ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ການເລີບສູບຢາເປັນ “ໂຄງການຄົບວົງຈອນ” ອັນໜຶ່ງ

ການສູບຢາເປັນໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ນີ້ຄືຄວາມຮູ້ທີ່ຮູ້ກັນທົ່ວໄປ. ດ້ວຍເຫດການສູບຢາມີໄພອັນຕະລາຍ ຫລາຍດ້ານຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ຈຶ່ງຮຽກມັນເປັນ “ ຄາດຕະກອນສຸຂະພາບ ” ດັ່ງນັ້ນໃນທົ່ວໂລກລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮຽກ ຮ້ອງໃຫ້ເລີກສູບຢາ. ການເລີກສູບຢາເປັນ ”ໂຄງການຄົບວົງຈອນ” ອັນໜຶ່ງ ຜູ້ທີ່ຢາກເລີກສູບຢາຄວນປະສານສົມທົບ ກັນຫລາຍດ້ານ ຈຶ່ງສາມາດໄດ້ຮັບຜົນທີ່ດີທີ່ສຸດ.

ໃຫ້ກິນຢາງເຜິ້ງໜ້ອຍໜຶ່ງຈະມີບົດບາດດີສົມຄວນຕໍ່ການເລີກຢາສູບ ນັກຊ່ຽວຊານເຫັນວ່າ ກົນໄກເລີບຢາສູບ ຂອງຢາງເຜິ້ງມີສາມປະການຄື: ຢາງເຜິ້ງປັບປຸງການໝູນວຽນເລືອດ ທຳຄວາມສະອາດເລືອດ ເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດ ສົ່ງອົກຊີເຢັນຂອງນ້ຳເລືອດສູງຂຶ້ນ ການຈັດຕັ້ງສະໝອງ ແລະ ຫົວໃຈໄດ້ຮັບອົກຊີເຢັນພຽງພໍ ລົດຜ່ອນການຕິດຢາສູບ. ຢາງເຜິ້ງສາມາດປັບປຸງການວຸ້ນວາຍຂອງເສັ້ນປະສາດພືດທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການສູບຢາ ເພີ່ມທະວີພາວະຄວາມຮູ້ຈັກລະ ເວັ້ນ ລົດຜ່ອນຄວາມຢາກສູບຢາກະທົບຕອບມີເງື່ອນໄຂ. ລົດຊາດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຢາງເຜິ້ງ ໄດ້ມີບົດບາດດົນ ນານຢູ່ເຍືອເມືອກຊ່ອງປາກ ແລະ ຕ່ອມຮັບລົດພາກສ່ວນລີ້ນ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ສູບຢາຈືດຈາງກັບຄວາມຮູ້ສຶກສະເຫວີຍຂອງ ການສູບຢາ.

ເມື່ອການຢາກສູບຢາເກີດຂຶ້ນ ຕ້ອງເຮັດຫາຍໃຈບາດຍາວໆໂລດ ຫລື ຄ້ຽວເຂົ້າໜົມຄ້ຽວທີ່ບໍ່ມີນ້ຳຕານ ຫລີກເວັ້ນ ການໃຊ້ອາການຫວ່າງມາທົດແທນຢາສູບ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະພາໃຫ້ນ້ຳຕານເລືອດສູງ ຮ່າງກາຍຕຸ້ຍເກີນໄປ.

ຜູ້ສູບຢາຫລັງຈາກເລີກສູບຢາແລ້ວຈັງຫວະຄວາມໄວພື້ນຖານການຖ່າຍເທຂອງຮ່າງກາຍຈະລົດຕ່ຳລົງ ແລະ ຈະ ກິນອາຫານຫລາຍກວ່າເກົ່າມາທົດແທນການສູບຢາ ດັ່ງນັ້ນ ຫລັງຈາກເລີກສູບຢາແລ້ວນ້ຳໜັກຜູ້ສູບຢາຈະເພີ່ມຂຶ້ນຫ ລາຍກິໂລພາຍໃນເວລາອັນສັ້ນໆ ແຕ່ກໍ່ສາມາດຜ່ານການເພີ່ມປະລິມານການອອກກຳລັງກາຍມາແກ້ໄຂການເພີ່ມຂຶ້ນ ນ້ຳໜັກ ເພາະວ່າ ເພີ່ມປະລິມານອອກກຳລັງກາຍສາມາດເລັ່ງຈັງຫວະຄວາມໄວຂອງການຖ່າຍເທ. ອອກກຳລັງກາຍ ເລື້ອຍໆ ຈະເຮັດໃຫ້ອາລົມກະຕືລືລົ້ນ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຢາກສູບຢາຈືດຈາງລົງ ການຫລິ້ນກິລາຈະເຮັດໃຫ້ເສັ້ນປະສາດທີ່ ເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ບໍ່ສະຫງົບນັ້ນທຸ່ນທ່ຽງລົງ ພ້ອມທັງຈະໄດ້ບັນເທົາປະລິມານຄວາມຮ້ອນ.

ກິນອາຫານຫວ່າງດີທີ່ສຸດໃຫ້ເລືອກເອົາອາຫານທີ່ບໍ່ມີໄຂມັນ. ນອກນັ້ນ ໃຫ້ດື່ມນ້ຳໃຫ້ຫລາຍ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ກະເພາະ ອາຫານຫວ່າງເປົ່າ.

Back