ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ຢາສູບ“ຢຸຍຊີ”, “ຫົງຖາຊານ”ໄດ້ຮັບນາມະຍົດລາງວັນ“ຍີ່ຫໍ້ນຳໜ້າ”ທີ່ຈົດໝາຍສະໄໝ.

ໃນວັນທີ11ມີຖຸນານີ້,ງານວາງສະແດງແລະແລກປ່ຽນສິນຄ້າເຫຼົ້າກຼູຊິດປະນິດສະໄໝທີ3ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ສູນເອັກສະໂປສາກົນນານຈິງ.ກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖານໄດ້ຖືກເຊື້ອເຊີນເຂົ້າຮ່ວມງານມະໂຫລະກຳຄັ້ງນີ້,ໄດ້ຮ່ວມກັບວິສາຫະກິດນຳໜ້າຂະແໜງການຕ່າງໆເຊິ່ງປະເພດເຫຼົ້າ,ສະບຽງອາຫານ,ເຄື່ອງກິນເຄື່ອງດື່ມ,ຜະລິດຕະພັນກະເສດ,ໃບຊາແລະອື່ນໆເພື່ອສະແດງຄວາມນັບຖືສະໄໝ,ແລະອອກສຽງຍີ່ຫໍ້.ໃນງານເປີດສາກໄດ້ດຳ

ເນີນປະກາດ“ຍີ່ຫໍ້ສັນຍາລັກຂະແໜງການຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່າກຼູຊິດຈີນ.ກຽດຕິຍົດເຈັດສິບປີ--ການຈົດບັນ

ທຶກສະໄໝຂອງທ່ານ”,ລວມມີຫຼາຍຍີ່ຫໍ້ແລະຜະລີດສິນຄ້າທີ່ມາຈາກປະເພດເຫຼົ້າ,ເຄື່ອງດື່ມ,ຢາສູບ,ໃບຊາທັງ4ຊະນິດເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນທີ່ເວທີດຽວກັນ,ຮ່ວມຈົດບັນທຶກລາງວັນທັງສາມລາຍການຂອງສະໄໝເຊິ່ງ“ຍີ່ຫໍ້ນຳໜ້າ,ຍີ່ຫໍ້ສັນຍາລັກ,ຍີ່ຫໍ້ສ້າງໃໝ່”,ໂດຍຜ່ານລົງຄະແນນແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານປະເມີນແລະຕີລາຄາ,

ທັງສອງຍີ່ຫໍ້ຢາສູບ“ຢຸຍຊີ”,“ຫົງຖາຊານ”ຂອງກຸ່ມຫົງຖາຖືກເລືອກພົ້ນອອກຈາກ,ແລະຮ່ວມໄດ້ຮັບນາມະຍົດລາງວັນ“ຍີ່ຫໍ້ນຳໜ້າ”ທີ່ຈົດໝາຍສະໄໝ.

 ຍີ່ຫໍ້“ຫົງຖາຊານ”ປະດິດສ້າງໃນປີ1958,ເຊິ່ງມີການສະສົມປະຫວັດສາດຈຳນວນ61ປີ,ແລະໄດ້ພັດ

ທະນາກ້າວໜ້າຢ່າງບໍ່ຂາດສາຍ,ຂຽນມະຫັດສະຈັນຄຸນນະພາບດ້ວຍ“ດິນນາປູກຢາແມ່ນຫ້ອງຜະລິດເບີ1”,ດຳເນີນພັນລະນານ້ຳໃຈສະໄໝດ້ວຍ“ພູສູງມະນຸດເປັນຍອດ”,ແລະໄດ້ກາຍເປັນຍີ່ຫໍ້ທີ່ຫາຍາກໃນຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນຈີນຫຼາຍຮຸນແລ້ວ.“ຢຸຍຊີ”,“ຫົງຖາຊານ”ເປັນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແລະຜູ້ນຳໜ້າໃນຂັ້ນຕອນພັດທະ

ນາຂະແໜງການຢາສູບຈີນ,ໄດ້ຮັບນາມະຍົດພິເສດລາຍການນີ້ແມ່ນການຕີລາຄາສູງໜຶ່ງ,ກໍ່ຍິ່ງເປັນຍຸດທະສາດຊະນິດໜຶ່ງ,ໃນອະນາຄົດເຮົາຈະສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈນາຍຊ່າງ,ພັດທະນາກ້າວເກີນຕົວເອງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ,ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ,ເພື່ອຜະລິດຢາສູບຍິ່ງດີໃຫ້ບັນດາບໍລິໂພກ. “ຢຸຍຊີ”,“ຫົງຖາຊານ”ເປັນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແລະຜູ້ນຳໜ້າໃນຂັ້ນຕອນພັດທະນາຂະແໜງການຢາສູບຈີນ,ໄດ້ຮັບນາມະຍົດພິເສດລາຍການນີ້ແມ່ນການຕີລາຄາສູງໜຶ່ງ,ກໍ່ຍິ່ງເປັນຍຸດທະສາດຊະນິດໜຶ່ງ,ໃນອະນາຄົດເຮົາຈະສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈນາຍຊ່າງ,ພັດທະນາກ້າວເກີນຕົວເອງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ,ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ,ເພື່ອຜະລິດຢາສູບຍິ່ງດີໃຫ້ບັນດາບໍລິໂພກ.

ຖ່າຍຮູບຮ່ວມພວກຜູ້ແທນບັນດາໜ່ວຍງານທີ່ໄດ້ນາມະຍົດລາງວັນເພື່ອເປັນຮູບລະລຶກ

 ໃນຫໍວາງສະແດງສິນຄ້າ,“ຢຸຍຊີ(ຢົກກອກກາງຄູ່)”, “ຢຸຍຊີ(ຮວາຢີ້)”, “ຢຸຍຊີ(ຈິດໃຈຫົວທິ)”, “ຢຸຍຊີ(ອາເຊີມາກອກກາງ)”, “ຢຸຍຊີ(108ກອກເລັກນ້ອຍ)”,“ຢຸຍຊີ(ຊົ້ວເຄີ້)”,“ຫົງຖາຊານ(ມະຫັດສະຈັນກອກ

ເລັກນ້ອຍ)”,“ຫົງຖາຊານ(ສະໄໝໃໝ່)”ແລະອື່ນໆລວມ10ກ່ວາຍີ່ຫໍ້ໄດ້ວາງສະແດງອອກພາກສະໜາມ,ບັດດາຜູ້ເຮັດວຽກຈັດວາງສະແດງສິນຄ້າຢ່າງເປັນລ້ຽບຮ້ອຍ,ປະຊາຊົນເມືອງທ້ອງຖີ່ນແລະບັນດາລູກຄ້າມາຮອດຕາມພາກັນ,ເພື່ອທ່ຽວຊົມຫໍວາງສະແດງສິນຄ້າຜູ້ເຮັດວຽກໝົດທຸກຄົນຕ້ອນຮັບບັນດາຜູ້ທ່ຽວຊົມດ້ວຍຍິ້ມແຍ້ມແຈມໃສແລະຢ່າງສຸດໃຈ,ແລະຕອບຄຳຖາມແຕ່ລະຂໍ້ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາແລະຜະ

ລິດຕະພັນຫົງຖາທີ່ບັນດາຜູ້ຊົມສະເໜີອອກນັ້ນຢ່າງຕັ້ງອົກຕັ້ງໃຈ.ຕົວແບບໃນຕູ້ວາງສະແດງກໍ່ໄດ້ໃຫ້ບັນ

ດາຜູ້ຊົມສົນໃຈຫຼາຍ,ພວກຂາວເອົາມືຖືຖ່າຍຮູບເພື່ອເປັບຮູບລະລຶກ.ໂດຍສະເພາະທີ່ເປັນຕາເອົາໃຈໃສ່ແມ່ນ,ໃນເຂດວາງສະແດງສິນຄ້າຕັ້ງຈໍພາບLEDໃຫຍ່ໜຶ່ງອັນແລະຈໍພາບລິຄຸດດຮິສະໂທສາມຈໍ,ເພື່ອໂຄສົກເລື່ອງໂຄສະນາກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນຢ່າງເປັນໝູນວຽນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ,ເພື່ອໂຄສະນາຮູບໜ້າວິສາຫະກິດແລະວັດທະນະທຳຍີ່ຫໍ້.

ປະຊາຊົນເມືອງທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ບັນດາລູກຄ້າມາຮອດຕາມພາກັນ,ເພື່ອທ່ຽວຊົມຫໍວາງ
ສະແດງສິນຄ້າ

ການວາງສະແດງສິນຄ້າເອັກສະໂປລະດູຮ້ອນຄັ້ງນີ້ຈັດໃນເວລາວັນທີ11ຫາວັນທີ13ມີຖຸນານີ້,ຜະລິດສິນຄ້າທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການວາງສະແດງມີປະເພດເຄື່ອງດື່ມ,ປະເທດເຫຼົ້າ,ເຄື່ອງກິນປະດິດສ້າງໃໝ່,ໃບຊາ,ຂອງພື້ນເມືອງກະເສດ,ເຄື່ອງປຸງແຕ່ງອາຫານ,ປະເພດສິນຄ້ານຳເຂົ້າ,ເຄື່ອງອຸປະກອນແລະຊັບພະຍາກອນເຊື່ອມຕໍ່ບໍລິການເປັນຕົ້ນລວມທັງແປດປະເພດ,ຂະໜາດໃຫຍ່,ປະເພດຜະລິດຕະພັນຄົບຖ້ວນ,ຜະລິດສິນຄ້າແບບ

ໃໝ່.ມີຮ້ອຍກ່ວາວິສາຫະກິດທຸລະກິດປະເພດຜະລິດຕະພັນເຫຼົ້າທີ່ມາຈາກທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມການວາງ

ສະແດງສິນຄ້າ,ມີຜະລິດຕະພັນເກືອບພັນຊະນິດຮ່ວມສະແດງຮູບໜ້າ,ມີຜູ້ຊ່ຽວຊານພາຍໃນແລະນອກຂະ

ແໜງການກ່ຽວຂ້ອງເກືອບຮ້ອຍທ່ານດຳເນີນກ່າວຄຳພາກສະໜາມ,ແລະມີລູກຄ້າທີ່ມາຈາກທົ່ວປະເທດຈຳນວນຊາວພັນກ່ວາຄົນມາທັກສະນະສຶກສາ,ທ່ຽວຊົມ ແລະ ຊອກໂອກາດການຄ້າ.

ຜູ້ເຮັດວຽກໝົດທຸກຄົນຕ້ອນຮັບບັນດາຜູ້ທ່ຽວຊົມດ້ວຍຍິ້ມແຍ້ມແຈມໃສແລະຢ່າງສຸດໃຈ
ກັບຄືນ