ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ໂຮງງານຢາສູບຕ້າລີໄດ້ຮັບລາຍການລາງວັນຜົນງານເຕັກນິກຫຼາຍລາຍການໃນການເຄື່ອນໄຫວຄົ້ນຄ້ວາສຳຫຼວດໂຄງການຫົກສີເກີມາທົ່ວປະເທດ

ໃນວັນທີ13ຫາ15ມີຖຸນານີ້,ການເຄື່ອນໄຫວຄົ້ນຄ້ວາສຳຫຼວດໂຄງການຫົກສີເກີມາທົ່ວປະເທດໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ສີອ່ານ,ໂຄງການ“ຫຼຸດອັດຕາເພີ່ມໃບຢາລູກກິ້ງທີ່ຕື່ມວັດຖຸໃບຊຸ່ມ5T ”ທີ່ໂຮງງານຢາສູບຕ້າລີເລືອກເຟັ້ນເຂົ້າຮ່ວມນັ້ນໄດ້ຖືນາມະຍົດຜົນງານເຕັກນິກຊັ້ນສາທິດ,ແລະໂຄງການ“ຍົກອັດຕາອອກເສັ້ນຢາ(ຈຽງດີ1956)ຫົງຖາຊານ”“ຍົກອັດຕາຖືກມາດຖານບໍລິມາດວັດສະດຸເຂົ້າຄືນເສັ້ນຢາສາຍ3T”“ຫຼຸດອັດຕາຜິດມາດຖານສ່ວນນ້ຳອອກມາຈາກຈັກອົບເສັ້ນຢາ5T”ທັງສາມລາຍການໄດ້ຮັບລາຍການລາງວັນຜົນງານເຕັກນິກຊັ້ນວິຊາສະເພາະເລີຍ.

       ການເຄື່ອນໄຫວຄົ້ນຄ້ວາສຳຫຼວດຄັ້ງນີ້ຈັດໂດຍສຳນັກງານວາລະສານ,ສຳລັບຄະນະກວດກາຕີລາຄາປະກອບດ້ວຍອາຈານມະຫາວິທະຍາໄວກ່ຽວຂ້ອງແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບທີ່ມີຊື່ດັງ,ການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນຮູບແບບການປະກາດໂຄງການ,ວິໄຈແລະຕີລາຄາຕົວຢ່າງ,ແລກປ່ຽນກັນແລະກັນ,ຜູ້ຊ່ຽວຊານຊັກນຳເປັນຕົ້ນ,ສຸດທ້າຍໂດຍຜ່ານກວດກາຕີລາຄາແບບປຽບທຽບໄດ້ລາຍການລາງວັນຜົນງານເຕັກນິກໂຄງການທັງສາມປະເພດເຊິ່ງ“ຊັ້ນສາທິດ”,“ຊັ້ນວິຊາສະເພາະ”ແລະ“ຊັ້ນປັບປຸງ”.ໃນການເຄື່ອນ

ໄຫວຄັ້ງນີ້ລວມມີ23ວິສາຫະກິດເຂົ້າຮ່ວມ,ກວມຫຼາຍກິດຈະການເຊິ່ງຢາສູບ,ເດີນທາງອາກາດ,ເດີນອະ

ວະກາດ,ການປິ່ນປົວ,ເຫຼັກກ້າ,ຫຼໍ່ຫຼອມໂລຫະ,ລົດເກັງເປັນຕົ້ນ,ແລະໄດ້ປະກາດ50ໂຄງການ.ສຳລັບໂຄງ

ການທີ່ໂຮງງານຢາສູບຕ້າລີສະເໜີເຂົ້າຮ່ວມນັ້ນສາມາດສະແດງອອກຜົນງານສຸດຍອດໃນການເຄື່ອນໄຫວ

ຄັ້ງນີ້,ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາສູງຈາກບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານ,ອັນນີ້ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໂຮງງານໄດ້ມີລະດັບຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂັ້ນຕອນປຽບສູງ,ແລະລະດັບຄຸ້ມຄອງແບບແມ່ນຍຳນັ້ນໄດ້ເດີນກ້າວໜ້າເຂົ້າໃນອີກໄລຍະໃໝ່ແລ້ວ.

      ນັບແຕ່ປີ2019ເປັນຕົ້ນມາ,ໂຮງງານຢາສູບຕ້າລີໂດຍເອົາ“ຄວາມສາມາດຍາດແຍ່ງຜະລິດສິນຄ້າ”ເປັນໃຈກາງເພື່ອຍົກລະດັບໂຄງການ,ໂດຍການຊຸກຍູ້ພັດທະນາຄຸນນະພາບສູງໂຮງງານເປັນເປົ້າໝາຍ,ໂດຍການຄຸ້ມຄອງແບບແມ່ນຍຳເປັນວິທີການ,ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫົວຂໍ້ເລື່ອງຄຸ້ມຄອງຢ່າງແບບພິດສະດານ,ໃຫ້ຖືກຕົວຈິງ,ໃຫ້ເປັນແມ່ນຍຳ:ໜຶ່ງແມ່ນໂດຍຜ່ານການປະຕິບັດບັນຫາເປັນເຂັມທິດ,ດຳເນີນເຄື່ອນໄຫວປັບປຸງຄົບຄະນະ,ພະຍາຍາມຊອກຫາຈຸດປັບປຸງແບບແມ່ນຍຳ;ສອງແມ່ນດຳເນີນສ້າງໂຄງການສຳລັບຫົວຂໍ້ເລື່ອງຄຸ້ມຄອງແບບພິດສະດານແລະດຳເນີນກວດກາຕີລາຄາ,ເພື່ອຮັບປະກັນເຄື່ອງມືປັບປຸງແບບພິດສະດານ,ຫຼິກເວັ້ນໃຫ້ຫົວຂໍ້ເລື່ອງຊ້ຳ,ປະຕິບັດການປັບປຸງແບບພິດສະດານ;ສາມແມ່ນໂດຍປະດິດສ້າງ“ໂຮງງານສະມັດ

ຕະພາບ”ເປັນກາລະໂອກາດ,ຈະເອົາວຽກຄຸ້ມຄອງແບບພິດສະດານເຂົ້າໃນບັນຊີພາລະໜ້າທີ່ສຳຄັນ,ຈະເອົາຫົວຂໍ້ເລື່ອງຫົກສີເກີມາທີ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສະເໜີນັ້ນເຂົ້າໃນໂຄງການສຳຄັນໂຮງງານເພື່ອຊຸກຍູ້ຄວາມຄືບໜ້າການປະຕິບັດ.ໂດຍຜ່ານການປະຕິບັດມາດຕະການເປັນລະບົບດັ່ງກ່າວນັ້ນ,ລະດັບຄຸ້ມຄອງແບບພິດສະດານໂຮງງານໄດ້ເດີນກ້າວໜ້າເຂົ້າສູ່ໄລຍະໃໝ່,ຈະສາມາດຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຄຸນນະພາບສູງຂອງໂຮງງານໄດ້ດີເລີຍ.

ກັບຄືນ