນແຕ່ຄວນຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດຕໍ່ອາການແພ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກຢາ.

Back