ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ເລີກສູບຢາດ້ວຍການອົມຊີງລະງັບ ”ແງ້ນປາກ”

“ເລີກສູບຢາມັນງ່າຍ ເຮົາເອງກໍ່ເລີກສູບຢາເລື້ອຍໆ.” ເມື່ອມີຄົນຕັກເຕືອນໃຫ້ລາວເລີກສູບຢາ ທ່ານເຫີ ທີ່ປະຕິບັດງານຢູ່ທີ່ສື່ມວນ ຊົນແຫ່ງໜຶ່ງນະຄອນກວາງໂຈວມັກຈະເອົາຄຳເວົ້າທີ່ໜ້າອຶດອັດນີ້ມາຫລີກລ່ຽງ.

“ການເລີກສູບຢາບໍ່ມີຢາວິເສດ” ທ່ານຊູລີ້ຫລີນ ຫົວໜ້າພະແນກຫາຍໃຈໂຮງໝໍແພດແຜນຈີນນະຄອນກວາງໂຈວ ເວົ້າວ່າ “ ມີແຕ່ຈາກດຳເນີນການປິ່ນປົວຕໍ່ຮ່າງກາຍ ຈິດຕະສາດ ແລະ ອາການທັງສາມດ້ານແບບຄົບວົງຈອນ ຈຶ່ງສາ ມາດໄດ້ຮັບຜົນຢ່າງເດັ່ນຊັດ. ໃນນັ້ນ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດແມນຂຶ້ນກັບຄວາມຕັດສິ້ນໃຈຂອງຜູ້ເລີກສູບຢານັ້ນເອງ.”

ຈະເລີກສູບຢາຍາມໃດກໍ່ບໍ່ຊັກຊ້າ

ເຖິງວ່າພິດຂອງຢາສູບຂ້ອນຂ້າງຈະອ່ອນ ແລະ ເສື່ອຍຊ້າກໍ່ຕາມ ແຕ່ພິດຢາສູບເອງຈະບໍ່ສະສົມໄວ້ໃນຮ່າງກາຍ. ທ່ານຊຸລີ້ຫລີນເວົ້າວ່າ ຫາກແມ່ນເລີກຢາສູກ ເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ຍາມໃດກໍ່ບໍ່ຊັກຊ້າ. ດັ່ງນັ້ນ ຈະຢຸດສູບຢາຍາມໃດ ຍາມນັ້ນ ຮ່າງກາຍກໍ່ເລີ່ມຕົ້ນບໍ່ຮັບການທຳລາຍຈາກຢາສູບອີກ. ຕົວຢ່າງຄື ຄົນຜູ້ນຶ່ງສູບຢາເປັນເວລາ 10 ປີ ທັງນີ້ຈະທຳລາຍ ຕໍ່ພາກສ່ວນປອດຢ່າງແນ່ນອນ ແຕ່ຫາກລາວຢຸດການສູບຢາໂລດ ການທຳລາຍຕໍ່ພາກສ່ວນປອດນັ້ນຈະບໍ່ໜັກເຂົ້າອີກ. ບໍ່ວ່າທ່ານໄດ້ສູບຢາເປັນເວລາດົນປານໃດແລ້ວ ເມື່ອທ່ານຢຸດການສູບຢາ ເກືອບທຸກຄວາມອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບນັ້ນ ກໍ່ເລີຍລັດຕ່ຳລົງ. ຕົວຢ່າງຄື: ອັດຕາການເປັນພະຍາດຫົວໃຈຂອງທ່ານຈະລົດລົງຢ່າງໄວວາ. ຫລັງຈາກຢຸດສູບຢາເປັນ ເວລາ 5 ປີ ຄວາມສ່ຽງທີ່ຕາຍໄວທີ່ກ່ຽວພັນກັບພະຍາດທີ່ກ່ຽວພັນກັບການສູບຢານັ້ນ ເກືອບຈະລົດລົງເຄິ່ງໜຶ່ງ. ຜ່ານໄລ ຍະຢຸດສູບຢາເປັນເວລາ 15 ປີ ຄວາມສ່ຽງດັ່ງກ່າວນີ້ກໍ່ໄດ້ຫາຍໄປຢ່າງສິ້ນເຊິ່ງ.

ມີຊາວສູບຢາບາງເທື່ອຈະມີປະສົບການຄືແນວນີ້: ຫລັງຈາກເລີກສູບຢາໄລຍະໜຶ່ງແລ້ວ ປະກົດຮ່າງກາຍຕົນເອງ ມີຮອງຮອຍບໍ່ສະບາຍເກີດຂຶ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ມີບາງຄົນກໍ່ເລີຍເຫັນວ່າ ສູບຢາໄດ້ຕິດຢາສູບແລ້ວຈຶ່ງບັງຄັບເລີບສູບຢາ ພັດບໍ່ມີ ຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບ. ຄວາມຈິງແລ້ວ ທັດສະນະນີ້ແມ່ນບໍ່ມີຫລັກຖານດ້ານວິທະຍາສາດ. ເມື່ອການສູບຢາໄດ້ກາຍເປັນ ຄວາມຊີນເຄີຍທີ່ຢ່າງຖອນຕົວບໍ່ອອກຂອງຊາວສູບຢາແລ້ວ ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໄລຍະສັ້ນຫລັງຈາກເລີກສູບຢາ ແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ທຳມະດາ ປຽບເໝືອນຄົນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ຊີນເຄີຍກິນເຂົ້າດ້ວຍໄມ້ຖູ່ແລ້ວ ພັດໃຫ້ລາວໃຊ້ມີດສ້ອມ ສ່ວນຫລາຍ ອາດຈະແມ່ນຄວາມບັງເອີນອັນໜຶ່ງ ແມ່ນມາຈາກສາຍເຫດອື່ນ ບໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບການເລີກສູບຢາ. ວິທະຍາສາດ ໄດ້ພິສູດວ່າ ດື່ມນ້ຳສຸກໃຫ້ຫລາຍ ການຫລິ້ນກິລາ ແລະ ອື່ນໆລ້ວນແຕ່ສາມາດເລັ່ງຈັງຫວະຄວາມໄລການຖ່າຍເທຂອງ ຮ່າງກາຍ ມີບົດບາດລະບາຍພິດຢາສູບ.

ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງການເລີກສູບຢາຄື ”ຄວາມຢາກໃນໃຈ” ຫາຍໄປຍາກ

ປະຈຸບັນ ຜະລິດຕະພັນຢຸກຢາ ແລະ ວີທິການປິ່ນປົວດ້ານການເລີກສູບຢາແມ່ນໄດ້ປະກົດຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຂາດສາຍ. ຕົວຢ່າງຄື ການເລີກສູບຢາດ້ວຍເຕັກນິກລັງສີໄລເຊີ ວິທີເລີກສູບຢາແບບລົດລົງຕາມລຳດັບ ວິທີເລີກສູບຢາທົດແທນນີ ໂຄຕີນ ແລະ ອື່ນໆ. ໃນແພດແຜນຈີນກໍ່ມີຕຳລາເລີກສູບຢາຈຳນວນໜຶ່ງ ຕົວຢ່າງຄື ແກງເລີກສູບຢາ ຊາເລີກສູບຢາ ເຫລົ້າບອງຢາເລີກສູບຢາ ແລະ ອື່ນໆ.

ຕໍ່ເລື່ອງນີ້ ທ່ານຊູລີ້ຫລີນເຫັນວ່າ ວິທີດັ່ງກ່າວນີ້ບໍ່ແມ່ນເໝາະກັບທຸກຄົນ ຄວນອີງໃສ່ສະພາບເປັນຈິງຂອງຕົນ ເລືອກເອົາ. ເວົ້າສຳລັບຜູ້ເລີກສູບຢາແລ້ວ ສຳຄັນແມ່ນໃຫ້ທຳການແນະນຳທາງຈິດຕະສາດ ລົບລ້າງການຕິດຢາທາງ ຈິດຕະສາດ ກໍ່ຄືອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ”ຄວາມຢາກໃນໃຈ”.

ຊາວສູບຢາສ່ວນຫລາຍລ້ວນແຕ່ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງນີ້: ສອງມື້ສາມມື້ບໍ່ສູບຢາກໍ່ບໍ່ເປັນຫຍັງ ສາມາດອົດທົນໄດ້ ແຕ່ໃຫ້ປະຕິບັດໄດ້ບໍ່ສູບຢາເປັນເວລາຍາວອອກໄປອີກນັ້ນ ມັນກໍ່ຫຍຸ້ງຍາກເລີຍ.

ຊາວສູບຢາບາງສ່ວນດ້ວຍເຫດຄວາມກົດດັນຂອງວຽກງານໃຫຍ່ ເອົາການສູບຢາມາລົບລ້າງຄວາມອຸກອັ່ງ ລົດ ຜ່ອນຄວາມກົດດັນ ໄດ້ຮັບບັນດານໃຈ ບາງຄົນແມ່ນອາໄສການສູບຢາມາຊູກຳລັງ ຍັງມີຄົນບາງສ່ວນຍາມເຫງົາແມ່ນ ເອົາການສູບຢາມາຂ້າເວລາ. ການສູບຢາກໍ່ໄດ້ກາຍເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນຊີວິດຂອງຄົນເປັນຈຳນວນຫລວງ ຫລາຍ ເຖິງແມ່ນວ່າມີຄົນບາງຄົນຢາກຈະເລີກສູບຢາ ແຕ່ໃນການ ”ສູບຢາເປັນສະໄໝນິຍົມ ໃຫ້ສູບຢາແມ່ນມາລະຍາດ” ແລະ ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ມີການບັງຄັບອື່ນໆນັ້ນ ການເລີກສູບຢາແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ນີ້ຄືສາຍ ເຫດທີ່ການເລີກສູບຢາບໍ່ສາມາດໂບກທຸງຕໍ່ໄປ ຂອງຊາວສູບຢາເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍທີ່ໄດ້ຕັດສິ້ນໃຈເລີກສູບຢາ ນັ້ນ.

ຕາມປະສົບປະການໃນການບົ່ງປະຕິ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດ ພາຍຫລັງຟື້ນຄືນເປັນປົກກະຕິແລ້ວ ພາຍໃນສອງ ສາມປີ ອັດຕາການສູບຢາຄືນໃໝ່ຂອງຊາວສູບຢາທີ່ເປັນພະຍາດນັ້ນເກືອບເຖິງຮ້ອຍເປີເຊັນ ຈົນເຖິງຂັ້ນຜູ້ທີ່ເປັນພະ ຍາດມະເຮັງບໍ່ກໍ່ບໍ່ມີການຍົກເວັ້ນ. ຕາມສະຖິຕິໄດ້ຮູ້ວ່າ ສະເລ່ຍຊາວສູບຢາທຸກ 5 ຄົນ ປະມານມີ 4 ຄົນຢາກເລີກສູບ ຢາ ແລະ ໃນ 4 ຄົນທີ່ຢາກເລີກສູບຢານີ້ ຢ່າງຫລາຍຈະມີພຽງແຕ່ 1 ຄົນສາມາດເລີກສູບຢາສຳເລັດຜົນ. ຖ້າຊອກຫາ ສາຍເຫດຂອງມັນນັ້ນ ກໍ່ຄື ການຕິດຢາທາງຈິດຕະສາດຂອງຊາວສູບຢາໃຫຍ່ເກີນໄປ ທຳການປະພຶດສູບຢາຢ່າງຮູ້ຕົວ ຫລື ບໍ່ຮູ້ຕົວສະເໝີ.

ທ່ານຊູລີ້ຫລິນໄດ້ເວົ້າວ່າ ປະຈຸບັນແພດແຜນຈີນບໍ່ມີຕຳລາຢາ ແລະ ວິທີທີ່ງ່າຍໆທີ່ສາມາດເລີກສູບຢ່າງສັກສິດທີ່ ສຸດ. ການເລີກສູບຢາຂອງແພດແຜນຈີນ ສ່ວນຫລາຍຈະຈາກຈິດຕະສາດ ຮ່າງກາຍ ແລະ ອາການທັງສາມດ້ານຂອງ ຊາວສູບຢາມາຕີລາຄາແບບສັງລວມ ອີງໃສ່ສະພາບທີ່ແຕກຕ່າງກັນວາງແຜນປິ່ນປົວທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕໍ່ຊາວສູບຢາທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ. ແພດແຜນຈີນໄດ້ພິຖີພິຖັນໃນດ້ານການສົມດຸນບວກລົບຂອງຮ່າງກາຍ ທຳຄວາມສະອາດອະໄວຍະວະ ຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍ.

ໃນຂະບວນການເລີກຢາສູບ ການແນະນຳທາງດ້ານຈິດຕະສາດນັ້ນເປັນສິ່ງສຳຄັນ ການປິ່ນປົວດ້ວຍຢານັ້ນມີບົດ ບາດສຳຮອງເທົ່ານັ້ນ ສຳຄັນແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຕັດສິ້ນໃຈເລີກສູບຢາຂອງຊາວສູບຢານັ້ນເອງ. ມີແຕ່ຕົນເອງໄດ້ເຂົ້າໃຈ ຕໍ່ໄພອັນຕະລາຍຂອງການສູບຢາຢ່າງພຽງພໍແລ້ວ ເຂົ້າໃຈວ່າການເລີກຢາສູບມັນຮີບດ່ວນທີ່ສຸດແລ້ວ ຈຶ່ງມີຄວາມອາດ ສາມາດທີ່ຈະເລີກສູບຢາໄດ້. ສຳລັບພວກຊາວສູບຢາທີ່ຈິດໃຈບໍ່ເດັດດ່ຽວໜຽວແໜ້ນນັ້ນ ຫາກຢາກເລີກສູບຢາ ສາມາດ ໃຫ້ສ້າງເງື່ອນໄຂທາງພາວະວິໄສທີ່ບໍ່ມີໂອກາດຈະໄດ້ສູບຢາໃຫ້ຕົນເອງ. ຕົວຢ່າງຄື ເວລາຂີ່ລົດ ຫລື ຢູ່ສະຖານທີ່ສາທາ ລະນະໃຫ້ພະຍາຍາມຢູ່ບ່ອນທີ່ຫ້າມສູບຢາ.

ແນ່ນອນ ເຖິງວ່າການແນະນຳທາງດ້ານຈິດຕະສາດເປັນວິທີສຳຄັນໃນການເລີກສູບຢາກໍ່ຕາມ ແຕ່ການປິ່ນປົວສຳ ຮອງສ່ວນໜຶ່ງນັ້ນກໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ. ມີແພດບາງຄົນຈະໃຫ້ຊາວສູບຢາໃນຍາມຢາກສູບຢາອົມແຜ່ນຂີງ ຫລື ຂອງປະ ເພດຜັກກ້ານກ່ຳ ນີ້ກໍ່ຄືລົບລ້າງ ”ແງ້ນປາກ” ຂອງຊາວສູບຢາ.

ເມື່ອຊາວສູບຢາເກີດຄວາມຢາກຈະສູບຢານັ້ນ ສາມາດທົດລອງໃຫ້ກິນຂອງທີ່ມີລົດເຂັ້ມຂຸ້ນໃດມາກະຕຸກເສັ້ນປະ ສາດ ຕົວຢ່າງຄືຫຍ້ຳເຂົ້າໜົມຄ້ຽວທີ່ບໍ່ມີນ້ຳຕານ ແລະ ອື່ນໆ ພະຍາຍາມບໍ່ໃຫ້ປາກຂອງຕົນຢຸດ. ດົນຕາມດົນ ການຕິດ ຢາຂອງຊາວສູບຢາກໍ່ຈະຄ່ອຍໆລົດຕ່ຳລົງ ການຕິດຢານັ້ນກໍ່ຈະຫາຍໄປຊັກໄຊ້.

ເຄັດລັບນ້ອຍໆສ່ວນຕົວຂອງການເລີກສູບຢາ

ຊາວສູບຢາທັງໄດ້ເລີກສູບຢາພາຍໃຕ້ການແນະນຳຂອງແພດ ກໍ່ສາມາດທົດລອງເລີກດ້ວຍຕົນເອງ. ແຕ່ການທົດ ລອງນີ້ຈະດຳເນີນຢ່າງໃດ?

ກ່ອນອື່ນ ໃຫ້ວິໄຈຄວາມຊີນເຄີຍການສູບຢາຂອງທ່ານ ໃຫ້ເສຍເວລານານເປັນສອງສາມອາທິດໄປຄົ້ນຄວ້າ ເຊິ່ງ ວິໄຈວ່າຍາມໃດ ແລະ ດ້ວຍເຫດໃດທ່ານຕ້ອງການສູບຢາ ເຮັດແນວນີ້ ຈຶ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ລະວັງຕໍ່ຢາສູບທຸກ ຄຳທີ່ທ່ານໄດ້ສູບ ແລະ ມີຜົນດີຊ່ວຍທ່ານສູບຢາ.

ຈາກນັ້ນ ໃຫ້ຕັດສິ້ນໃຈເລີກສູບຢາຢ່າງເດັດຂາດ. ໃຫ້ຂຽນເຫດຜົນທັງໝົດທີ່ທ່ານຕ້ອງການສູບຢາອອກມາ ໃນ ນັ້ນ ລວມມີຜົນດີຫຍັງແດ່ຫລັງຈາກໄດ້ເລີກສູບຢາ. ຕົວຢ່າງຄື: ຫລັງຈາກເລີກສູບຢາແລ້ວເວລາກິນຂອງກິນສາມາດຊິມ ໄດ້ລົດຊາດຂອງກິນຢ່າງໄວວາ ຕອນເຊົ້າຈະບໍ່ໄອອີກ ແລະ ອື່ນໆ. ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະປະຕິບັດນັ້ນ ຄວນໃຫ້ທ່ານເຊື່ອໝັ້ນ ວ່າ ການເລີກສູບຢານັ້ນເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າທົດລອງ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ ໃຫ້ຢືນຢັນຜົນງານເລີກສູບຢາຂອງຕົນເລື້ອຍໆ. ຕົວຢ່າງຄື ສາມາດໝາຍວັນໜຶ່ງໄວ້ເທິງປະຕິທິນ ປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ເຖິງວັນນັ້ນບໍ່ສູບຢາຢ່າງສົມບູນ. ຫາກສະມາຊິກຄອບຄົວ ຫລື ເພື່ອນດີສາມາດປະຕິບັດຮ່ວມກັບທ່ານ ເລີກສູບຢາໃນໄລຍະເວລາດຽວກັນ ໃນວັນເວລາທີ່ລຳບາກທີ່ສຸດຂອງໄລຍະວັນທຳອິດຂອງການເລີກສູບຢາໄດ້ສະໜັບ ສະໜູນນຳກັນ ຕໍ່ຕ້ານກັບການແງ້ນຢາ ແມ່ນມີຜົນດີທີ່ສຸດຕໍ່ການສູບຢາ. ນອກຈາກນີ້ ການປະກາດຕົນເອງຈະເລີກສູບ ຢາຕໍ່ທຸກຄົນດ້ວຍຮູບການທີ່ເລື່ອງເລັກທຳເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ ກໍ່ມີຜົນດີແກ່ການເລີກສູບຢາຢ່າງແທ້ຈິງ ທັງນີ້ສາມາດກາຍ ເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າເອກອ້າງທະນົງທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ທໍ້ຖອຍໃນເວລາຈິດໃຈບໍ່ໜຽວແໜ້ນ.

ໄລຍະລຳບາກຂອງການເລີກສູບຢາໃນທຳອິດນັ້ນ ໃຫ້ພະຍາຍາມນຳໃຊ້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ສາມາດທົດແທນຢາ ສູບ ຕົວຢ່າງຄືຫຍ້ຳເຂົ້າໜົມຄ້ຽວທີ່ບໍ່ມີນ້ຳຕານ ອົມແຜ່ນຂີງ ແລະ ອື່ນໆ. ຫາກນີ້ວມືບໍ່ຈັບກອກຢາຈະຮູ້ສຶກເຫງົານັ້ນ ກໍ່ ໃຫ້ຈັບສໍດຳ ຫລື ປາກກາດ້າມໜຶ່ງ.

ໃຫ້ຮຽນຮູ້ຄວາມສະເຫວີຍຄວາມສຸກທີ່ບໍ່ຕ້ອງສູບຢາ. ຕົວຢ່າງຄື ບໍ່ສູບຢາອາທິດໜຶ່ງ ກໍ່ສາມາດປະຢັດເງິນສິບ ກວ່າ ຫລື ຫລາຍສິບຢວນ. ທ່ານສາມາດເອົາເງິນທີ່ຈະໄປຊື້ຢາສູບນັ້ນ ໄປຊື້ເອົາຂອງທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດຊື້ເອົາໃນເມື່ອ ກ່ອນ ເພື່ອເປັນຄ່າບຳເໜັດໃຫ້ຕົນເອງ.

ຄວາມເຂົ້າຜິດໃຫຍ່ທັງສາມ

ມີຜູ້ຄົນເປັນຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຜິດພາດຕໍ່ການເລີກສູບຢາ ທັງນີ້ກໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໜັກຕໍ່ ການສຳເລັດການເລີກສູບຢາ.

1. ເລີກສູບຢາຍາດທີ່ຈະສຳເລັດທີ່ສຸດ. ການເລີກສູບຢາຈະອາໄສຈິດໃຈອົດທົນ ແລະ ມານະເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ຊາວ ສູບຢາເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍບໍ່ທັນໄດ້ເລີກສູບຢາກໍ່ເຫັນວ່າຕົນເອງເລີກສູບຢາບໍ່ໄດ້ແທ້ ທັງນີ້ກໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບ ແກ່ຈິດໃຈອົດທົນໃນການເລີກສູບຢາໃນພາຍໜ້າຂອງຕົນ. ມີຈຳນວນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຜູ້ເລີກສູບຢາ ກໍ່ແມ່ນອາໄສຈິດໃຈ ອົດທົນຂອງຕົນເອງສຳເລັດການເລີກສູບຢາ.

2. ເລີກສູບຢາຈະທຳລາຍກົນໄກຮ່າງກາຍທີ່ເຄີຍມີໄວ້. ດ້ວຍເຫດໃນນ້ຳເລືອດຂອງຜູ້ສູບຢາໄດ້ບັນຈຸນີໂຄຕີນ ເມື່ອຢຸດການສູບຢາແລ້ວ ປະລິມານບັນຈຸຂອງນີໂຄຕີລົດລົງ ສາມາດຈະຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ ບາງເທື່ອຍັງຈະປະກົດມີອາ ການປາກແຫ້ງຄໍແຫ້ງ ກະວົນກະວາຍ ແລະ ອື່ນໆ ຜູ້ເລີກສູບຢານັ້ນກໍ່ເລີຍຮູ້ສຶກວ່າການເລີບສູບຢາບໍ່ດີທໍ່ການສູບຢາ ກໍ່ຢຸດການເລີກສູບຢາເອງ. ຄວາມຈິງແລ້ວ ໃນທຳອິດຈະຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ ແຕ່ຫາກທົດທົນຕໍ່ໄປ ຮ່າງກາຍທ່ານກໍ່ຈະຄືນ ສູ່ປົກກະຕິ.

3. ຫລັງຈາກເລີກສູບຢາຈະຕຸ້ຍຂຶ້ນ. ທຳມະດາຊາວສູບຢາມີອາຍຸສູງກວ່ານັ້ນຫລັງຈາກໄດ້ເລີກສູບຢາແລ້ວນ້ຳ ໜັກກໍ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ທັງນີ້ກໍ່ຍ້ອນວ່າການຍຸແຫຍ່ຕໍ່ຮ່າງກາຍຈາກຄວັນຢາໄດ້ຫາຍໄປ ສະພາບຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໄດ້ຄ່ອຍໆຄືນສູ່ປົກກະຕິ ຄວາມຢາກຮັບປະທານໄດ້ສູງຂຶ້ນ ຫາກບໍ່ເພີ່ມທະວີການອອກກຳລັງກາຍ ນ້ຳໜັກກໍ່ຈະເພີ່ມ ຂຶ້ນຢ່າງແນ່ນອນ. ແຕ່ຫາກສາມາດເພີ່ມທະວີການອອກກຳລັງກາຍດ້ວຍການຫລິ້ນກິລາ ຫລັງຈາກໄດ້ເລີກສູບຢາຢ່າງ ສົມບູນແລ້ວ ໜ້າທີ່ການອະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍກໍ່ຈະບັນລຸເຖິງພາວະສົມດຸນ ການເພີ່ມຂຶ້ນ ຫລື ລົດລົງຂອງ ນ້ຳໜັກນັ້ນ ກໍ່ຈະບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຍັງກັບການເລີກຢາສູບເລີຍ.

ຫ້າວິທີໃນການເລີກສູບຢາ

1. ວິທີເຈຕະນາລົມ. ເລີກສູບຢາ ຈິດໃຈອົດທົນມີບົດບາດຕັດສິນ ແຕ່ໃຫ້ເລີກດ້ວຍຈິດໃຈອົດທົນຢ່າງສົມ ບູນນັ້ນ ກໍ່ບໍ່ອາດຈະເປັນໄປໄດ້ ຫາກທ່ານໄດ້ຕົກລົງເລີກສູບຢາ ຕ້ອງປະສົມຈິດໃຈອົດທົນ ກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ ສູບຢາໃຫ້ຕິດພັນກັນຈຶ່ງຈະມີຜົນ.

2. ວິທີເບື່ອໜ່າຍ. ໄປຊື້ເອົາຢາສູບທີ່ຕົນເອງຂີ້ຄ້ານສູບຈັກສອງສາມຊອງໄວ້ ໃນເມື່ອຕົນບໍ່ຢາກສູບຢາທີ່ສຸດໃຫ້ ເອົາອອກມາບັງຄັບໃຫ້ຕົນເອງສູບ ຈົນເຖິງເບື່ອໜ່າຍຢາສູບ. ໃນເມື່ອເປັນຫວັດ ຫລື ເປັນພະຍາດຊ່ອງລະລາຍອາຫານ ກໍ່ຈະເກີດເບື່ອໜ່າຍຈາກຮ່າງກາຍອັນໜຶ່ງຂຶ້ນຕໍ່ຢາສູບ ໃນຍາມນີ້ຜົນການເລີກສູບຢາຈະພົ້ນເດັ່ນທີ່ສຸດ.

3. ວິທີຢ້ານກົວ. ໃຫ້ຮູ້ກັບຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວກັບການສູບຢາມີໄພອັນຕະລາຍໃຫ້ຫລາຍ ອັນໄດ້ເກີດຄວາມຢ້ານກົວຂຶ້ນ ເພື່ອເພີ່ມກຳລັງໃຈເລີກສູບຢາໃນດ້ານຈິດຕະສາດ ແລະ ອາລົມ .

4. ວິທີທົດແທນ. ເມື່ອຢາກສູບຢາ ເອົາຂອງອື່ນມາທົດແທນ ຍົກຍ້າຍທິດທາງຄວາມສົນໃຈ ຕົວຢ່າງຄື ເຂົ້າໜົມ ຄ໊ຽວ ໃນດອກຕາເວັນ ແລະ ອື່ນໆ.

5. ວິທີແກ້ໄຂການກະທົບຕອບຈາກການເລີບສູບຢາ. ເວລາວິນຫົວໃຫ້ລ້າງໜ້າ ອາບນ້ຳ, ເມື່ອບໍ່ສະບາຍໃນປາກ ໃຫ້ບ້ວນປາກ. ເມື່ອປາກແຫ້ງຄໍແຫ້ງໃຫ້ດື່ມນ້ຳຊາ ກາເພ. ເມື່ອຢາສູບແທ້ໃຫ້ຄາບກອກຢາ ຫຍ້ຳເຂົ້າໜົມຄ້ຽວ. ເມື່ອອຸກ ອັ່ງໃນໃຈກໍ່ໃຫ້ຫາຍໃຈບາດຍາວໆ. ເມື່ອມີຄວາມເຫງົາໃຫ້ຟັງດົນຕີ ແລະ ຫາຍໃຈບາດຍາວ. ເມື່ອອິດເໝື່ອຍໃຫ້ຫາຍໃຈ ບາດຍາວໆ ແລະ ພັກຜ່ອນ. ເມື່ອນອນບໍຫລັບໃຫ້ດື່ມນ້ຳນົມ ແລະ ຜ່ອນຄາຍຮ່າຍກາຍ. ເວລາຖ້າລົດຖ້າຄົນໃຫ້ກິນໃນ ດອກຕາເວັນ ຫຍ້ຳເຂົ້າໜົມຄ້ຽວ. ເວລາໄປຮ່ວມງານລ້ຽງຫລີກລ່ຽງສົນທະນາກັບຜູ້ສູບຢາ. ເວລາສົນທະນາໃຫ້ດື່ມ ນ້ຳ ຊາ ດື່ມກາເຟ.

ຕຳລານ້ອຍເລີກສູບຢາຢາພື້ນເມືອງຈີນ

ແກງເລີກສູບຢາຢາພື້ນເມືອງຈີນ: ຜັກຄາວທອງ 30 ກະລາມ ຂີ້ກະເດືອນ ຢວນຈື polygala tenuifolia ຢ່າງລະ 15 ກະລາມ ໂຮ້ຊຽງ Agastaache rugosa ຜັກກ້ານກ່ຳ ຊະເອມເທດ ຢ່າງລະ 10 ກະລາມ ໂສມຄົນ 5 ກະລາມ ຕົ້ມນ້ຳກິນ ແຕ່ລະວັນຊຸດໜຶ່ງ ແບ່ງເປັນ 5 ເທື່ອກິນ.

ຊາເລີກສູບຢາຢາພື້ນເມືອງຈີນ: ຜັກຄາວທອງ 250 ກະລາມ ຕົ້ມນ້ຳເຮັດເປັນຊາດື່ມ ແຕ່ລະວັນເຂົ້າຊຸດ ແລະ ຄ່ຳຊຸດ.

ເຂົ້າໜົມເລີກສູບຢາຢາພື້ນເມືອງຈີນ: ໂຮ້ຊຽງ Agastaache rugosa 60 ກະລາມ ຜັກກ້ານກ່ຳ ຊະເອມເທດຢ່າງ ລະ 30 ກະລາມ ບົດເປັນມຸ່ນໆ ປະສົມກັບນ້ຳຕານກຣຸໂກສ໌ 20 ກະລາມ ນ້ຳຕານຊາຍ 15 ກະລາມ ຄົນໃຫ້ສະໝ່ຳສະ ເໝີກຽມໄວ້ ເວລາແງ້ນຢາເລີຍໃຫ້ກິນ 15 ກະລາມ. 

ເຫລົ້າເລີກສູບຢາບອງຢາພື້ນເມືອງຈີນ: ຜັກຄາວທອງ 60 ກະລາມ ຢວນຈື polygala tenuifolia ຊະເອມ ເທດຢ່າງລະ 20 ກະລາມ ຂີ້ກະເດືອນ ຜັກກ້ານກ່ຳ ໂຮ້ຊຽງ Agastaache rugosa ຢ່າງລະ 15 ກະລາມບົດລະອຽດບອງ ໃສ່ເຫົ້າ 60 ອົງສາ ແລ້ວອັດແຈບເຄິ່ງເດືອນແລ້ວດື່ມກິນກ ເວລາເລີກສູບຢາ ໃຫ້ກິນເທື່ອລະ 10-15 ມີລິລິດ ມື້ລະ 8- 12 ເທື່ອ.

Back