ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ເລີກສູບຢາດ້ວຍລັງສີໄລເຊີພຽງຊົ່ວໂມງເຄິ່ງເລີຍອຳລາກັນນີໂຄຕີນ

ໃນຜູ້ສູບຢາ 15 ຮ້ອຍລ້ານທົ່ວໂລກນັ້ນ 75% ແມ່ນກະຈາຍຢູ່ຕາມບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ ໃນນັ້ນ ມີເກືອບເຖິງ 4 ຮ້ອຍ ລ້ານຢູ່ປະເທດຈີນ. ທຸກວັນຜູ້ທີ່ຕາຍໄປຈາກພະຍາດທີ່ມີການກ່ຽວພັນກັບການສູບຢາໃນປະເທດເຮົາເຖິງ 2000 ກວ່າຄົນ. ປະຈຸບັນ ພວກນັກຊ່ຽວຊານກຳລັງໄດ້ນຳໃຊ້ວິທີເລີກສູບຢາພິເສດຊະນິດໜຶ່ງ -- ເລີກສູບຢາດ້ວຍລັງສີໄລເຊີ ໄດ້ເຮັດໃຫ້”ຜູ້ຕິດ ຢາ” ຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ຫລຸດພົ້ນການຄວບຄຸມຂອງນີໂຄຕີນ.

ນອນແຊບດີໃຕ້ລັງສີໄລເຊີ

ລັງສີໄລເຊີ? ລັງສີໄລເຊີບໍ່ແມ່ນສາມາດຈູດເຜົາກ້ອນເຫລັກທີ່ໜາໆເປັນຮູໃຫຍ່ນັ້ນບໍ່? ເອົາມາເລີກສູບຢາຈະບໍ່ ຈູດເຜົາຮ່າງກາຍຄົນໃຫ້ຊອດກັນບໍ່?

ທ່ານຟານລານຕຸງ ນັກວິຊາການອົງການກິດຈະການເລີກສູບຢານັບຖອຍຫລັງໄດ້ຕອບຂໍ້ສົງໄສຂອງຜູ້ທົດສອບ ວ່າ:” ການເລີກສູບຢາດ້ວຍລັງສີໄລເຊີແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ລັງສີໄລເຊີເຮລຽມ ແລະ ນີອອນ ບໍ່ແມ່ນລັງສີໄລເຊີເຈາະຮູໃນອຸດ ສາຫະກຳທີ່ໃຊ້ລັງສີໄລເຊີກາກໂບນິກ ພວກເຮົາໃຊ້ລັງສີໄລເຊີທົດແທນການປັກເຂັມ ໂດຍຜ່ານການສະເທືອນທີ່ ນ້ອຍໆຂອງມັນມາກະຕຸກປາຍເສັ້ນປະສາດ ແລະ ລຳແສງທີ່ເຕົ້າໂຮມກັນຊະນິດນີ້ຈະສະເທືອນຕາມຄວາມຖີ່ທີ່ເກືອບຄື ກັນກັບຈຸລັງຮ່າງກາຍ ເມື່ອກະຕຸກປາຍເສັ້ນປະສາດຈະບໍ່ເກີດຄວາມເຈັບຂຶ້ນ ແລະ ກໍ່ຈະບໍ່ທຳລາຍເຖິງການຈັດຕັ້ງຂອງ ຮ່າງກາຍ. ”

ທ່ານຈ້າວ ເຊິ່ງຜູ້ທົດສອບໄດ້ສູບແວນປົກຕານອນຫງາຍເທິງຕຽງ ຮັບການປິ່ນປົວດ້ວງລັງສີໄລເຊີ. ທ່ານແພດ ປິ່ນປົວທັງທຳການປິ່ນປົວເລີກສູບຢາດ້ວຍລັງສີໄລເຊີໃຫ້ລາວ ທັງໄດ້ອະທິບາຍຂໍ້ຄວນລະວັງ: “ຫລັງຈາກປິ່ນປົວແລ້ວ ຫາກທ່ານຮູ້ສຶກຄໍແຫ້ງ ນີ້ກໍ່ເປັນປົກກະຕິຢູ່ ໃຫ້ດື່ມນ້ຳສຸກຈອກໜຶ່ງກໍ່ແລ້ວໄປ. ສອງອາທິດທຳອິດຕ້ອງຄະລຳກາເຟ ໂຊໂກແລດ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ບັນຈຸອານກໍຮໍ ຕ້ອງຫ່າງໄກຈາກສະຖານທີ່ສູບຢາ ແລະ ຊາວສູບຢາຯ ກິນອາຫານທີ່ມີວິຕາມິນ ແລະ ທາດແຮ່ຈານໃຫ້ຫລາຍໆ ສາມາດຈະຊ່ວຍກວດລ້າງການຈັດຕັ້ງຟອງນ້ຳໃນປອດຂອງທ່ານ ແລະ ສາມາມຊ່ວຍ ຟື້ນຟູຄວາມຢືດຫົດເສັ້ນເລືອດທີ່ຖືກນີໂຄຕີນທຳລາຍ. ” ເວລາຊົ່ວໂມງເຄິ່ງກໍ່ໄດ້ຜ່ານໄປຢ່າງໄວວາ ທ່ານຈ້າວທີ່ຍ່າງ ອອກມາຈາກຫ້ອງປິ່ນປົວໄດ້ເວົ້າກັບນັກສື່ຂ່າວວ່າ: “ ລັງສີໄລເຊີສ່ອງຢູ່ຕົວເຮົາແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮູ້ສຶກມີຫຍັງ ຕໍ່ມານອນໄປ ນອນໄປກໍ່ນອນຫລັບໄປເລີຍ.”

ການສູບຢາແມ່ນຕິດຢາແນວໃດ

ໃຫ້ພວກເຮົາມາເບິ່ງຄວາມຊີນເຄີຍຂອງຮ່າງກາຍ: ໃນທຳອິດ ຍາມຜູ້ທົດລອງສູບຢາບັງຄັບໃຫ້ຕົນເອງສູບຢາ ກອກທຳອິດ ບໍ່ວ່າລຳຄໍ ພາກສ່ວນປອດ ຫລືວ່າໃນນ້ຳເລືອດ ການກະທົບຕອບຂອງຮ່າງກາຍຕໍ່ການຮຸກຮານຂອງສິ່ງທີ່ ເປັນພິດໄພແມ່ນຮຸນແຮງ. ດົນຕາມດົນ ຮ່າງກາຍໄດ້ຊີນເຄີຍກັບການເຂົ້າມາຂອງສິ່ງທີ່ມີພິດໄພແລ້ວ ການກະທົບຕອບ ກໍ່ເລີຍບໍ່ຮຸນແຮງປານໃດແລ້ວ ແຖມຍັງໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ສົດຊື່ນຈາກນີໂຄຕີນຂອງຢາສູບ. ນີໂຄຕີນໄດ້ເຂົ້າໄປ ເລືອດ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ອະໄວຍະວະຕ່າງໆໂດຍຜ່ານລະບົບຫາຍໃຈ ເກີດການກະທົບຕອບທາງຮ່າງກາຍທີ່ແຕກຕ່າງ ກັນ ແລະ ໄດ້ບັນລຸເຖິງພາວະສົມດູນທຽບຖານຊະນິດໜຶ່ງໃນປະລາສະມາ ພາວະສົມດູນດັ່ງກ່າວແມ່ນປັບປຸງໂດຍຜູ້ສູບ ຢາຕົນເອງຢ່າງບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ. ເມື່ອປະລິມານບັນຈຸຂອງນີໂຄຕີນໃນປະລາສະມາຕ່ຳລົງທຽບຖານແລ້ວ ກໍ່ເລີຍປະກົດມີ ຄວາມຢາກທີ່ຈະສູບຢາ ເມື່ອສູບຢາເຖິງປະລິມານທີ່ເໝາະສົມແລ້ວ ຄືຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງນີໂຄຕີນໃນປະລາສະມາເຖິງ ລະດັບສູງທຽບຖານແລ້ວ ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ພໍອົກພໍໃຈຊະນິດໜຶ່ງກໍ່ເລີຍປະກົດຂຶ້ນ, ເວລານີ້ກໍ່ຈະຢຸດການສູບຢາ ນີ້ກໍ່ຄືປະ ກົດການການຕິດນີໂຄຕີນ ສຸດທ້າຍກໍ່ເລີຍຕ້ອງສູບຢາຢ່າງກອກຕໍ່ໃສ່ກອກ.

ນີໂຄຕີນທີ່ຮ່າງກາຍຄົນຜະລິດເອົາເອງ

“ ຄວາມຮູ້ສຶກໃນເມື່ອສູບຢາອີກເໝືອນກັບການທົດລອງສູບຢາກອກທຳອິດຫັ້ນ ” ຫລັງຈາກໜຶ່ງອາທິດຜ່ານໄປ ເມື່ອນັກສື່ຂ່າວຕິດຕໍ່ກັບທ່ານຈ້າວອີກເພື່ອສອບຖາມຜົນການປິ່ນປົວຈາກລັງສີໄລເຊີ ທ່ານຈ້າວໄດ້ເວົ້າວ່າ”ຯແຕ່ກ່ອນ ຕ້ອງສູບຢາປະມານຊອງໜຶ່ງຕໍ່ວັນ ຫລັງຈາກການປິ່ນປົວແລ້ວບໍ່ໄດ້ສູບຢາເປັນອາທິດໜຶ່ງ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ຮູ້ສຶກຢູ່ຍາກ.”

ການເລີກສູບຢາດ້ວຍລັງສີໄລເຊີເບິ່ງເໝືອນວ່າພິລຶກແທ້ ແລະ ຜົນການປິ່ນປົວພັດເດັ່ນຊັດຊັ່ງຊີ້ ຄວາມຈົບງາມ ອັນເລິກລັບຂອງມັນຢູ່ໃສແທ້ ທ່ານຟານລານຕຸງໄດ້ແນະນຳຫລັກມູນຂອງການເລີກສູບຢາດ້ວຍລັງສີໄລເຊີໃຫ້ນັກສື່ ຂ່າວ: “ ໜ້າທີ່ການຂອງເອັນໂດຣ໌ຟີນທີ່ຜະລິດໂດຍຮ່າງກາຍຄົນເຮົາແມ່ນຄ້າຍຄືກັບຂອງນີໂຄຕີນ ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນເກີດ ຄວາມຮູ້ສຶກມ່ວນຊື່ນໃນພິບຕາດຽວ ເມື່ອຄົນເຮົາໄດ້ມີການເສຍ ເມື່ອທໍລະມານ ກໍ່ຈະຜະລິດຂຶ້ນດ້ວຍຮ່າງກາຍເອງ. ແຕ່ ການສູບນີໂຄຕີເຂົ້າມາໄດ້ທົດແທນເອັນໂດຣ໌ຟີນທີ່ຮ່າງກາຍຜະລິດເອົາເອງ ດົນຕາມດົນ ກໍ່ໄດ້ລະງັບການຜະລິດເອັນ ໂດຣ໌ພີນຂອງຮ່າງກາຍ. ດັ່ງນັ້ນເມື່ອປະລິມານນີໂຄຕີນໃນຮ່າງກາຍລົດລົງ ກໍ່ຕ້ອງການເພີ່ມເຕີມ ແລະ ນີ້ກໍ່ຄືສາຍເຫດ ການຕິດນີໂຄຕີນຫັນ. ”

“ ລັງສີໄລເຊີອ່ອນທີ່ເກີດຈາກເຄື່ອງຈັກປິ່ນປົວລັງສີໄລເຊີໄດ້ຜ່ານການກະຕຸກໃຫ້ປາຍເສັ້ນປະສາດໃຫ້ຄືນກັບ ປົກກະຕິ ເຮັດໃຫ້ການສະເທືອນໄດ້ຍຸແຫຍ່ຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງ ແລະ ຮີໂປທາລາມູສ ໃຫ້ຜະລິດເອັນໂດຣ໌ຟີນອີກ ຫລຸດ ພົ້ນການຕິດນີໂຄຕີນ ແລ້ວກໍ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍເລີກສູບຢາ. ”

Back