ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາອຸປະຖຳນັກສຶກສາທຸກຍາກນະຄອນຢຸຍຊີຢ່າງລຽນຕິດເວລາ9ປີ

 ໃນວັນທີ19 ສິງຫານີ້,ກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາ ແລະ ສະພາປຶກສາການເມືອງນະຄອນຢຸຍຊີຮ່ວມຈັດກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບອຸປະຖຳນັກສຶກສາທຸກຍາກ ແລະ ຍ້ອງຍໍຄູອາຈານດີເດັ່ນເຂດຊົນເຜົ່າຊົນນະບົດພາຍໃນທົ່ວນະຄອນສະໄໝທີ່9,ລວມມີນັກ

ສຶກສາທຸກຍາກຈຳນວນ152ຄົນ ແລະ ຄູອາຈານດີເດັ່ນຈຳນວນ50ທ່ານໄດ້ຮັບການອຸປະຖຳ ແລະ ຮັບໃບຍ້ອງຍໍ.

ພາກສະໜາມກອງປະຊຸມ

       ປີ2019,ແມ່ນປີທີ9ທີ່ກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາປະສານສົມທົບກັບສະພາປຶກສາການເມືອງນະຄອນຢຸຍຊີດຳເນີນເຄື່ອນ

ໄຫວອຸປະຖຳນັກສຶກສາທຸກຍາກ ແລະ ຍ້ອງຍໍຄູອາຈານດີເດັ່ນເຂດຊົນເຜົ່າເຂດພູດອຍ,ໂຄງການນີ້ໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາ

ທີ່ດ້ວຍຈຸດພາເກີດໜ້າ,ສຶບທອດທາງໜ້າສຶບຕໍ່ທາງຫຼັງໃນການບຳລຸງສ້າງບຸກຄະລາກອນສັງຄົມ ແລະ ຍົກລະດັບຊັບພະຍາ

ກອນການສຶກສາຂອງເຂດຊົນເຜົ່າເຂດພູດອຍ,ແລະໄດ້ກາຍເປັນຍີ່ຫໍ້ສາທາລະນະປະໂຫຍດໜຶ່ງທີ່ມີຜົນກະທົບຢ່າງຄຶກຄື້ນ

ພາຍໃນນະຄອບຢຸຍຊີ.

        ທ່ານ ຈູຊູເວີຍ ສະມາຊິກຄະນະພັກ ແລະ ຫົວໜ້າກຳມະບານກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາກ່າວວ່າ,ສຳລັບວຽກເຮັດໃຫ້ປະເທດ

ຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ,ເຮັດໃຫ້ບັນດາຊົນເຜົ່າຈຳເລີນຮຸ່ງເຮືອງ,ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນດຳລົງຊີວິດດ້ວຍມີຄວາມສຸກນັ້ນພື້ນຖານແມ່ນການສຶກສາ,ຕົ້ນຕໍແມ່ນຄູອາຈານ,ຄວາມຫວັງແມ່ນນັກສຶກສາ,ກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາໂດຍພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງສະພາປຶກສາການເມືອງນະຄອນຢຸຍຊີ,ຮ່ວມກັບສະພາສົ່ງເສີມການສຶກສາຊົນເຜົ່າເຂດພູດອຍນະຄອນຢຸຍຊີ,ຊຸກຍູ້ໂຄງການນີ້ເຂົ້າສູ່ລວງ

ເລີກຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ,ພະຍາຍາມຈັດວາງ,ດຳເນີນງານ,ໂຄສະນາໂຄງການໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ,ຍາດເອົາໂຄງການໃຫ້ບັນລຸເຖິງການ

ດຳເນີນງານຫັນເປັນປົກກະຕິ,ຫັນເປັນລະບອບ,ເພື່ອສະສົມພະລັງງານແລະເພີ່ມທ່າແຮງໃນການພັດທະນາພາລະກິດການສຶກສານະຄອນຢຸຍຊີ.

        ທ່ານ ຊຽດລີຫົງ ປະທານສະພາປຶກສາການເມືອງ ເລຂາຄະນະພັກນະຄອນຢຸຍຊີໃນນາມສະພາປຶກສາການເມືອງນະຄອນຢຸຍຊີ,ໃນນາມສະພາສົ່ງເສີມການສຶກສາຊົນເຜົ່າເຂດພູດອຍນະຄອນຢຸຍຊີ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈນຳກຸ່ມບໍລິສັດ

ຫົງຖາທີ່ໄດ້ອອກທຶນຊ່ອຍເຫຼືອທຸກໆປີ.ທ່ານ ຊຽດລີຫົງຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່ານັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບອຸປະຖຳນັ້ນຈະສາມາດພະຍາ

ຍາມຮ່ຳຮຽນ,ສ້າງຄວາມສາມາດໄດ້ດີ,ແລະ ສາມາດກາຍເປັນຄົນທີ່ມີບົດບາດຕໍ່ສັງຄົມໄດ້ດີຢ່າງໄວ,ແລະຈະສາມາດຫັນ

ຫົວຈິດໃຈຮັກທີ່ຮັບຈາກສັງຄົມນັ້ນກາຍເປັນກຳລັງແຮງທາງບວກແລະສົ່ງອອກສູ່ພາຍນອກ;ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າບັນດາຄູອາ

ຈານທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມຍ້ອງຍໍນັ້ນສາມາດຫວງແຫນກຽດຕິດຍົດໄດ້,ແລະສາມາດເອົານ້ຳໃຈຖືຫົວໃຈຊ່າງຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ປະ

ນິດແໜ້ນນັ້ນປະສານສົມທົບເຂົ້າໃນການສຶກສາການສິດສອນຢ່າງຕະຫຼອດໄປໄດ້ດີ,ຍາດເອົາອຸທິດຢ່າງມີລັກສະນະພິເສດໂດຍຜ່ານຕຳແໜ່ງທີ່ປົກກະຕິເລີຍ.

ຜູ້ແທນຄູອາຈານທີ່ໄດ້ຮັບມອບລາງວັນ

ຜູ້ແທນນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບອຸປະຖຳ

        ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້,ຜູ້ແທນນັກສຶກສາທີ່ເຄີຍຮັບອຸປະຖຳແລະໄດ້ເຂົ້າເຮັດວຽກສັງຄົມແລ້ວນັ້ນທັງສອງຄົນ,ຜູ້ແທນ

ນັກສຶກສາທຸກຍາກທັງສອງຄົນ ແລະ ຜູ້ແທນຄູອາຈານດີເດັ່ນທີ່ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍທັງສອງທ່ານ ໄດ້ກ່າວຄຳປາກໄສ;ແລະ ຜູ້

ແທນນັກສຶກສາທຸກຍາກທີ່ໄດ້ຮັບອຸປະຖຳທັງ6ຄົນ ແລະ ຜູ້ແທນຄູອາຈານດີເດັ່ນທັງ9ທ່ານ ໄດ້ຂຶ້ນເວທີ ເພື່ອຮັບທຶນອຸປະຖຳ

ແລະ ໃບກຽດຕິຍົດຄູອາຈານດີເດັ່ນ

ກັບຄືນ