ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມ

 

ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມ

ທີ່ມີຄວາມຫວັງຫົງຖາຢາງສ່າວເຫີ(ພາບ)

   ໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມທີ່ມີຄວາມຫວັງຫົງຖາຢາງສ່າວເຫີເຊິ່ງກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາເປັນຜູ້ບໍລິຈາກເງິນສ້າງ ນັ້ນ ໄດ້ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງໃນວັນ ທີ 8 ເດືອນ 12.ຫລີຫົງໝີງກຳມະການປະຈຳການພັກ、ຮອງຫົວໜ້າລັດຖະບານ ກິ່ງແຂວງ ຫລີເໜີງຫົວໜ້າກົມການສຶກສາກິ່ງແຂວງ ລູ້ຈີຟອງເລຂາຄະນະກຳມະການເມືອງໜານຫົວແລະ ເຝີງຢີ່ຫົວໜ້າເມືອງ ຫລີດີ້ງສາຍຮອງຫົວໜ້າອຸດໜູນທຸກຍາກກິ່ງແຂວງ ຫລີເຈີຫລຽງ、ຫວັງໝີນຮ້ວຍ、ຈຸໝີງ ຢານຫົວໜ້າພັດແລະລັດຖະບັນຂອງໂຮງງານຢາສູບກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາແລະຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂະແໜງການຕ່າງໆພ້ອມກັນພະຍານເວລາອັນສຳຄັນ.

ສວນສະເຫລີມສະຫລອງ

  ໃນຕົ້ນປີຂອງຢາງສ່າວເຫີ ອາກາດດີ, ໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມທີ່ມີຄວາມຫວັງຫົງຖາຢາງສ່າວເຫີທີ່ສ້າງໃໝ່ ນັ້ນເຕັມໄປດ້ວຍບັນຍາກາດອັນຟິດຟື້ນ,ຕຶກຮຽນອັນໃໝ່ສວຍງາມຫລາຍ.ຫລີຫົງໝີນປະກາດເວົ້າວ່າ“ເລີ່ມສະ ເຫລີມສະຫລອງພິທີ ການສຳເລັດຂອງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມທີ່ມີຄວາມຫວັງຫົງຖາຢາງສ່າວເຫີ”ໃນ ດອນເຊົ້າ 11 ໂມງ.ອັນນີ້ເປັນຂີດໝາຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວຽກງານຍົກຍ້າຍທັງໝົດຂອງໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມຕາ ແສງຢາງສ່າວເຫີໄດ້ຮັບການສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມແລະກໍ່ເປັນຂີດໝາຍທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການສຳເລັດແຫ່ງການອຸດໜູນທຶນກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 11 ແຫ່ງງໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມທີ່ມີຄວາມຫວັງຂອງໂຮງງານຢາສູບກຸ່ມບໍລິສັດຫົງ ຖານັບແຕ່ປີ 2008.

ລູ້ຈີຟອງເລຂາຄະນະກຳມະການເມືອງໜານຫົວໃນນາມຄະນະກຳມະການພັກແລະລັດຖະບານມອບປ້າຍໜຶ່ງທີ່ຂຽນວ່າ“ຮູບແບບໃນເອົາໃຈໃສ່ການສຶກສາພິເສດ ຕົວຢ່າງໃນການອຸດໜູນການຮຽນ”ໃຫ້ໂຮງງາ ນຢາສູບກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາ.

ລູ້ຈີຟອງມອບປ້າຍໃຫ້ໂຮງງານຢາສູບກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາ

ໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມຄົບຊຸດຢາງສ່າວເຫີຕາແສງຫລອງສ່ວນເມືອງໜານຫົວສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1988 ແລະ ຮັບໃຊ້ຈຸຊາວນາ 7 ຈຸຂອງຄະນະກຳມະການບ້ານຢາງສ່າວເຫີ.ເຄື່ອງປະກອບການຮຽນການສອນບໍ່ດີປານໃດ ເຮືອນພັກກໍ່ລ້າສະໄໝແລະມີໄພພີບາດອັນຕະລາຍ.ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍມີປະຕູໃຫຍ່ ບໍມີກຳແພງ ບໍ່ມີ ເສັ້ນທາງແລະເຄື່ອງປະກອບການຮຽນການສອນກໍ່ບໍ່ດີປານໃດ, ບ້ານຢາງສ່າວເຫີເຄີຍມີແຜນທີຍົກຍ້າຍໂຮງ ຮຽນທັງໝົດ ແຕ່ຍ້ອນເງິນບໍ່ພໍຈຶ່ງບໍສາມາດບັນລຸໄດ້.

ຫລັງຈາກໂຮງງານຢາສູບກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາໄດ້ຮັບຮູ້ຂ່າວນີ້ ກໍ່ບໍລິຈາກເງິນ 1.08ລ້ານຢວນຊ່ວຍຢາງ ສ່າວເຫີບັນລຸການຍົກຍ້າຍໂຮງຮຽນໄດ້. ໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມທີ່ມີຄວາມຫວັງຫົງຖາຢາງສ່າວເຫີກວມເອົາເນື້ອ ໃນ3335ແມັດຕາ,ປະກອບມີຕຶກຮຽນໜຶ່ງທີ່ກວມເອົາ 337ແມັດຕາ,ຫໍພັກຂອງນັກຮຽນກວມເອົາ 115 ແມັດຕາ ຍັງປະກອບມີເຮືອນຄົວ ຫ້ອງວິດ ສວນຫລີ້ນກິລາແລະອື່ນໆມີເງືອນໄຂເຄື່ອງອຸປະກອນດີທີ່ສຸດໃນໂຮງ ຮຽນຊັ້ນປະຖົມຄົບຊຸດຂອງກິ່ງແຂວງສູສຽງ. ໂຮງງານຢາສູບກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາກໍ່ຈະມອບໃຫ້ຄອມພິວເຕີ ໂຕະຕັ້ງຮ່າງບາບບ້ວງແລະອື່ນໆທັງໝົດເປັນສິ່ງຂອງ240ພັນຢວນໃນທ້າຍການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ.

ຫ້ອງຮຽນໃໝ່

ຝອງຢີ້ເວົ້າວ່າ ບໍລິຈາກເງິນອຸດໜູນການຮຽນ ມີຜົນປະໂຫຍດໃນປະຈຸບັນ ແລະຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ຫລາຍ ພັນປີ. ໂຮງງານຢາສູບສູສຽງກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາເອົາໃຈໃສ່ການສຶກສາ ເອົາໃຈໃສ່ປະຊາຊົນ ມີນ້ຳໃຈຮັກແພງ ຄົນແລະຕອບແທນສັງຄົມ, ທຳການວຽກງານອັນດີໃຫ້ກິດຈະການສຶກສາໃນເຂດທຸກຍາກແລະໄດ້ສ້າງແບບ ຢ່າງໃຫ້ສັງຄົມໃນບໍລິຈາກເງິນອຸດໜູນການຮຽນ.

ໃນສູນທອນພົດຂອງຫວັງໝີນເລຂາຄະນະກຳມະການພັກໂຮງງານຢາສູບສູສຽງລາວໄດ້ເວົ້າວ່າ, ແຜນ ການຮ້ອຍປີຖຶການສຶກສາເປັນພື້ນຖານ.ການພັດທະນາເສດຖະກິດທ້ອງຖີ່ນແມ່ນແບ່ງອອກຈາກການພັດທະນາບູລິມາສິດຂອງການສຶກສາບໍ່ໄດ້,ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດແລະການສຶກສາໃນເຂດທຸກຍາກ,ຕອບແທນສັງຄົມ ຕອບແທນບັນດາປະຊາຊົນທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ວິສາຫະ ກິດ.

ຄອມພີວເຕີທີ່ໂຮງງານຢາສູບສູສຽງມອບໃຫ້

ພາຍຫລັງໂຮງງານຢາສູບສູສຽງກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາທຳການວຽກງານອຸດໜູນທຸກຍາກແບບສອງຕໍ່ສອງໃຫ້ຢາງສ່າວເຫີເປັນຕົ້ນມາ,ໄດ້ປະຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວຕົວຈິງອຸດໜູນທີ່ເອົາຮູ້ສະພາບການປະຊາຊົນ ແກ້ໄຂສິ່ງ ກັງວົນໃຈ ເຮັດວຽກຕົວຈິງ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເປັນເນຶ້ອໃນອັນຕົ້ນຕໍຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ.ນັບແຕປີ 2006ເຖິງປີ2009,ທົ່ວໂຮງງານທັງໝົດໃຊ້ເງິນ1.6ລ້ານຢວນ ປະສານທຶນຂັ້ນກິ່ງແຂວງ30ພັນຢວນແລະບໍລິ ຈາກເງິນ100ກວ່າພັນຢວນຈາກພະນັກງານເພື່ອໃຊ້ໃນການໂຄງການຕ່າງໆຄື:ສ້າງໂຮງຮຽນ ສ້າງເສັ້ນທາງ ແກ້ໄຂບັນຫາການດື່ມ ການສ້າງຫ້ອງອະນາໄມຊົນນາບົດ ປັບປຸງຄະນະກຳມະການບ້ານແລະອື່ນໆ,ໄດ້ປະ ກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດແລະປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ.

 

 

 

Back