ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ພະນັກງານໄວໜຸ່ມຂອງກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາໄດ້ຮັບຜົນງານທີ່ດີໃນການແຂ່ງຂັນ“ລາງວັນຟື້ນຟູ” ການແຂ່ງຂັນທັກສະອາຊີບໄວໜຸ່ມ ທີ່ແຂວງຢຸນນານ.

ການແຂ່ງຂັນ “ລາງວັນຟື້ນຟູ” ການແຂ່ງຂັນທັກສະອາຊີບໄວໜຸ່ມ ທີ່ແຂວງ ຢຸນນານ ປີ 2019 ຈັດຂຶ້ນໂດຍຄະນະກຳມະການໄວໜຸ່ມແຂວງຢຸນນານ ຮ່ວມກັບ ພະແນກສະຫວັດດີການສັງຄົມຂອງແຂວງຢຸນນານ, ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນກັນຍາ. ພະນັກງານໄວໜຸ່ມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນທີ່ຄັດເລືອກຈາກກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາ ສາມາດຍາດໄດ້ຜົນງານທີ່ດີເດັ່ນໃນການແຂ່ງຂັນສາມລາຍການ. ທ່ານ ລີນປິ່ນ ຈາກໂຮງງານຜະລິດຢາສູບຢູຊີໄດ້ຮັບລາງວັນທີໜຶ່ງ ໃນການ ແຂ່ງຂັນຮອບສຸດທ້າຍຂອງການແຂ່ງຂັນເຄື່ອງມືການຊ່າງ, ໄດ້ຮັບກຽດຕິ ຍົດເປັນ “ຊ່າງສີມືຢຸນນານ”; ທ່ານ ສຸຍເວີນໂປ່ ຈາກໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຈ່າວທົ່ງ, ທ່ານ ຈ້າວເພີຍເຊີນ ໄດ້ຮັບລາງວັນທີຫ້າ ແລະ ທີແຈັດ ຕາມລຳ ດັບໃນການແຂ່ງຂັນຮອບສຸດທ້າຍຂອງການແຂ່ງຂັນປັບປຸງຊ້ອມແປງເຄື່ອງໄຟຟ້າ, ໄດ້ຮັບ “ຕຳແໜ່ງ ສີມືໄວໜຸ່ມ ທີ່ມີຄວາມສາມາດຂອງ ແຂວງ ຢຸນ ນານ”; ທ່ານ ວູ້ເຊີນກ່າງ ຈາກໂຮງງານຜະລິດຢາສູບຢູຊີ ໄດ້ຮັບລາງວັນທີ ເກົ້າ ໃນການແຂ່ງຂັນຮອບສຸດທ້າຍຂອງການແຂ່ງການ ການອອກແບບ ຂຽນໂປຼແກມຄອມພີວເຕີ, ໄດ້ຮັບ “ຕຳແໜ່ງ ສີມືໄວໜຸ່ມທີ່ມີຄວາມສາ ມາດຂອງ ແຂວງຢຸນນານ”.

 

“ລາງວັນຟື້ນຟູ” ການແຂ່ງຂັນທັກສະອາຊີບໄວໜຸ່ມ ທີ່ແຂວງຢຸນນານ ເປັນ ການແຂ່ງການແຂ່ງຂັນລະດັບແຂວງ. ການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້ໂດຍມີ ການແຂ່ງຂັນການອອກແບບຂຽນໂປຼແກມຄອມ ພີວເຕີ, ວຽກການໄຟຟ້າ (ການຊ້ອມເຄື່ອງໄຟຟ້າ), ການຊ່າງ (ເຄື່ອງມືການ ຊ່າງ) ເຊິ່ງເປັນການແຂ່ງຂັນສາມໜ້າວຽກ (ສາມປະເພດວຽກ) ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບແຈ້ງການຈາກຄະນະກຳມະການແລ້ວ ກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາ ໄດ້ ມີການຕອບຮັບຢ່າງວ່ອງໄວ, ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຈາກບັນດາ ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງກຸ່ມບໍລິສັດແລ້ວ,  ກໍໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ຈັດຝຶກ ອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກ່ອນເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ, ເຊິ່ງກຸ່ມບໍລິສັດໄດ້ສົ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄປແຂ່ງຂັນເປັນຈຳນວນ 8 ຄົນ.

ສະຖານທີ່ແຂ່ງຂັນ

ກັບຄືນ