ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ເລີກສູບຢາແລ້ວບໍ່ກິນນ້ຳຕານຈະດີກວ່າ

《ວາລະສານສາທາລະນະສຸກອາເມລິກາ》ໄດ້ອອກບົດຄວາມສະບັບໜຶ່ງໃນກ່ອນໜ້ານີ້ບໍ່ດົນວ່າ ທັດສະນະທີ່ຢາສູບປະເພດຈືດ ຈາງຈະປອດໄພກວ່າຢາສູບທຳມະດານັ້ນແມ່ນຜິດພາດ ຜູ້ສູບຢາເປັນຈຳນວນຫລາຍຖືເອົາການສູບຢາສູບປະເພດຈືດຈາງມາ ທົດແທນການເລີກສູບຢານັ້ນແມ່ນບໍ່ໃຊ້ການໄດ້.

ນອກຈາກສູບຢາປະເພດຈືດຈາງມາຄ່ອຍໆທົດແທນການເລີກສູບຢາແລ້ວ ຍັງມີບາງຄົນໄດ້ເລືອກເອົາວິທີເລີກ ສູບຢາໂດຍຜ່ານການອົມເຂົ້າໜົມ.

ຜ່ານການທົດລອງໄດ້ພິສູດວ່າ ຂອງແຫລວລັກສະນະກົດສາມາດຈະຊຸກຍູ້ການລະບາຍນີໂຄຕີນ ເມື່ອນີໂຄຕີນ ໃນນ້ຳເລືອດຖືກຖ່າຍເທຢ່າງສົມບູນແລ້ວ ຜູ້ສູບຢາກໍ່ເລີຍຢາກສູບຢາກອກທີສອງຢ່າງຮີບຮ້ອນ. ນ້ຳຕານເປັນອາຫານ ລັກສະນະກົດຊະນິດໜຶ່ງ ກິນນ້ຳຕານເປັນຈຳນວນຫລາຍແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳໃນຮ່າງກາຍທີ່ເປັນລັກສະນະດ່າງອ່ອນ ນັ້ນປ່ຽນເປັນລັກສະນະກົດ ແລ້ວກໍ່ໄດ້ຊຸກຍູ້ການລະບາຍນີໂຄຕີນ ເຮັດໃຫ້ການແງ້ນຢາສູບໜັກໜ່ວງເຂົ້າ ພັດບໍ່ມີປະ ໂຫຍດໃຫ້ແກ່ການເລີກສູບຢາ. ນອນຈາກນີ້ ການເລີກຢາສູບ”ຍາກແສນຍາກ ” ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີຄົນເປັນຈຳນວນຫລວງ ຫລາຍຍັງມີຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດໃນການເລີບສູບຢາ.

ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດທີໜຶ່ງ: ເລີກສູບຢາຈະເປັນພະຍາດຫລາຍຊະນິດ

ຫລັງຈາກເລີກສູບຢາແລ້ວ ວິນຫົວ ຄໍແຫ້ງ……ຈົນກະທັ້ງອາການຢູ່ຍາກທີ່ບໍ່ເຄີຍປະກົດໃນເມື່ອກ່ອນ ຍາມນີ້ກໍ່ ປະກົດຕົວຂຶ້ນ ມັນຈາກການເລີກສູບຢາຫລື? ຄວາມຈິງແລ້ວ ແມ່ນດ້ວຍເຫດໃນນ້ຳເລືອດຂອງຜູ້ສູບຢາໄດ້ບັນຈຸນີໂຄ ຕີນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ທີ່ສູບຢາເປັນເວລາດົນນານນັ້ນ ເມື່ອຢຸດການສູບຢາ ປະລິມານບັນຈຸໃນເລືອດຕ່ຳລົງ ຈະຮູ້ສຶກ ບໍ່ສະບາຍຢ່າງເດັ່ນຊັດ ບາງເທື່ອຈະເກີດອາການປາກແຫ້ງຄໍແຫ້ງ ຮ້ອນຮົນກະວົນກະວາຍ ຜູ້ເລີກສູບຢາກໍ່ເລີຍເຫັນວ່າ ຍັງແມ່ນສູບຢາຈະດີກວ່າ ກໍ່ຈະຢຸດການເລີກສູບຢາເອງ.

ການຕັກເຕືອນສຸຂະພາບ: ບາງເທື່ອໃນທຳອິດທ່ານຈະຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ ແຕ່ອົນທົນຕໍ່ໄປຮ່າງກາຍກໍ່ຈະຄ່ອຍໆຊີນ ເຄີຍເອງ.

ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດທີສອງ: ຫລັງຈາກເລີກຢາສູບຮ່າງກາຍຈະຕຸ້ຍຂຶ້ນເດັ່ນຊັດ

ມັນເປັນເຊັ່ນນັ້ນແທ້ໆ ມີຄົນຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍຫລັງຈາກເລີກສູບຢາແລ້ວ ນ້ຳໜັກຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງເດັ່ນຊັດ ທັງນີ້ ຕົ້ນຕໍແມ່ນຍ້ອນການຍຸແຫຍ່ຕໍ່ຮ່າງກາຍຈາກຄວັນຢາໄດ້ຫາຍໄປແລ້ວ ສະພາບການຂອງແຕ່ລະອະໄວຍະວະໄດ້ຄ່ອຍໆ ຫັນເປັນປົກກະຕິ ຄວາມຢາກຮັບປະທານໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫາກບໍ່ເພີ່ມທະວີການອອກກຳລັງກາຍ ນ້ຳໜັກຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແ ນ່ນອນ.

ການຕັກເຕືອນສຸຂະພາບ: ຢາກໃຫ້ການເລີບຢາສູບສຳເລັດຜົນ ກໍ່ຄວນເລີ່ມຕົ້ນປັບປຸງການກິນດື່ມ ແລະ ຄວາມ ຊີນເຄີຍຊີວິດ ກິນຜັກໃຫ້ຫລາຍໆ ລົດຜ່ອນເຫລົ້າ ກໍ່ຄືກາເຟ ນ້ຳຊາ ໃສ່ເກືອໃສ່ນ້ຳຕານໜ້ອຍ ດື່ມນ້ຳໃຫ້ຫລາຍ ອອກ ກຳລັງກາຍໃຫ້ຫລາຍ. ຮ່າຍກໍ່ຈະບໍ່ຕຸ້ຍຂຶ້ນອີກ.

ເລີກສູບຢາດ້ວຍຢາ ເລີກສູບຢາດ້ວຍການຜ່າຕັດ…… ເຮັດໃຫ້ຊາວຢາສູບເປັນຈຳນວນຫລາຍຖືວ່າພຽງແຕ່ອາ ໄສເຈຕະນາ ແລະ ຄວາມອົດທົນຂອງຕົນແມ່ນຍາກທີ່ຈະເລີກສູບຢາໄດ້ ຈົນເຖິງຂັ້ນຍັງບໍ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເລີກສູບຢາກໍ່ເຫັນ ວ່າຕົນເອງເລີກສູບຢາບໍ່ໄດ້ເລີຍ. ສຳລັບວິທີເລີກສູບຢາຫລາຍໆຊະນິດທີ່ນິຍົມໃນປະຈຸບັນຄື ວິທີເລີກສູບຢາຫ້າມື້ ວິທີ ເລີກສູບຢາເຈັດວັນ ແລະ ອື່ນໆ ດີທີ່ສຸດແມ່ນໃຫ້ອີງໃສ່ສະພາບຂອງຕົວບຸກຄົນ ສາມາດເລືອກເອົາຕາມສະພາບຮ່າງ ກາຍຂອງແຕ່ລະຄົນ ແນ່ນອນຕ້ອງຢາລືມຈຸດສຳຄັນໜຶ່ງຄື ຍັງຕ້ອງອາໄສເຈຕະນາລົມ ແລະ ຄວາມອົດທົນຂອງຕົນ ເລີກສູບຢາຢ່າງນີ້ຈຶ່ງມີອັດຕາສຳເລັດຜົນທີ່ສູງທີ່ສຸດ.

ຕຳລາດີນ້ອຍໆເພື່ອເລີກສູບຢາ

ແກງເລີກສູບຢາຢາພື້ນເມືອງຈີນ: ຜັກຄາວທອງ 30 ກະລາມ ຂີ້ກະເດືອນ ຢວນຈື polygala tenuifolia ຢ່າງລະ 15 ກະລາມ ໂຮ້ຊຽງ Agastaache rugosa ຜັກກ້ານກ່ຳ ຊະເອມເທດ ຢ່າງລະ 10 ກະລາມ ໂສມຄົນ 5 ກະລາມ ຕົ້ມນ້ຳກິນ ແຕ່ລະວັນຊຸດໜຶ່ງ ແບ່ງເປັນ 5 ເທື່ອກິນ.

ຊາເລີກສູບຢາຢາພື້ນເມືອງຈີນ: ຜັກຄາວທອງ 250 ກະລາມ ຕົ້ມນ້ຳເຮັດເປັນຊາດື່ມ ແຕ່ລະວັນເຂົ້າຊຸດ ແລະ ຄ່ຳຊຸດ.

Back