ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ການໃຊ້ຈ່າຍພິເສດພັກຂອງຄະນະກຳມະການກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາມອບໃຫ້ເຂດແຜ່ນດິນໄຫວ

 

ການໃຊ້ຈ່າຍພິເສດພັກຂອງຄະນະກຳມະການກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາມອບໃຫ້ເຂດແຜ່ນດິນໄຫວ

ຕາມການຈັດສັນຂອງອົງການພັກຂັ້ນເທິງຄະນະກຳມະການກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາປຸກລະດົມບັນດາສະມາຊິກຈ່າຍ ເງິນພິເສດຂອງພັກມອບໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ເຂດໄພພິບັດແຜ່ນດິນໄຫວອີກເທື່ອໜຶ່ງ.

ສະມາຊິກພັກຜ່ານການຮູບແບບທີ່ຈ່າຍເງິນເງິນພິເສດຂອງພັກເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຊົນໄພພິບັດ ອັນນີ້ແມ່ນ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງກະຊວງຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກໄດ້ວາງອອກແລະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນອັນຕັ້ງໜ້າຂອງອົງການ ທ້ອງຖີ່ງຕ່າງໆ.

ສະມາຊິກພັກຂອງໂຮງງານຢາສູບຕາຫລີຈ່າຍເງິນພິເສດຂອງພັກໃນໜ່ວຍເຄື່ອງຈັກ

                              

ຫລີວວັນດົງປະທານກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາປະລະດົມບັນດາສະມາຊິກພັກຈ່າຍເງິນພິເສດຂອງພັກໃນກອງປະຂຸມພະນັກງານກຳມະການກຸ່ມບໍລິສັດທີໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ22ເອືອນ5ປີ2008.

ຫລີວວັນດົງເວົ້າວ່າ,ພາຍຫລັງເມືອງເຫວີນສວນແຂວງເຊສວນໄດ້ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວອັນຮ້າຍແຮງທີມີ8ຕາມມາຕຖາເປັນຕົ້ນມາກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາໄດ້ມອບບໍລິຈາກເງິນແລະສິ່ງຂອງແກ່ປະຊາຊົນເຂດໄພພິບັດເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັບຜິດ ຊອບສັງຄົມຂອງກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາ.ແຕ່ຍ້ອນວ່າແຜ່ນດິນໄຫວຄັ້ນນີ້ໄດ້ສ້າງເສຍຫາຍອັນໃຫຍ່ຫລວງພິເສດ ໃຫ້ແກ່ປະ ຊາຊົນພາກພຶ້ນແລະຕ້ອງການຊ່ວຍເຫລືອຫລາຍ,ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມໃນຄວາມສາມາດຊ່ວຍເຫລືອປະ ຊາຊົນເຂດໄພພິບັດ.ລາວຫວັງວ່າອົງການພັກສ່ວນຂັ້ນຕ່າງໆຂອງກຸ່ມບໍລິສັດປຸກລະດົມໃຫ້ດີໆ,ເຮັດໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກພັກອາສາສະໝັກຈ່າຍເງິນພິເສດຂອງພັກຄັ້ນນີ້.

ສະມາຊິກອກວຸໂສກຳລັງຈ່າຍເງິນພິເສດຂອງພັກ

ການປຸກລະດົມຂອງຄະນະກຳມະການກຸ່ມບໍລິສັດໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນອັນຕັ້ງໜ້າ,ອົງການພັກຂັ້ນຕ່າງໆ ລະດົມໂດຍໄວ.ຕາມການຮູບຮູ້ວ່າ,ວຽກງານການຈ່າຍເງິນພິເສດພັກຂອງກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາໄດ້ສຳເລັດແລ້ວໃນວັນທີ 23-24.ໃນນັ້ນກຸ່ມບໍລິສັດ、ໂຮງງານຢາສູບຢີສີໂຮງງານຢາສູບສູສຽງ、ໂຮງງານຢາສູບຕາຫລີທັງໝົດມີສະມາຊິກ2746 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ ບໍລິຈາກເງິນ1467580ຢວນແລະ2000ຮົງກົງແລະວຽກງານຈ່າຍເງິນພິເສດພັກຈາກວິສາຫະກິດຖືຫຸ້ນທີ່ ຢູ່ນອກແຂວງນັ້ນກໍ່ສຳເລັດແລ້ວ.

﹙ສວນຜູຊ້າວ/ເຫວີນຖານ﹚

Back