ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ໂຮງງານຢາສູບຢຸຍເຊີຮັບນາມະກຽດ“ສ່ວນລວມກ້າວໜ້າ”ໃນຂະແໜງການດຽວໃນໄລຍະສາມສະໄໝຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ຕາມຂ່າວດີໃໝ່ໆທີ່ມາຈາກງານມອບລາງວັນໃຫ້ສ່ວນລວມກ້າວໜ້າ ແລະ ຕົວຢ່າງແຮງງານສະໄໝທີເຈັດຂອງຂະແໜງການຢາສູບທົ່ວປະເທດ,ໂຮງງານຢາສູບຢຸຍຊີບໍລິສັດກຸ່ມຫົງຖາໄດ້ຮັບນາມະກຽດສ່ວນລວມກ້າວໜ້າສະໄໝທີ່ເຈັດໃນຂະແໜງການຢາສູບທົ່ວປະເທດ.ໂດຍທ່ານ ມາຢວນ ຫົວໜ້າໂຮງານ ຮອງເລຂາຄະນະພັກໂຮງງານໃນນາມໂຮງງານຢາສູບຢຸຍຊີ ເພື່ອຮັບມອບລາງວັນຢ່າງຄືກຄື້ນຂອງກົມຢາສູບແຫ່ງຊາດ.ທ່ານ ຢາງຈົວຫຼົງ,ທ່ານ ວານໂກຈີທີ່ເປັນພະນັກງານພື້ນຖານໂຮງງານຢາສູບຢຸຍເຊໄດ້ຮັບນາມາຍົດຕົວຢ່າງແຮງງານສະໄໝທີເຈັດຂະແໜງການຢາສູບທົ່ວປະເທດ,ແລະໄດ້ຮັບມອບລາງວັນກ່ຽວຂ້ອງເລີຍ.

ພາກສະໜາມມອບລາງວັນ

ໂຮງງານຢາສູບຢຸຍເຊສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ1956,ແລະໃນເດືອນ ກັນຍາ 1995 ໄດ້ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ(ກຸ່ມ)ຫົງຖາຢຸຍເຊຈຳກັດ ໂດຍບົນພື້ນຖານໂຮງງານຢາສູບຢຸຍຊີ,ຖັດມາປ່ຽນແປງຊື່ເປັນບໍລິສັດ(ກຸ່ມ)ຫົງຖາຈຳກັດ.ໃນເດືອນ ມີຖຸນາ 2007 ພາຍຫຼັງການຟື້ນຟູສ້າງລະບົບໂຮງງານຢາສູບຢຸຍຊີແລ້ວ,ຮັບຜິດຊອບພາລະໜ້າວຽກຜະລິດຢາສູບກໍ້ທີ່ລະດັບສຸດຍອດ ແລະ ຍິຫໍ້ອັນຕົ້ນຕໍຂອງບໍລິສັດກຸ່ມຫົງຖາ,ປະລິມານຜະລິດ/ປີບັນລຸຈຳນວນ2ລ້ານກ່ວາແກັດ,ເຊິ່ງເປັນໂຮງງານຜະລິດຢາສູບຂະໜາດໃຫຍ່ສຸດຂອງບໍລິສັດກຸ່ມຫົງຖາ.ໂຮງງານນີ້ເຄີຍໄດ້ນາມະກຽດຫຼາຍປະການເຊິ່ງໜ່ວຍງານສີວິໄລທົ່ວປະເທດ”,“ວິສາຫະກິດກະທຳທີ່ດີຫັນເປັນຖືກມາດຕະຖານຊັ້ນAAAAລະດັບຊາດ”,“ໜ່ວຍງານຕົວຢ່າງສາທິດໂຮງງານຢາສູບກໍ້ຂະແໜງການຢາສູບທົ່ວປະເທດເປັນຕົ້ນ.

 

ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້,ໂຮງງານຢາສູບຢຸຍເຊຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານພາລະໜ້າທີ່ຍຸດທະສາດສຳລັບລະດັບສູງຢາສູບກໍ້ແລະການພັດທະນາຄຸນນະພາບສູງຂອງກົມຢາສູບແຫ່ງຊາດ,ເອົາຈິດສຳນຶກການຜະລິດປະນິດເຂົ້າໃນໂຮງງານຢ່າງເປັນລ່ວງໜ້າ,ໂດຍຜ່ານຈັດສາຍໂສ້ຄຸນຄ່າ,ສາຍໂສ້ຄຸ້ມຄອງຂອງໂຮງງານ,ນັບມື້ນັບກາຍເປັນສາຍຫຼັກເປົ້າໝາຍຄຸ້ມຄອງທີ່ຍັບເຂົ້າເປັນຄ່ອຍໆທີ່ໂຮງງານດິຈີຕອນ--ການຜະລິດລະອຽດ--ຜົນງານດີເດັ່ນ--ການຄຸ້ມຄອງວັດທະນະທຳ”,ເພື່ອປະດິດສ້າງຮູບແບບຄຸ່ມຄອງຢ່າງລະອຽດສຳລັບຢາສູບຢຸຍຊີ,ແລະ ພົ້ນອອກທັງສີ່ທ່າແຮງກ່ຽກັບຮູບແບບ,ກົນໄກ,ດັດຊະນີ,ການຜະລິດ,ດຳເນີນເດີນທາງກ້າວໜ້າຕາມແລວທາງພັດທະນາຄຸນນະພາບສູງ.

 

ຕາມຂ່າວວ່າ,ສຳລັບສ່ວນລວມກ້າວໜ້າຂະແໜງການຢາສູບທົ່ວປະເທດແມ່ນປະເມີນຕີລາຄາແຕ່ລະຫ້າປີຄັ້ງໜຶ່ງ,ໂຮງງານຢາສູບຢຸຍຊີບໍລິສັດກຸ່ມຫົງຖານັບແຕ່ຟື້ນຟູການສ້າງລະບອບໃນປີ2007ເປັນຕົ້ນມາ,ເປັນຜູ້ຮັບນາມະກຽດສ່ວນລວມກ້າວໜ້າຂະແໜງການຢາສູບສະໄໝທີ່ຫ້າ,ສະໄໝທີຫົກ ແລະ ສະໄໝທີເຈັດ ຢ່າງເປັນລຽມຕໍ່ເລີຍ.

ກັບຄືນ