ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ກິນໝາກຈອງຊ່ວຍໃຫ້ຊາວສູບຢາລະບາຍທາດທີ່ພາໃຫ້ເປັນພະຍາດມະເຮັງ

ໃນແພດສາດຂອງປະເທດຈີນ ໝາກຈອງມີຄຸນປໂຫຍດເພີ່ມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃຫ້ປອດ ລົດຜ່ອນຮ້ອນໃນ ແລະ ອື່ນໆ ປະຈຸບັນ ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມາຈາມໃຕ້ຫວັນໄດ້ເຫັນວ່າ ກິນໝາກຈອງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້”ຜູ້ຕິດຢາ”ລະບາຍທາດທີ່ພາໃຫ້ ເປັນມະເຮັງອອກ.

ຢາສູບຈະລະບາຍໂປລີຊີກລິກອາໂລມາຕິກ ແລະ ອື່ນໆທີ່ພາໃຫ້ເປັນພະຍາດມະເຮັງ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ເອົາຜູ້ຕິດ ຢາເປັນເວລານານປີມາເປັນເປົ້າໝາຍຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ໃຫ້ພວກເຂົ້າກິນໝາກຈອງມື້ລະ 750 ກະລາມລຽນຕິດກັນ 4 ມື້ ແລ້ວກໍ່ກວດປະລິມານຖ່າຍເທຂອງທາດໂປລີຊີກລິກອາໂລມາຕິກໃນນ້ຳຍ່ຽວ.

ຜົນໄດ້ປະກົດວ່າ ກິນໝາກຈອງໜ່ວຍໜຶ່ງຫລັງຈາກສູບຢາແລ້ວ 6 ຊົ່ວໂມງ ສິ່ງຖ່າຍເທຂອງທາດໂປລີຊີກລິກອາ ໂລມາຕິກໃນເລືອດໄດ້ຖືກລະບາຍອອກຈາກນ້ຳຍ່ຽວເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ. ແຕ່”ຜູ້ຕິດຢາ”ທີ່ຫລັງຈາກສູບຢາແລ້ວ ເປັນເວລາ 6 ຊົ່ວໂມງບໍ່ໄດ້ກິນໝາກຈອງ ປະລິມານສິ່ງຖ່າຍເທຂອງທາດໂປລີຊີກລິກອາໂລມາຕິກທີ່ລະບາຍອອກຈາກ ນ້ຳຍ່ຽວກໍ່ຕ່ຳລົງຢ່າງເດັ່ນຊັດ.

ນອກນັ້ນຍັງຮູ້ວ່າ ໃນນວນໝາກຈອງບັນຈຸມາລິກອາຊິດ ແລະ ເປັກຕີນ ສາມາດລົດໂຄເລສແຕລອນ ປ້ອງກັນມະ ເຮັງໄສ້ແກ່ ແລະ ມະເຮັງຮ້າຍແຮງອື່ນໆ. ນວນໝາກຈອງບັນຈຸແດຕະລີຟີເບີອຸດົມສົມບູນ ສາມາດສົ່ງເສີມການເໜັງຕີງ ຂອງກະເພາະ ແລະ ລຳໄສ້ ລົດຜ່ອນອັດຕາການເປັນພະຍາດກະເພາະອາຫານ ແລະ ລຳໄສ້. ເປັກຕີນ ສາມາດລົດຜ່ອນ ໂຄເລສແຕລອນ ປ້ອງກັນມະເຮັງໄສ້ແກ່ ແລະ ມະເຮັງຮ້າຍແຮງອື່ນໆ. ນວນໝາກຈອງບັນຈຸແດຕະລີຟີເບີອຸດົມສົມບູນ ສາມາດສົ່ງເສີມການເໜັງຕີງຂອງກະເພາະ ແລະ ລຳໄສ້ ລົດຜ່ອນອັດຕາການເປັນພະຍາດກະເພາະອາຫານ ແລະ ລຳໄສ້.

Back