ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາໄດ້ຮັບນາມະຍົດ“ໜ່ວຍງານຊຸກຍູ້ປະເສີດໃນວັນການຊຸກຍູ້ການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຮອບດ້ານຄົບຮອບ40ປີ”

   ໃນວັນມໍ່ໆນີ້, “ການຊຸກຍູ້ການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຮອບດ້ານພ້ອມກັບງານລະລຶກວັນສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມຄຸນນະພາບ

ຈີນຄົບີອບ40ປີ”ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ປັກກິ່ງ.ໃນງານດັ່ງກ່າວຄັ້ງນີ້,ກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາໄດ້ຮັບນາມະຍົດ“ໜ່ວຍງານຊຸກຍູ້ປະເສີດ40ປີການຊຸກຍູ້ການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຮອບດ້ານ”,“ຄະນະQCຮຳຕໍ່ບູລີໂດຍໄວ”ໂຮງງານຜະລິດຢາສູບຊູຊົງກຸ່ມບໍລິສັດຫົງ

ຖາໄດ້ຮັບກຽດຕິຍົດ“ຄະນະຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບດີເດັ່ນທົ່ວປະເທດ”.

 ກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາດຳເນີນຊຸກຍູ້ການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຮອບດ້ານຢ່າງບໍ່ຂາດສາຍໄຍະເວລາ10ກ່ວາປີຜ່ານມາ,

ແມ່ນໜຶ່ງໃນວິສາຫະກິດທີ່ສົ່ງເສີມຊຸກຍູ້ການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຮອບດ້ານພາຍໃນທີ່ກ່ອນໜ້າໝູ່,ດຳເນີນຍືດໝັ້ນໂດຍ“ຜະລິດຕະພັນຄຸນນະພາບດີ,ວິສາຫະກິດໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ”ເປັນພາລະໜ້າທີ່,ປະດິດສ້າງວັດທະນະທຳຄຸນນະພາບດີ“ຢາ

ສູບທຸກໆກອກເປັນຂອງປະນິດ,ຢາສູບແຕ່ລະຕຸກເປັນຂອງງາມດີ,ຢາສູບທຸກໆແກັດເປັນຂອງດີເລີດ”,ໄດ້ຕອບສະໜອງການສະແຫວງຫາຊີວິດການເປັນຢູ່ຄຸນນະພາບດີ ແລະ ການສຳຜັດບໍລິໂພກຂອງບັນດາຜູ້ບໍລິໂພກ.ກຸ່ມບໍລິສັດຈະເອົາດິນປູກ

ຢາສູບເປັນ“ຫ້ອງຜະລິດທີ່ໜຶ່ງ”,ເພື່ອຄ້ຳປະກັນວັດສະດຸຄຸນນະພາບດີໃນການຜະລິດຢາສູບຄຸນນະພາບດີ,ມີເຄື່ອງອຸປະກອນການຜະລິດກ້າວໜ້າ,ແລະ ບຸກຄະລາກອນວິຊາສະເພາະ ແລະ ຄ້ຳປະກັນທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງຢ່າງຄົບຊຸດເລີຍ.ໄລຍະຕະ

ຫຼອດມາກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາເອົາຄຸນນະພາບເປັນຊີວິດ,ພະຍາຍາມຍາດເປັນວິສາຫະກິດ“ຕົວຢ່າງ”ໃນການເຄື່ອນໄຫວຄຸ້ມ

ຄອງຄຸນນະພາບທົ່ວປະເທດ,ການເຄື່ອນໄຫວຄະນະQC,ໂຄງການຫົກສີເກີມາ,ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຢ່າງລະອຽດ,ການຄຸ້ມ

ຄອງພາກສະໜາມແລະອື່ນໆຂອງກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖານັ້ນເຄີຍຮັບລາງວັນຈາກສະມາຄົມຄຸນນະພາບຈີນຫຼາຍເທື່ອ.

     ໃນໄລຍະຕໍ່ໄປນີ້,ກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາຈະເອົາການຍົກຄວາມສາມາດຍາດແຍ່ງຂອງຜະລິດຕະພັນເປັນວິທີສຳຄັນ,ໂດຍຜ່ານການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດປະດິດສ້າງ,ຄວາມສາມາດດ້ານຄຸນນະພາບ,ຄວາມສາມາດດ້ານເຕັກນິກ,ຄວາມສາ

ມາດດ້ານຄຸ້ມຄອງ,ຄວາມສາມາດດ້ານວັດທະນະທຳລວມທັງ“ຄວາມສາມາດຫ້າດ້ານ”,ເພື່ອຍົກລະດັບການຄຸ້ມຄອງວິ

ສາຫະກິດຢ່າງລະບົບ,ຈະພະຍາຍາມບັນລຸເຖິງການຄຸ້ມຄອງຫັນເປັນຂະບວນການ,ຫັນເປັນມາດຕະຖານ,ຫັນເປັນປະນິດລະຽດແລະຫັນເປັນແບບຫຸ້ນຍົນ.ໂດຍພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳດ້ານຈິດສຳນຶກການພັດທະນາດ້ານປະດິດຄິດສ້າງໃໝ່,ປະສານ

ງານກັນ,ສີຂຽວ,ເປີດປະຕູສູ່ພາຍນອກ,ຮ່ວມສະເຫວີຍກັນ,ໂດຍຜ່ານການປະດິດສ້າງຄະນະການຜະລິດ,ການຄວບຄຸມຄຸນ

ນະພາບ,ຄຳ້ປະກັນວັດສະດຸ,ອຸປະກອນກຳມະວິທີການຜະລິດ,ການຄຸ້ມຄອງດຳເນີນງານ ແລະ ທິມງານບຸກຄະລາກອນລວມ

ທັງ“ຫົກລະບົບຄ້ຳຊູ”ທີ່ມີຄຸນນະພາບດີເດັ່ນ,ເພື່ອສ້າງຂຶ້ນແລວທາງໃໝ່ທີ່ພັດທະນາຄຸນນະພາບສູງທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມ

ຕ້ອງການທັນສະໄໝໃໝ່ນີ້.

ກັບຄືນ