ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ການເລີກສູບຢາບໍ່ຖືກວິທີຈະພາໃຫ້ເປັນພະບາດເບົາຫວານງ່າຍ

ວັນງົດສູບຢາໂລກໄດ້ຜ່ານໄປແລ້ວ ກະຕູ້ກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມຢາສູບຍັງບໍ່ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ສຳລັບຜູ້ຕິດຢາແລ້ວ ເສັ້ນທາງແຫ່ງ ການເລີກຢາສູບແມ່ນຍາວນານ. ແຕ່ວ່າ ທ່ານຈະຮູ້ບໍ່ ຖ້າເລີກສູບຢາບໍ່ຖືກວິທີຍັງຈະພາໃຫ້ເປັນພະຍາດເບົາຫວານງ່າຍ.

ນີ້ບໍ່ແມ່ນເວົ້າເພື່ອໃຫ້ຕື່ນຕົກໃຈຊື່ໆ.ໃນບໍ່ດົນມານີ້ ນັກສື່ຂ່າວໄດ້ພົບກັບຄົນເຈັບເບົາຫວານຜູ້ໜຶ່ງ ລາວຢືນຢັນ ວ່າພະຍາດເບົາຫວານຂອງຕົນແມ່ນມາຈາກການເລີກສູບຢາ. ຄົນເຈັບມີນາມສະກຸນ ຈາງ ເພດຊາຍ ອາຍຸ 48 ປີ ຄົນທ້ອງຖິ່ນນະຄອນທຽນຈີນ ເປັນຜູ້ອຳນາຍການວິສາຫະກິດຮ່ວມທຶນໜຶ່ງທີ່ນະຄອນຈີໜານ ໃນປີ 1998 ໄດ້ເປັນພະ ຍາດຕ່ອມທອນຊີນອັກເສບ ຫລັງຈາກໄດ້ມີການແນະນຳຈາກແພດ ແລະ ຄອບຄົວແລ້ວໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເລີກສູບຢາ ຫລັງ ຈາກໄດ້ສູບຢາແລ້ວ ຢູ່ພາຍໃນເຄິ່ງປີນ້ຳໜັກໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 70 ກິໂລມາເປັນ 85 ກິໂລ ພ້ອມທັງມີອາການຂ້ອນຂ້າງ ອິດເໝື່ອຍ ແລະ ມີອາການຄໍແຫ້ງໃນບາງເທື່ອ ແຕ່ຄົນເຈັບກໍ່ບໍ່ໄດ້ສົນໃຈນຳ. ໃນເດືອນ 7 ປີ 2000 ປະກົດວ່ານ້ຳໜັກ ໄດ້ລົດລົງ ຕິດຕາມໄປດ້ວຍອາການຄໍແຫ້ງ ຄວາມຢາກຮັບປະທານແຮງຫລາຍ ແລະ ອື່ນໆ ກໍ່ໄປໂຮງໝໍແຫ່ງໜຶ່ງຂອງ ນະຄອນທຽນຈີນ ບົ່ງມະຕິພະຍາດວ່າເປັນພະຍາດເບົາຫວານປະເພດ 2 ແພດໄດ້ຈ່າຍຢາອັດດີຕີໂອນ ເມັນບິນ ແລະ ຢາອື່ນໆ ຄວບຄຸມນ້ຳຕານເລືອດໃຫ້ຢູ່ລະຫວ່າງ 7~8mmol/L.

ຫລັງຈາກເປັນພະຍາດແລ້ວ ທ່ານຈາງນ້ອຍໃຈຫລາຍ ແລະ ຄິດບັນຫາໜຶ່ງເລື້ອຍໆວ່າ : “ດ້ວຍເຫດໃດເຮົາຈຶ່ງ ເປັນພະຍາດຊະນິດນີ້? ” ຄິດຂຶ້ນຕົນເອງຫລັງຈາກເລີກສູບຢາແລ້ວ ແມ່ນຕຸ້ຍຂຶ້ນກ່ອນ ຕໍ່ຈາກນັ້ນກໍ່ຄືປະຫວັດການເປັນ ພະຍາດ ເຫັນວ່າການທີ່ຕົນເອງເປັນພະຍາດນັ້ນ ລ້ວນແຕ່ແມ່ນໄພທີ່ມາຈາກການເລີກສູບຢາ ກໍ່ເລີຍເລີ່ມຕົ້ນສູບຢາອີກ ຄັ້ງໃໝ່ດ້ວຍຄວາມອົບເອົ້າ. ໃນເດືອນ 3 ປີນີ້ ທ່ານຈາງປະກົດມີອາການມືທັງສອງເບື້ອງມຶນເຊັຍ ບາງເທື່ອຮູ້ສຶກຄືວ່າມີ ເຂັມປັກ ຫລັງຈາກໄດ້ເຮັດພາບໄຟຟ້າກ້າມເນື້ອແລ້ວ ແພດບອກກັບລາວວ່າ ເກີດອາການແຊກຊົ້ນແລ້ວ ຄືເສັ້ນປະສາດ ອ້ອມຮອບປ່ຽນແປງຍ້ອນພະຍາດເບົາຫວານ.

ໂດຍຜ່ານຜູ້ອື່ນແນະນຳ ລາວໄດ້ມາເຖິງໂຮງໝໍທີ່ຂຶ້ນກັບມະຫາວິທະຍາໄລການແພດ ແລະ ການຢາຈີນມົນທອນ ຊານຕຸງ ຢາກປິ່ນປົວດ້ວຍຢາພື້ນເມືອງຈີນ. ທ່ານຊຸນເຟີງເລ ຮອງຫົວໜ້າແພດປິ່ນປົວ ເຂິ່ງແມ່ນແພດຜູ້ຮັບບົ່ງມະຕິພະ ຍາດໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ລາວວ່າ ການເປັນພະຍາດມີການພົວພັນກັບການເລີກສູບຢາແທ້ ແຕ່ເມື່ອເປັນພະຍາດເບົາຫວານ ແລ້ວ ສູບຢາອີກກໍ່ແຮ່ງມີໄພອັນຕະລາຍຫລາຍ ຄວນສຸດຄວາມພະຍາຍາມເລີກສູບຢາ. ຫລັງຈາກໄດ້ຍິນແພດອະທິບາຍ ແລ້ວ ທ່ານຈ່າງກໍ່ຕັດສິນໃຈເລີກສູບຢາອີກ ປະຈຸບັນໄດ້ເລີກສູບຢາມາເປັນ 4 ເດືອນປາຍແລ້ວ.

ດ້ວຍເຫດໃດຜູ້ທີ່ມີສຸກຂະພາບແຂງແຮງດີຫລັງຈາກໄດ້ເລີກສູບຢາແລ້ວກໍ່ນ້ຳໜັກເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຕໍ່ມາເກີດພະ ຍາດແຊກຊົ້ນຂຶ້ນເປັນພະຍາດເບົາຫວານ? ຢູ່ພາຍໃນປະເທດເຄີຍໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າການພົວພັນລະຫວ່າງການສູບຢາ ກັບພະຍາດເບົາຫວານ ເຊິ່ງຜົນໄດ້ປະກົດວ່າ ນອກຈາກປັດໄຈລົບກວນຂອງອາຍຸ ນ້ຳໜັກ ແລະ ອື່ນໆແລ້ວ ອັດຕາ ການເປັນພະຍາດເບົາຫວານຂອງຜູ້ເລີກສູບຢາສູງກວ່າຜູ້ສູບຢາ ແລະ ຜູ້ບໍ່ສູບຢາ.

ທ່ານຊຸນເຟີງເລີຍແນະນຳວ່າ ການເລີກສູບຢາສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນຮູ້ສຶກອຶດຫິວ ຄວາມຢາກຮັບປະທານໄດ້ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຫາກບໍ່ມີການຄວບຄຸມ ກໍ່ອາດຈະພາໃຫ້ນ້ຳໜັກເພີ່ມຂຶ້ນ. ມີຜູ້ເລີກສູບຢາເປັນຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍເມື່ອແງ້ນຢາສູບມັກ ໄປກິນເຂົ້າໜົມອົມ ໃນດອກຕາເວັນ ແລະ ອາຫານຫວ່າງອື່ນໆ ດົນຕາມດົນ ກໍ່ອາດພາໃຫ້ນ້ຳໜັກສູງຂຶ້ນ. ຕຸ້ຍພີເປັນປັດ ໄນອັນຕະລາຍສຳຄັນທີ່ພາໃຫ້ເປັນພະຍາດເບົາຫວານ ການພົວພັນຂອງມັນກັບພະຍາດເບົາຫວານແມ່ນສະໜິດສະໜົມ ທີ່ສຸດ ຄວາມສ່ຽງເປັນພະຍາດເບົາຫວານຂອງຄົນຕຸ້ຍພີສູງກວ່າຄົນທຳມະດາ 3 ເທື່ອ ປະມານ 50% ຂອງຄົນຕຸ້ຍຈະ ເປັນພະຍາດເບົາຫວານໃນພາຍໜ້າ ຕຸ້ຍພີສາມາດເຮັດໃຫ້ອາຍຸຍືນປາຖະໜາຂອງຄົນເຈັບເບົາຫວານປະເພດ 2 ລົດລົງ ເຖິງ 8 ປີ.

ຈຳນວນຕົວຮັບອິນຊູລິນຂອງຈຸລັງເປົ້າອິນຊູລິນຂອງຄົນຕຸ້ຍພີໄດ້ລົດລົງ ຫລື ຫລັງຈາກອິນຊູລິນກັບຕົວຮັບປະ ສົມກັນແລ້ວ ການກະທົບຕອບພາຍໃນຈຸລັງມີບົກພ່ອງ ພາຍໃນຮ່າງກາຍຈຶ່ງໄດ້ເກີດຄວາມຕ້ານທານອິນຊູລິນ ຄືກົນໄກ ສຳຄັນທີ່ຕຸ້ຍພີພາໃຫ້ເປັນພະຍາດເບົາຫວານປະເພດ 2. ແນ່ນອນວ່າ ຫລັງຈາກເລີກຢາສູບແລ້ວ ດ້ວຍເຫດຄວາມສົມ ດູນພາຍໃນຮ່າງກາຍຖືກທຳລາຍ ກໍ່ສາມາດພາໃຫ້ເປັນພະຍາດອື່ນ. ທ່ານຊຸນເຟີງເລີຍໄດ້ຕັກເຕືອນຜູ້ເລີກສູບຢາຄວນ ສ້າງວິຖີຊີວິດທີ່ມີວິທະຍາສາດ ຫລີກລ່ຽງນ້ຳໜັກສູງຂຶ້ນ ແລະ ແທກນ້ຳຕານເລືອດເປັນປະຈຳ.

ໄພອັນຕະລາຍຂອງການສູບຢ່າງເປັນສິ່ງທີ່ຮູ້ກັນໂດຍທົ່ວໄປ: ສາມາດພາໃຫ້ເປັນພະຍາດມະເຮັງຫລາຍຊະນິດ ພະຍາດເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈ ພະຍາດຊ່ອງຫາຍໃຈ ຊ່ອງລະລາຍອາຫານ ແລະ ອື່ນໆ. ທ່ານຊຸນເຟີງເລີຍແນະນຳວ່າ ການ ສູບຢາສາມາດພາໃຫ້ເປັນພະຍາດເບົາຫວານປະເພດ 2 ຢ່າງເປັນເອກະລາດ ແຕ່ປັດໄຈນີ້ສາມາດດັດແກ້ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງເປັນພະຍາດເບົາຫວານປະເພດ 2 ຄວນເລີກສູບຢາ. ໃນການທົດລອງການກິນນ້ຳຕານກລູຍໂ ກສ໌ ການສູບຢາຈະເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດສູບຂຶ້ນ ທັງສາມາດລົດຜ່ອນຄວາມສະດຸ້ງໄວຂອງອິນຊູລິນ ທັງນີ້ ອາດເປັນກົນໄກສຳຄັນຂອງການສູບຢາພາໃຫ້ເປັນພະຍາດເບົາຫວານ.

ການສູບຢາຂອງຜູ້ເປັນພະຍາດເບົາຫວານນັ້ນມີໄພອັນຕະລາຍກໍ່ແຮ່ງຫລາຍ: ການສູບຢາຈະກະຕຸກການຂັບ ອາເດຣເນີຄິກ ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຕານເລືອດສູງຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ ຍັງຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນເລືອດສູງຂຶ້ນ. ສູບຢາສາມາດ ຈະທຳລາຍໜ້າທີ່ການປ້ອງກັນຂອງຊ່ອງຫາຍໃຈ ພາໃຫ້ເປັນການຊຶມເຊື້ອຂອງຊ່ອງຫາຍໃຈ. ການສູບຢາສາມາດເຮັດ ໃຫ້ເສັ້ນປັ້ນຮັດ ເຮັດໃຫ້ຄວາມໜຽວນ້ຳເລືອດເພີ່ມຂຶ້ນ ພາໃຫ້ການຈັດຕັ້ງຂາດເລືອດຂາດອົກຊີເຢັນ ເຮັດໃຫ້ພະຍາດ ເສັ້ນເລືອດ ແລະ ເສັ້ນເລືອດຝອຍຫົວໃຈໜັກເຂົ້າ. ການສູບຢາຍັງສາມາດພາໃຫ້ຈຸລັງຕັກຖືກທຳລາຍ ແລະ ລົດຜ່ອນ ໜ້າທີ່ການປ້ອງກັນຂອງເຍືອເມືອກກະເພາະອາຫານ. ສູບຢາຈະເລັ່ງຈັງຫວະຄວາມໄວການລົດຕ່ຳລົງໜ້າທີ່ການໝາກ ໄຂ່ຫລັງຂອງຜູ້ເປັນພະຍາດເບົາຫວານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພະຍາດຕາລໍ ພະຍາດອັກເສບປາຍເສັ້ນປະສາດ ພະຍາດເສັ້ນ ເລືອດອັກເສບ ແລະ ພະຍາດແຊກຊົ້ນຊຳເຮື້ອອື່ນໆຂອງພະຍາດເບົາຫວານ. ດັ່ງນັ້ນ ການເລີກສູບຢາເປັນມາດຕະການ ສຳຄັນອັນໜຶ່ງໃນການປ້ອງກັນພະຍາດເບົາຫວານ ແລະ ປັບປຸງພະຍາດແຊກຊົ້ນ.

ທານຊຸນເຟີງເລີຍເວົ້າວ່າ ທັດສະນະຂ້າງເທິງນີ້ແມ່ນບໍ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນ. ດ້ານໜຶ່ງ ການສູບຢາສາມາດເຮັດໃຫ້ ອັດຕາການເປັນພະຍາດເບົາຫວານສູງຂຶ້ນ ແລະ ການສູບຢາມີໄພອັນຕະລາຍຫລາຍຢ່າງຕໍ່ຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດເບົາຫວານ ດັ່ງນັ້ນ ຄວນອອກແຮງສົ່ງເສີມການເລີກສູບຢາເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດເບົາຫວານ ແລະ ການຂະຫຍາຍຂອງພະຍາດ ແຊກຊົ້ນຂອງມັນ. ສຳລັບທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນພະຍາດເບົາຫວານແລ້ວ ຫລັງຈາກເລີກສູບຢາແລ້ວ ຕ້ອງສ້າງວິຖີຊີວິດທີ່ຈົບງາມ ກິນດື່ມໃຫ້ສົມເຫດສົມຜົນ ອອກກຳລັງກາຍໃຫ້ເໝາະສົມ ຮັກສານ້ຳໜັກທີ່ພໍໃຈ ສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດເບົາຫວານ ຢ່າງສັກສິດ.

Back