ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະແດງວ່າ ການພົວພັນໃນການຄົບຄ້າສະມາຄົມຈະກະທົບເຖິງການເລີກສູບຢາ

ຜົນການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຫລ້າສຸດລາຍໜຶ່ງໄດ້ຊີ້ອອກວ່າ ມະນຸດເປັນສັດທີ່ເປັນພັກພວກ ເຖິງແມ່ນໃນຍາມເລີກຄວາມ ຊີນເຄີຍທີ່ບໍ່ດີນັ້ນກໍ່ເໝືອນກັນ. ຜົນການຄົ້ນຄວ້າລາຍນີ້ໄດ້ສະແດງວ່າ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສາຍພົວພັນການຄົບຄ້າສະມາຄົມ ໂດຍກົງລວມມີຄູ່ຊີວິດ ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ ແລະ ເພື່ອນ ຫລື ຈະເປັນສາຍພົວພັນການຄົບຄ້າສະມາຄົມທາງອ້ອມ ລ້ວນ ແຕ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຕໍ່ການເລີກສູບຢາ. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ໄດ້ປະກົດວ່າ ການເລີກສູບຢາຈະພາໃຫ້ເກີດປະກົດ ການໂດມີໂນຂຶ້ນ: ພໍມີຜູ້ໜຶ່ງເລີກສູບແລ້ວ ຜູ້ທີ່ຢູ່ອ້ອມແອ້ມຂອງເຂົາ ຫລື ຂອງນາງກໍ່ເລີກຕາມໆກັນ.

ທ່ານ ຈາມສ໌ ເຟົາເລີ ຮອງສາດສະດາຈານວິທະຍາສາດການເມືອງມະຫາວິທະຍາໄລລັດກາລີໂຟເນຍນະຄອນ ຊານເດຍໂກ ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ຮ່ວມມືການຄົ້ນຄວ້ານີ້ ທ່ານໄດ້ບອກກັບວາລະສານ Medscape ວ່າ: “ ການປະ ກອບສ່ວນອັນພົ້ນເດັ່ນຂອງການຄົ້ນຄວ້າອັນນີ້ຄືພວກເຮົາໄດ້ຄົ້ນພົບຜູ້ເລີກສູບຢາບໍ່ຢາກເລີກສູບຢາຄົນດຽວ ພວກເຂົາ ແຮ່ງຈະມີທ່າອຽງເລີກສູບຢາກັບຄົນໝູ່ໜຶ່ງ. ”

ຜົນການຄົ້ນຄວ້າອັນນີ້ໄດ້ປະກາດຢູ່ວາລະສານການແພດ《ອັງກິດໃໝ່》ທີ່ລົງພິມໃນວັນທີ 22 ເດືອນ 5 ນັ້ນ

ມະຫາວິທະຍາໄລລັດກາລີໂຟເນຍນະຄອນຊານເດຍໂກ ແລະ ພະແນກວິທະຍາສາດການແພດມະຫາວິທະຍາ ໄລຮາວາດໄດ້ຄົ້ນຄວ້າສະເພາະການພົວພັນລະຫວ່າງການສູບຢາກັບສາຍສຳພັນການຄົບຄ້າສະມາຄົມ. ພວກເພິ່ນໄດ້ ຄົ້ນຄວ້າຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ອາຍຸເກີນ 21 ປີຈຳນວນ 12067 ຄົນ ເປົ້າໝາຍການຄົ້ນຄວ້າເຫລົ່ານີ້ລ້ວນແຕ່ເປັນລູກຫລານຂອງ ຄົນທີ່ເຄີຍເປັນເປົ້າໝາຍການຄົ້ນຄວ້າພະຍາດຫົວໃຈທີ່ເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ປີ 1948 ນັ້ນ ບວກກັບເພື່ອນ ແລະ ຕານ່າງການ ຄົບຄ້າສະມາຄົມຂອງພວກເຂົາ. ໃນຕານ່າງການຄົບຄ້າສະມາຄົມນີ້ ມີ 53228 ຄອບຄົວ ກໍ່ຄືສາຍສຳພັນສັງຄົມຂອງ ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການຄົ້ນຄວ້າ ຄິດສະເລ່ຍຜູ້ເປົ້າໝາຍຂອງການຄົ້ນຄວ້າຄົນໜຶ່ງ ໄດ້ຂະຫຍາຍຄົນທີ່ຢູ່ໃນວົງການຄົບ ຄ້າສະມາຄົມອອກມາ 10.4 ຄົນ.

ໃນໄລຍະຄົ້ນຄວ້າທີ່ເປັນເວລາ 30 ກວ່າປີນັ້ນ ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ສູບຢ່າແຕ່ 40-49 ໄດ້ລົດລົງແຕ່ 65.9% ໃນເມື່ອກ່ອນ ເຖິງ 22.3% ໃນປະຈຸບັນ. ທັງນີ້ໄດ້ເປັນເອກະພາບກັບລະດັບສະເລ່ຍຂອງຈຳນວນຄົນສູບຢາທົ່ວປະເທດ.

ວົງການຄົບຄ້າສະມາຄົມທີ່ສະໜິດສະໜົມນັ້ນສາມາດຈະຮັບປະກັນການປະຕິບັດການເລີກສູບຢາຢ່າງມີຄວາມ ແນ່ນອນສູງ. ຕົວຢ່າງຄື ເມື່ອຜູ້ໜຶ່ງໃນສອງຜົວເມຍມີຜູ້ໜຶ່ງເລີກສູບຢາ 67% ຂອງອີກຜູ້ໜຶ່ງ(95% CI, 59–73)ກໍ່ຈະ ເລີກສູບຢາ. ໃນໝູ່ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ ຫາກມີຜູ້ໜຶ່ງເລືອກສູບຢາ 25% ຂອງຄົນອື່ນ(95%CI, 14–35) ກໍ່ຈະເລີກສູບຢາ. ໃນໝູ່ເພື່ອນ ຫາກມີຜູ້ໜຶ່ງເລີກສູບຢາ 36% ຂອງເພື່ອນຂອງເຂົາ ຫລື ຂອງນາງ (95%CI, 12–55) ກໍຈະເລີກສູບຢາ.

ທ່ານດຣ ເຟົາເລີໄດ້ເວົ້າວ່າ ສາຍສຳພັນທາງອ້ອມທີ່ໜາແໜ້ນກໍ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບແກ່ການເລີກຢາສູບ. ຄວາມ ສ່ຽງກາຍເປັນຜູ້ສູບຢາດ້ວຍຜົນກະທົບຈາກເພື່ອນຂອງເພື່ອນຄົບຄ້າສະມາຄົມ(ໜ້າຊັ້ນ 2 ຊັ້ນ)ເຖິງ 29% ຄວາມສ່ຽງ ກາຍເປັນຜູ້ສູບຢາດ້ວຍຜົນກະທົບຈາກເພື່ອນຂອງເພື່ອນຂອງເພື່ອນຄົບຄ້າສະມາຄົມ( ໜ້າຊັ້ນ 3 ຊັ້ນ )ເຖິງ 11%. ທ່ານຍັງໄດ້ສະແດງຕໍ່ໄປວ່າ: “ ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດເຫັນພີ່ນ້ອງ ຫລື ເພື່ອນຂອງທ່ານຈະສົ່ງອິດທິພົນ ໃຫ້ທ່ານທໍ່ນັ້ນ ເພື່ອນຂອງເພື່ອນຂອງທ່ານ ຈົນເຖິງຂັ້ນເພື່ອນຂອງເພື່ອນຂອງເພື່ອນຂອງທ່ານກໍ່ຈະສົ່ງອິດທິພົນແກ່ ທ່ານ.” “ຄົນທີ່ຢູ່ໄກຈາກໄປເຖິງຫລາຍຮ້ອຍກິໂລແມັດສາມາດຈະສົ່ງອິດທິພົນແກ່ທ່ານເໝືອນກັບເພື່ອນທີ່ຢູ່ຂ້າງ ບ້ານ.” ທ່ານດຣ ເຟົາເລີໄດ້ປຽບປະກົດການນີ້ເປັນປະກົດການໂດມີໂນ. ເມື່ອມີຜູ້ໜຶ່ງເລີ່ມຕົ້ນເລີກສູບຢາ ຈະອິດທິພົນ ເຖິງອີກຜູ້ໜຶ່ງ ແລ້ວກໍ່ສົ່ງອິດທິພົນເຖິງອີກຜູ້ໜຶ່ງຕໍ່ໆໄປ…..

ການສຶກສາອົບຮົມໄດ້ມີບົດບາດພົ້ນເດັ່ນ. ຫາກຄົນຜູ້ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຄົ້ນຄວ້າຢ່າງໜ້ອຍໄດ້ຮັບການສຶກສາມະ ຫາວິທະຍາໄລຊັ້ນໜຶ່ງ ແລະ ຄົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງເຂົາ ຫລື ນາງມີການເລີກສູບຢາແລ້ວ ຄວາມສ່ຽງສູບຢາຂອງເຂົາ ຫລື ນາງກໍ່ລົດລົງ 57% (95% CI, 29–75). ທ່ານດຣ ເຟົາເລີໄດ້ຢືນຢັນວ່າ “ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາບໍ່ພຽງແຕ່ມີອິດທິ ພົນໃຫຍ່ກວ່າທໍ່ນັ້ນ ກໍ່ມັກຮັບເອົາອິດທິພົນຂອງຄົນຢູ່ຄຽງຂ້າງເໝືອນກັນ,” ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າຕື່ມອີກວ່າ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການສຶກ ສາສາມາດສະແດງຄວາມຄິດພວກເຂົາໄດ້ດີກວ່າຜູ້ອື່ນ ກໍ່ຊ່າງຮັບເອົາຄວາມເຫັນຂອງຄົນອື່ນເໝືອນກັນ.

ທ່ານດຣ ເຟົາເລີເວົ້າວ່າ ດ້ວຍເຫດປະຈຸບັນຜູ້ສູບຢາສ່ວນຫລາຍໄດ້ໂຮມກັນຢູ່ໃນວົງການທີ່ຈຸ້ມເຂົ້າກັນ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໃກ້ກັບພວກເຂົາ ແລະ ໃຫ້ພວກເຂົາເປັນເຈົ້າການເລີກສູບຢາ. “ ເມື່ອພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນກິດຈະກຳ ເຄື່ອນໄຫວສຸຂະພາບສາທາລະນະຊົນຂອງການເລີກສູບຢາ ພວກເຮົາກໍ່ຕ້ອງການຊອກຫາແບບຢ່າງໃນກຸ່ມຄົນທີ່ນ້ອຍ ສົມຄວນເພື່ອດັດແປງຄວາມຊີນເຄີຍຂອງພວກເຂົາ.”

ທ່ານດຣ ເຟົ້າເລີ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງເພິ່ນກຳລັງຄົ້ນຄວ້າຈະເຮັດແນວໃດນຳໃຊ້ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງ ການເລີກສູບຢາເຂົ້າໃນການເລີກຄວາມຊີນເຄີຍບໍ່ດີອື່ນໆ ຕົວຢ່າງຄືເລີກຢາເສບຕິດ ເລີກດື່ມເຫລົ້າ.

Back