ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ຮອງຕາອຸປະຖຳງານແຂ່ງຂັນປີນຜາຕັ້ງມືເປົ່າຊີງຊະນະເລີດໂລກ

 

ຮອງຕາອຸປະຖຳງານແຂ່ງຂັນປີນຜາຕັ້ງມືເປົ່າຊີງຊະນະເລີດໂລກ

ຕໍ່ຈາກໄດ້ສະໜັບສະໜູນງານແຂ່ງຂັນປີນຜາຕັ້ງມືເປົ່າຊີງຂັນໂລກພູພຽງຊິນໄຮ້ປະເທດຈີນຄັ້ງທີ 2 ໃນປີ 2007 ຢ່າງ ຕັມທີເປັນຕົ້ນມາ ກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາໄດ້ອຸປະຖຳງານແຂ່ງຂັນປີນຜາຕັ້ງມືເປົ່າຊີງຊະນະເລີດໂລກຄັ້ງທີສິບທີ່ຈັດ ຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນສີ່ນິນມົນທອນຊິນໄຮ້ໃນໄລຍະໃກ້ໆນີ້ ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ການແຂ່ງຂັນປີນຜາຕັ້ງດ້ວຍມືເປົ່າຊັນສູງທີ່ ສຸດຂອງໂລກນີ້ໄດ້ຍ່າງອອກຈາກທະວີບເອີລົບ ແລະ ຈັດຂຶ້ນຢ່າງສຳເລັດຜົນຢູ່ທີ່ມົນທອນຊິນໄຮ້.ໂດຍຜ່ານການແຂ່ງ ຂັນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອສະແດງນ້ຳໃຈວິສາຫະກິດທີ່ “ ຄົນເຮົາຕ້ອງປີນຂຶ້ນຈອມພູທີ່ສູງສຽບຟ້າໄດ້”.  

ງານແຂ່ງຂັນປີນຜາດ້ວຍມືເປົ່າຊີງຊະນະເລີດໂລກຂຶ້ນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ 1991 ສອງປີຈັດຂຶ້ນຄັ້ງໜຶ່ງ ເຖິງປະຈຸ ບັນໄດ້ຈັດຂຶ້ນສິບຄັ້ງແລ້ວ ແຕ່ປີ 2006 ຫາ ປີ້ 2008 ມົນທອນຊິນໄຮ້ໄດ້ຈັດງານແຂ່ງຂັນສາຂາປີນຜາຕັ້ງດ້ວຍມືເປົ່າ ຊີງຊະນະເລີດໂລກສຳເລັດລຽນຕິດກັນສາມປີ.

ງານແຂ່ງຂັນປີນຜາຕັ້ງມືເປົ່າຊີງຊະນະເລີດຄັ້ງທີສິບແມ່ນສະຫະພັນປີນຜາຕັ້ງມືເປົ່າສາກົນ ກົມໃຫຍ່ກິລາແຫ່ງ ຊາດ ຄະນະປົກຄອງມົນທອນຊິນໄຮ້ຮ່ວມກັນເປັນເຈົ້າພາບຈັດຂຶ້ນ ເຊິ່ງເປັນງານແຂ່ງຂັນປີນຜາຕັ້ງມືເປົ່າລະດັບສູງ ສຸດຂອງໂລກ. ຂະໜາດ ແລະ ຈຳນວນຄົນເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້ກໍ່ໃຫຍ່ ແລະ ຫລາຍກວ່າຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ. ມັນກໍ່ ຄືການແຂ່ງຂັນທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າໝູ່ ລະດັບສູງກວ່າໝູ່ ແລະ ມີອິດທິພົນທີ່ສຸດໃນລາຍການກິລາປີນຜາຕັ້ງມືເປົ່າ ຂອງໂລກ.

ວາງແຜນການຕະຫລາດ:

ເລີ່ມຕົ້ນຈາກຮອງຕາຊານໄດ້ປັບປຸງຈີນຕະນະການຍີ່ຫໍ້ເປັນ “ ຄົນເຮົາຕ້ອງປີນຂຶ້ນຈອມພູທີ່ສູງສຽບຟ້າໄດ້ ” ເປັນຕົ້ນມາ “ ພູ ” ກໍ່ເລີຍການເປັນຄວາມຢາກໃຈກາງອັນໜຶ່ງຂອງຍີ່ຫໍ້ຮອງຕາຊານ ແລະ ໄດ້ສຸມໃສ່ “ ພູ ” ໄດ້ດຳເນີນ ການເຄື່ອນໄຫວການຕະຫລາດທີ່ຖືເອົາກິລາເປັນປະເດັນຢ່າງເປັນລະບົບ. ການທີ່ອຸປະຖຳງານແຂ່ງຂັນປີນຜາຕັ້ງມື ເປົ່າຂີງຊະນະເລີດໂລກໃນຄັ້ງນີ້ກໍ່ແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນຈາກຈຸດນີ້. ງານແຂ່ງຂັນປີນຜາຕັ້ງມືເປົ່າຊີງຊະນະເລີດໂລກຄັ້ງນີ້ໄດ້ ສະແດງຢ່າງເຕັມທີ່ເຖິງນ້ຳໃຈ ແລະ ປັດສະຍາ “ ກ້າວຂ້າມຕົນເອງ ” ແລະ “ ເອົາຄົນເປັນໃຈກາງ ” ທີ່ໄດ້ແຝງໄວ້ໃນ “ ຄົນເຮົາຕ້ອງປີນຂຶ້ນຈອມພູທີ່ສູງສຽບຟ້າໄດ້ ”.

ມາດຕະການການຕະຫລາດ

1. ປະກວດການອອກແບບເຄື່ອງໝາຍ ເຄື່ອງຄ້ຳຄຸນງານແຂ່ງຂັນປີນຜາຕັ້ງມືເປົາຊີງຊະນະເລີດໂລກຄັ້ງທີສິບ.

ເພື່ອຂະຫຍາຍອິດທິພົນໃນສັງຄົມໃຫ້ງານແຂ່ງຂັນປີນຜາຕັ້ງມືເປົ່າຊີງຊະນະເລີດໂລກຄັ້ງທີສິບ ຈຶ່ງປະກວດ ການອອກແບບເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ເຄື່ອງຄ້ຳຄຸນງານແຂ່ງຂັນປີນຜາຕັ້ງມືເປົ່າຊີງຊະນະເລີດໂລກຄັ້ງທີສິບຕໍ່ສັງຄົມຢ່າງ ເປີດເຜີຍ.

2. ພິມຈຳໜ່າຍໄປສະນີຍະບັດລະນຶກງານແຂ່ງຂັນປີນຜາຕັ້ງມືເປົ່າຊີງຊະນະເລີດໂລກຄັ້ງທີສິບ》ທີ່ມີຄ່າໄປ ສະນີ

ເພື່ອໂຄສະນາງານແຂ່ງຂັນປີນຜາຕັ້ງມືເປົ່າຊີງຊະນະເລີດໂລກໄດ້ຍ່າງອອກຈາກທະວີບເອີລົບ ແລະ ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ ນະຄອນສີ່ນິນມົນທອນຊິນໄຮ້ຢ່າງເປັນຄັ້ງປະຖົມມະເລີກ ໄປສະນີປະເທດຈີນໄດ້ຈັດພິມຈຳໜ່າຍໄປສະນີຍະບັດລະນຶກ《ງານແຂ່ງຂັນປີນຜາຕັ້ງມືເປົ່າຊີງຊະນະເລີດໂລກຄັ້ງທີສິບ》ທີ່ມີຄ່າໄປສະນີ ເພື່ອຍົກສູງຊື່ສຽງຂອງການແຂ່ງຂັນ.

ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຕະຫລາດ

ໃນສະພາບການເສດຖະກິດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນທີ່ສັບສົນໃນປະຈຸບັນນີ້ ກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາຍັງຄົງໄດ້ ສືບຕໍ່ຮັກສາທ່າອຽງກັນຂະຫຍາຍຕົວທີ່ດີງາມຄື: ແຕ່ເດືອນ 1 ຫາ ເດືອນ 7 ປີ 2009 ປະລິມານການຈຳໜ່າຍທຸລະກິດ ໃນທົ່ວປະເທດຂອງຢາສູບຍີ່ຫໍ້ “ ຢູ້ສີ່” ໄດ້ເຖິງ 314.6 ພັນແກັດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 31.37% ເມື່ອປຽບທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນປີທີ່ ຜ່ານມາ ຂະໜາດການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະລິມານຈຳໜ່າຍໄດ້ຮັກສາເປັນອັນດັບທີໜຶ່ງ ໃນຫ້າຍີ່ຫໍ້ໃຫຍ່ນຳໜ້າຂອງຢາສູບ ປະເພດທີໜຶ່ງຂອງທົ່ວປະເທດ ປະລິມານຈຳໜ່າຍເປັນອັນດັບທີສາມ ໝົດປີຄາດວ່າປະລິມານຈຳໜ່າຍຈະເຖິງ 520 ພັນແກັດ. ອັນດັບຂອງຍີ່ຫໍ້ “ ຮອງຕາຊານ ” ປະລິມານຈຳໜ່າຍທຸລະກິດໃນທົ່ວປະເທດເຖິງ 1271.7 ພັນແກັດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 32.21% ເມື່ອປຽບທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ອັດຕາສ່ວນການເພີ່ມຂຶ້ນເປັນອັນດັບທີໜຶ່ງໃນສິບຍີ່ຫໍ້ໃຫຍ່ ນຳໜ້າທີ່ມີປະລິມານຈຳໜ່າຍຫລາຍກວ່າໝູ່ຂອງທົ່ວປະເທດ ປະລິມານຈຳໜ່າຍໄດ້ຍົກສູງຈາກອັນດັບທີ 6 ມາເປັນອັນ ດັບທີ 3 ໃນປະຈຸບັນ ໃນປີ 2009 ປະລິມານຈຳໜ່າຍຂອງຍີ່ຫໍ້ “ ຮອງຕາຊານ ”ຄາດວ່າຈະເຖິງ 2 ລ້ານແກັດ ຄວາມ ສາມາດການແຂ່ງຂັນດ້ານຍີ່ຫໍ້ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງເດັ່ນຊັດ ຄວາມມີຊື່ສຽງດີໃນຕະຫລາດ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖືໃນຕະຫລາດ ແລະ ການກິນອັດຕາສ່ວນຕະຫລາດໄດ້ຍົກສູງຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ ອັນໄດ້ສ້າງພື້ນຖານອັນແໜ້ນແກ່ນໃຫ້ແກ່ການສຳເລັດ ໜ້າທີ່ເປົ້າໝາຍທີ່ “ ຮັກສາການເຕີບໂຕ ”ໝົດປີຂອງກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາ.

(ເວບໄຊໂຊຮູ)

 

Back